Leonardus Stichting

Stimuleren van normen en waarden onder jongeren (10-20y) gebaseerd op uitgangspunten van het christelijke geloof.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Leonardus Stichting
Ook bekend als... Leonardus Stichting
E-mail L.Keijzer@leonardusstichting.nl
KvK nummer 41030160
RSIN/fiscaal nummer 8053.03.893
Website leonardusstichting.nl

Adres

Adres Heerschaphorst 15
Postcode 7531JM
Plaats ENSCHEDE

Postadres

Adres Heerschaphorst 15
Postcode 7531 JM
Plaats Enschede

Onze bestuurssamenstelling

Per september 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

- Dhr. L.A. Keijzer voorzitter & Penningmeester
- Mw. J.C.M. Sluiter secretaris
- Mw. J. Adolfsen lid van het Bestuur
- Mw. M. Litjes - Braam
- Mw. I. Bonke


Er is een Raad van Toezicht met daarin:
- De heer Th.J. Keijzer vz
- De heer L.J.Keijzer
- Mevrouw R.I. van Kempen – Keijzer

Beleidsplan

Middels het formuleren van onze 3 focusgebieden is ons meerjarenplan (22 - 24) inmiddels voltooid.

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen in 2019 ca. €15.000 beloning voor uitvoerende werkzaamheden. Dit is een gedeeltelijke vergoeding van hun operationele werkzaamheden. In 2020 moest dat dalen naar €10.000, maar mede vanwege corona zijn we op € 12.000 gebleven. We verwachten geen reductie omdat we achter lopen op onze projectontwikkelingen door corona en dat vraagt de komende jaren extra (operationele) inzet.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

St. Egidio (jongeren Opvang)
St. De Wonne (opvanghuis jonge Dames)
Lions Twente-Zuid
Stichting Diaconale Hulp Aalten
Stichting Nieuw Sion (Zomer Experience)
Moes Wagenaar (jongeren project film)
en andere bijdragen.

2020

bijdrage aan:
- ROC van Twente inz. Theaterklas
- Greijdanuscollege ivm AgoraModel
- Missa in Mysterium
- en andere

2019

Bijdrage (gerealiseerd) aan :
- the action Leeuwarden
- Solidair Friesland
- KISI / Lumen Christi

2018

geen giften

2017

In 2017 zijn giften gedaan aan:
- gift aan de Johannes Stichting € 10.000
- gift aan Radio Maria € 10.000
- gift aan Kerk in Nood € 2.500
- gift gel. gem. Lambertus € 30.000
in de komende jaren zullen de giften aan deze instellingen worden afgebouwd.