Kerk der zevende dags adventisten

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Gemeente Breda


DOELSTELLING

Naar aanleiding van de geformuleerde visie heeft het bestuur per departement een tweetal doelstellingen bepaald. Deze doelstellingen zijn eveneens op de huishoudelijke vergadering van ( 12-12-20222 ) gepresenteerd en goedgekeurd door haar leden. De doelstellingen zijn als volgt geformuleerd:

Secretariaat / Penningmeester:
o Voeren van een correcte administratie;
o Voldoende communicatie naar de gemeente.

Zending:
o Het uitdragen van de liefde van Jezus Christus in de directe omgeving;
o Het aanmoedigen tot persoonlijke en collectieve participatie.

Diaconie:
o Het bevorderen van een goed contact onder de leden door het omzien naar elkaar in liefde;
o Het omzien naar onze naaste.

Sabbatschool:
o Bijdragen tot geestelijke groei van de leden en het winnen van zielen door de bestudering van Gods Woord;
o Het stimuleren van zowel leden en belangstellenden om de wekelijkse Bijbelstudie bij te wonen en met respect voor elkaars mening over hun ervaringen met God en de Bijbel te discussiëren.


SAMENVATTING

De omgang van de leden in de gemeente Breda geschiedt d.m.v. de liefde van Jezus Christus, waarbij een goede communicatie, studie van het Woord en sociaal contact belangrijk zijn. De liefde van Jezus Christus wordt door een ieder uitgedragen naar de omgeving en specifiek naar onze naasten.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Kerk der zevende dags adventisten
Ook bekend als... Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda
Telefoonnummer 0624554240
E-mail info@breda-adventist.nl
KvK nummer 32079433
RSIN/fiscaal nummer 002690627
Website https://www.breda-adventist.nl

Adres

Adres Het Kruispunt, Harmonielaan 24
Postcode 4841VL
Plaats Prinsenbeek

Postadres

Adres p/a Standdaarbuitensedijk 5C
Postcode 4751SG
Plaats Oud Gastel

Onze bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling van de ZDA - Gemeente Breda.

Beleidsplan

Beleidsplan van de ZDA - Gemeente Breda.

Ons beloningsbeleid

GEEN Beloningsbeleid !

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Uitgeoefende activiteiten van de ZDA - Gemeente Breda.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

Financiële verantwoording van de ZDA - Gemeente Breda.