Coovels Smits Stichting

Fonds voor het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied, met name in Midden en Zuidoost Brabant, door het uit de opbrengst van haar vermogen verstrekken van gerichte geldelijke ondersteuning aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een soortgelijke doelstelling:

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Coovels Smits Stichting
Ook bekend als... Stichting Coovels Smits
Telefoonnummer 0653814096
E-mail coovelssmits@ziggo.nl
KvK nummer 41087937
RSIN/fiscaal nummer 801459308
Website www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2281

Adres

Adres Heiakker 7
Postcode 5171WN
Plaats Kaatsheuvel

Postadres

Adres Heiakker 7
Postcode 5171WN
Plaats Kaatsheuvel

Onze bestuurssamenstelling

M.L. van Lijf - van Thiel, voorzitter
J.W. de Rijk, penningmeester
H.A.H.A.M. Franken secretaris

Beleidsplan

zie bijlage

Ons beloningsbeleid

Zoals uit het beleidsplan blijkt, hebben bestuursleden recht op een vrijwilligersvergoeding van € 200 per kwartaal + vergoeding van de in functie gemaakte kosten.
Van beide faciliteiten wordt beperkt gebruik gemaakt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Conform de doelstelling werden in 2021 donaties gedaan aan voornamelijk ANBI's op het gebied van sociale noden, zoals inloophuizen, voedselbanken, armoedebestrijding, ouderenhulp, hospice etc., en op het gebied van wetenschap, cultuur, religie, onderwijs.

2020

Conform de doelstelling werden in 2020 donaties gedaan aan voornamelijk ANBI's op het gebied van sociale noden, zoals inloophuizen, voedselbanken, armoedebestrijding, ouderenhulp, hospice etc., en op het gebied van wetenschap, cultuur, religie, onderwijs.

2019

Conform de doelstelling werden in 2019 donaties gedaan aan voornamelijk ANBI's op het gebied van sociale noden, zoals inloophuizen, voedselbanken, armoedebestrijding, ouderenhulp, hospice etc., en op het gebied van wetenschap, cultuur, religie, onderwijs.

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

zie standaardformulier 2021

2020

Omdat onze stichting een vermogensfonds is, wordt uitsluitend een beknopte staat van baten en lasten over 2020 gepubliceerd:
Opbrengsten vermogen € 257.073
Exploitatiekosten -/- € 80.372
Beschikbaar voor doelstelling € 176.701
Uitkeringen / donaties € 241.150
Onttrokken aan reserves -/- € 64.449

2019

Omdat onze stichting een vermogensfonds is, wordt uitsluitend een beknopte staat van baten en lasten over 2019 gepubliceerd:
Opbrengsten vermogen € 285.925
Exploitatiekosten -/- € 111.385
Beschikbaar voor doelstelling € 174.540
Uitkeringen / donaties € 374.245
Onttrokken aan reserves -/- € 199.705

2018

Omdat onze stichting een vermogensfonds is, wordt uitsluitend een beknopte staat van baten en lasten over 2018 gepubliceerd:
Opbrengsten vermogen € 260.617
Exploitatiekosten -/- € 108.743
Beschikbaar voor doelstelling € 151.874
Uitkeringen / donaties € 287.227
Onttrokken aan reserves -/- € 135.353