Wierda-Stichting

Het doel van de stichting is het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van het gebied van de gemeente Winsum zoals dat gebied per 1 januari negentienhonderd zesentachtig bestond of tot het inleven roepen van instellingen of werken van algemeen nut in dat gebied of tot het aanbrengen van verfraaiingen in dat gebied, waarvan de kosten zonder bijdrage van de stichting voor de gemeente waartoe dat gebied behoort te kostbaar zouden worden.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Wierda-Stichting
Ook bekend als... Wierda-Stichting
Telefoonnummer 0595-442290
E-mail jaltrouw@gmail.com
KvK nummer 41009469
RSIN/fiscaal nummer 0028.93.290
Website www.transparante-anbi.nl

Adres

Adres Stationsweg 1
Postcode 9951 BA
Plaats Winsum

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. D.P. Sennema;
Secretaris/penningmeester: mevr. A.A.J. Hekma Wierda-Wibbens;
dhr. P.D. Elsinga, vice-voorzitter
mevr. A.A. de Graaf-Gunster, plv secretaris/penningmeester
mevr. J.G. Boomsma, lid
Dhr. J. Tempel, lid
Dhr. A.J.M. van der Drift, lid
Dhr. A.T. Molenhuis, lid

Beleidsplan

Het beoordelen en het al dan niet honoreren van aanvragen uit de bevolking van het werkgebied om financiële bijdragen uit het vermogen van de Wierda-Stichting gevestigd te Winsum (Gn); zulks overeenkomstig de bedoelingen van wijlen de heer Enno Wierda, zoals deze in zijn testament, verleden op achtentwintig april negentienhonderd zeventien zijn vastgelegd.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloningen.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Zie jaarverslag 2022

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

2021

Samenvatting jaarrekening 2021 Wierda-Stichting

KvK uittreksels