Stichting (Z)onder Dak

De stichting heeft ten doel het verwerven van financiele en andere middelen om instellingen en natuurlijke personen te ondersteunen in de begeleiding, opvang en verzorging van dak- en thuislozen.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:

1.
de problematiek van dak- en thuislozen onder de maatschappelijke en politieke aandacht te brengen;
2.
het financieren van projecten en media-uitingen die voorzien in informatie over dak- en thuislozenproblematiek;
3.
de financiele ondersteuning van instellingen en natuurlijke personen;
4.
het organiseren van evenementen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting (Z)onder Dak
Telefoonnummer 0611326953
E-mail info@stichtingzonderdak.nl
KvK nummer 17263628
RSIN/fiscaal nummer 821328566
Website www.stichtingzonderdak.nl

Adres

Adres Dommelstraat 7a
Postcode 5611CJ
Plaats Eindhoven

Postadres

Adres Herlaer 33
Postcode 5653KW
Plaats Eindhoven

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter
de heer H.G. van Rooij

Secretaris
mevrouw I. Karsmakers

Penningmeester
de heer P.H. Westreenen

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurdersdiensten. Zij ontvangen wel een vergoeding voor diensten die niet vallen onder hun bestuurdersfunctie.

KvK uittreksels