Stichting Vrienden van the House of Light

Het op diverse manieren bekendheid geven aan het werk van de organisatie “House of Light” (www.houseoflight.net) in Israël en het financieel ondersteunen van de activiteiten van deze organisatie.
IBAN: NL46INGB0000333842
BIC: INGBNL2A

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van the House of Light
Ook bekend als... St. Vrienden van the House of Light Nederland
E-mail holight@xs4all.nl
KvK nummer 41121796
RSIN/fiscaal nummer 804175391
Website www.houseoflight.net

Adres

Adres Abraham Kuyperpark 187
Postcode 3437 JD
Plaats Nieuwegein

Onze bestuurssamenstelling

R. Verdoorn, voorzitter
M. Kuiper, secretaris
R. Steenbeek, penningmeester

Beleidsplan

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het maken en versturen van een aantal nieuwsbrieven van de stichting met nieuws over House of Light en over de stichting.

Waar mogelijk en haalbaar aanwezig zijn met een stand op een tentoonstelling of conferentie.

Als bestuur minimaal vier maal per jaar vergaderen over de activiteiten van de stichting.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen alleen na het tonen van bewijs van ten behoeve van de stichting gemaakte kosten hiervoor een vergoeding. Verder ontvangt geen enkel bestuurslid een beloning of salaris voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Zie 2012

2021

Zie 2012

2020

Zie 2012

2019

Zie 2012

2018

Zie 2012

2017

Zie 2012

2016

Zie 2012

2015

Zie 2012

2014

Zie 2012

2013

Zie 2012 + het maken van een planning voor en het organiseren van optredens van de door House of Light geleide jeugdgroep King’s Kids die in juli 2013 Nederland bezocht heeft

2012

Het maken en versturen van een aantal nieuwsbrieven van de stichting en het van nieuws per e-mail zodra dit beschikbaar is.

Waar mogelijk aanwezig zijn met een stand op een tentoonstelling of conferentie etc.

Het als bestuur minimaal vier maal vergaderen over de activiteiten van de stichting

Het tijdig bekend maken aan de donateurs dat in december in het kader van het gevangeniswerk van House of Light attenties worden uitgedeeld aan gevangenen in Israël, zodat hiervoor mogelijk extra geld binnenkomt.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

Inkomsten: € 5.261,60

Overgemaakt naar House of Light Israel: € 8.100,00
Dit is inclusief de bij 2021 vermelde € 3.800,00 die op 1-1-2022 naar House of Light Israel is overgemaakt.

Kosten: € 653,46

2021

Inkomsten: € 8.583,00

Overgemaakt naar House of Light Israel: € 5.600,00.
Dit is exclusief enkele giften van bij elkaar € 3.800,00 die op 31-12-2021 binnenkwamen en op 1-1-2022 naar House of Light Israel zijn overgemaakt.

Kosten: € 998,47

2020

Inkomsten: € 15.702,87
Overgemaakt naar House of Light Israel: € 23.900,00
Kosten: € 636,82

2019

Inkomsten: € 14.243,40
Overgemaakt naar House of Light Israel: € 3.100,00
Kosten: € 1.170,80

2018

Inkomsten: € 8.100,39
Overgemaakt naar House of Light Israel: € 7.500,00
Kosten: € 258,66

2017

Inkomsten: € 2.387,08
Overgemaakt naar House of Light Israel: € 3.000,00
Kosten: € 694,51

2016

Inkomsten: € 9.897,44
Overgemaakt naar House of Light Israel: € 9.300,00
Kosten: € 699,64

2015

Inkomsten: € 9.017,12
Overgemaakt naar House of Light Israel: € 10.000,00
Kosten: € 543,75

2014

Inkomsten: € 11.195,31
Overgemaakt naar House of Light Israël: € 8.900,00
Kosten: € 1.586,79

2013

Inkomsten: € 23.093,74
Overgemaakt naar House of Light Israël: € 16.000,00
Kosten King's Kids tournee: € 4.565,38
Overige kosten (telefoon, nieuwsbrieven e.d.): € 1.163,59

2012

Inkomsten: € 18.351,47
Overgemaakt naar House of Light Israël: € 20.000,00
Kosten: € 825,82