Stichting Vrienden van Osho

Osho's visie bekendheid geven in het Nederlandse taalgebied.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van Osho
Ook bekend als... Stichting Vrienden van Osho
Telefoonnummer 06-27052855
E-mail info@vrienden-van-osho.nl
KvK nummer 41208702
RSIN/fiscaal nummer 808423332
Website www.vriendenvanosho.nl

Adres

Adres Groest 75-26
Postcode 1211 EA
Plaats Hilversum

Postadres

Adres Postbus 15628
Postcode 1001 NC
Plaats Amsterdam

Onze bestuurssamenstelling

Mayo de Oude, voorzitter
Frank Cliné, secretaris
Srajan Coppes, penningmeester
Tarangita Bosman, bestuurslid
Nistal Smeets, bestuurslid

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet:
* verzorgt uitzendingen op de kabel TV in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam
* organiseert Osho Festivals
* zendt maandelijks de VVO-Nieuwsbrief rond
* verzorgt de website www.vrienden-van-osho.nl

De manier waarop de instelling geld werft:
* een jaarlijkse mailing naar donateurs en belangstellenden
* donaties en schenkingen

Het beheer van het vermogen van de instelling:
* de penningmeester maakt elk jaar een jaarverslag
* deze wordt gecontroleerd door de kascommissie

De besteding van het vermogen van de instelling:
Het meeste geld dat via donaties binnenkomt gaat naar de uitzendingen op kabel TV en naar de aanschaf van apparatuur en benodigdheden hiervoor.
De Osho Festivals leveren meestal een klein positief saldo.

Ons beloningsbeleid

Onkosten
Bestuursleden ontvangen alleen onkostenvergoedingen voor reizen in bijzondere gevallen.

Vacatiegeld
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

Jaarverslag

2021

Jaarverslag

2020

Jaarverslag

2019

Jaarverslag

Financiële verantwoording (per jaar)

2022

Balans Winst- en Verliesrekening

2021

Balans Winst- en Verliesrekening

2020

Balans Winst- en Verliesrekening

2019

Balans Winst- en Verliesrekening