STICHTING VAN ZADEL DE ROOIJ

Conform haar statuten kan de Stichting Van Zadel De Rooij bijdrage doen op medisch gebied, op het gebied van natuur en milieu en op het gebied van de klassieke muziek.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam STICHTING VAN ZADEL DE ROOIJ
Ook bekend als... STICHTING VAN ZADEL DE ROOIJ
E-mail frankjacobs@intrinsicpartners.nl
KvK nummer 41225103
RSIN/fiscaal nummer 800144570
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3659

Adres

Adres Vasteland 4
Postcode 3011 BK
Plaats Rotterdam

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: R.A. Klaassen
Secretaris: M.C. Udink
Penningmeester I : F. Jacobs
Penningmeester II : F.L. Leijdesdorff

Beleidsplan

Ons beleidsplan en onze uitgeoefende activiteiten.

Sinds haar oprichting vult de Stichting Van Zadel De Rooij haar doelstellingen als volgt in. Gezien de relatief beperkte omvang van het vermogen wordt er niet actief gezocht naar mogelijke doelen. Deze doelen komen veelal uit de netwerken van de bestuurders.

Op medisch gebied gaat het veel om doelen/projecten die geen steun kunnen vinden bij een overheid of de grote charitatieve instellingen. Voorbeelden zijn computers voor de medische bibliotheek van het EMC, een opleiding voor verpleegkundigen in een psychiatrische inrichting in Polen, couveuses voor een ziekenhuis in de Oekraine.

Op het gebied van natuur en milieu gaat het veelal om steun op educatief gebied om vooral kinderen bewust te maken van de natuur. Daarnaast wordt er ook bijgedragen aan het verbeteren van bijvoorbeeld de Stadstuin Schoonoord een biotoop in het centrum van Rotterdam.

Op het gebied van klassieke muziek is de vraag om een bijdrage het grootst. Het beleid van het bestuur van de Stichting Van Zadel De Rooij is om ook in het kader van de andere doelstellingen zoveel mogelijk niet alleen maar met andere partijen een doel/project te steunen. Het gaat hierbij onder meer om concerten voor (toonkunst), koren in den lande, klassieke muziekfestivals en educatieve projecten in het kader van klassieke muziek. Overigens merkt het bestuur van de Stichting Van Zadel De Rooij klassieke muziek aan als serieuze muziekbeoefening waarbij het dus moet gaan om serieuze muziek en serieuze beoefening. Concrete voorbeelden zijn een bijdrage aan een concert van toonkunstkoor Utrecht dat plaats had in de St. Pauls Cathedral in Londen in het kader van de herdenking van de vrede van Utrecht. Voor dit concert is speciaal muziek geschreven. Verder een bijdrage aan The New Rotterdam Jazz Orchestra.

Ons beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning maar in voorkomende gevallen worden bureelkosten vooral op het gebied van secretariële ondersteuning en administratie vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2019

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2018

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2017

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2016

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2015

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2014

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2013

Zie beleidsplan en accountantsrapport

2012

Zie Beleidsplan en accountantsrapport