Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente

De grondslag van Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de "Stichting") is de Bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten, vastgelegd in de "Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland", zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De Stichting heeft ten doel te handelen overeenkomstig de uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland ("MGN") in het bijzonder het bevorderen van al hetgeen van belang is voor de Messiaanse geloofsgemeenschappen waaronder met name de MGN.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- alle financiële bijstand en advies te verlenen in bestuurlijke en stoffelijke belangen van en voor en ten behoeve van de MGN;
- het bevorderen van de verspreiding van het evangelie (van Gods Koninkrijk op aarde) zoals in de MGN wordt beleden;
- het bevorderen van de kennis en verstaan van Gods Woord (Bijbel) in het bijzonder van de oorspronkelijke taal, Hebreeuws;
- het adviseren, steunen en begeleiden van studies, conferenties en publicaties ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doelen;
- het bevorderen en organiseren van bidstonden en vergaderingen, nationaal en internationaal'
- het steunen van Messiaanse projecten in Nederland en daarbuiten; en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente
Ook bekend als... Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente
Telefoonnummer 0184-683478
E-mail steunfonds@messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl
KvK nummer 24444003
RSIN/fiscaal nummer 819936716
Website http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/

Adres

Adres Raadhuisplein 1
Postcode 2957 RK
Plaats Nieuw-Lekkerland

Postadres

Adres Dorpslaan 139
Postcode 2957 XD
Plaats Nieuw-Lekkerland

Onze bestuurssamenstelling

R. Meerkerk, voorzitter
T. van der Hoogt, secretaris
W.J. Verhaar, penningmeester

Beleidsplan

1.Grondslag en doel
De grondslag van Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de "Stichting") is de Bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten, vastgelegd in de "Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland", zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De Stichting heeft ten doel te handelen overeenkomstig de uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland ("MGN") in het bijzonder het bevorderen van al hetgeen van belang is voor de Messiaanse geloofsgemeenschappen waaronder met name de MGN.

2.Werkwijze
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- alle financiële bijstand en advies te verlenen in bestuurlijke en stoffelijke belangen van en voor en ten behoeve van de MGN;
- het bevorderen van de verspreiding van het evangelie (van Gods Koninkrijk op aarde) zoals in de MGN wordt beleden;
- het bevorderen van de kennis en verstaan van Gods Woord (Bijbel) in het bijzonder van de oorspronkelijke taal, Hebreeuws;
- het adviseren, steunen en begeleiden van studies, conferenties en publicaties ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doelen;
- het bevorderen en organiseren van bidstonden en vergaderingen, nationaal en internationaal'
- het steunen van Messiaanse projecten in Nederland en daarbuiten; en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.Vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere wettige verkrijgingen en baten.

4. Besteding van vermogen
Het verkregen vermogen wordt besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

5. Beloningsbeleid
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Van dit recht wordt door de leden van het bestuur tot op heden geen gebruik gemaakt.

6. Beheer van vermogen
Het verkregen vermogen wordt voor het grootste deel direct besteed aan de lopende uitgaven. Geld dat langer dan een paar maanden niet gebruikt wordt, wordt op een spaarrekening gezet. Het geld op deze spaarrekening is vrij opneembaar, zodat dit voor incidentele doelen gebruikt kan worden.

Ons beloningsbeleid

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Van dit recht wordt door de leden van het bestuur tot op heden geen gebruik gemaakt.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
4. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten, waaronder – in verband met de Corona-maatregelen – kosten in verband met de livestreamdiensten;
5. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
6. Bankkosten;
7. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.
Incidentele uitgaven betroffen onder andere investeringen in audioapparatuur in verband met de – naar aanleiding van de Corona-maatregelen gestarte – livestreamdiensten.

2022

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
4. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten, waaronder – in verband met de Corona-maatregelen – kosten in verband met de livestreamdiensten;
5. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
6. Bankkosten;
7. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.
Incidentele uitgaven betroffen onder andere investeringen in audioapparatuur in verband met de – naar aanleiding van de Corona-maatregelen gestarte – livestreamdiensten.

2021

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
4. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten, waaronder – in verband met de Corona-maatregelen – kosten in verband met de livestreamdiensten;
5. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
6. Bankkosten;
7. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.
Incidentele uitgaven betroffen onder andere investeringen in audioapparatuur in verband met de – naar aanleiding van de Corona-maatregelen gestarte – livestreamdiensten.

2020

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
4. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten, waaronder – in verband met de Corona-maatregelen – kosten in verband met de livestreamdiensten;
5. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
6. Bankkosten;
7. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.
Incidentele uitgaven betroffen onder andere investeringen in audioapparatuur in verband met de – naar aanleiding van de Corona-maatregelen gestarte – livestreamdiensten.

2019

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2018

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2017

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2016

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2015

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2014

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2013

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

2012

In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.