Stichting Red Horse Company Opbouw Filippijnen

Doel en middelen

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bouwen, verbouwen en renoveren van huizen, scholen, weeshuizen en andere gebouwen in de armste landen, zulks in nauw overleg met de plaatselijke hulporganisaties;
b. het in uitzonderlijk schrijnende gevallen financieel of anderszins ondersteunen van de allerarmsten in de landen waar de sub a. bedoelde werkzaamheden plaatsvinden;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het uitzenden van vrijwilligers die de sub 1.a bedoelde werkzaamheden om niet verrichten; de kosten van reis- en verblijf komen ten laste van bedoelde vrijwilligers en worden niet door de Stichting Red Horse Company vergoed;
- het organiseren van activiteiten zoals een wandeltocht of snuffelmarkt; en
- alle overige daartoe geëigende wettige middelen.
3. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
b. geldleningen;
c. subsidies;
d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
e. revenuen van het vermogen;
f. alle overige bijdragen en inkomsten

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Red Horse Company Opbouw Filippijnen
E-mail info@redhorsecompany.nl
KvK nummer 58411585
RSIN/fiscaal nummer 853028710
Website www.redhorsecompany.nl

Adres

Adres Lierderholthuisweg 26
Postcode 8144RE
Plaats Lierderholthuis

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter Bart Reuvekamp
Secretaris Gerda Wellenberg
Penningmeester Aline Mulder
Lid Bennie Nijhof
Lid Theo Haverkamp

Beleidsplan

Onze werkwijze
Waar ook ter wereld iets gebouwd moet worden, men is altijd afhankelijk van beschikbaar budget.


De werkwijze van de RHC is dat wij zorg dragen voor het benodigde budget en het in gang zetten van een project. Via ons contactpersoon worden er lokale timmerlui ingehuurd die daarmee tegelijkertijd een (tijdelijk) inkomen hebben, zo snijd ook hier het mes aan 2 kanten. Zij zijn degenen die de bouwplek ‘uitzetten’, wijzelf sluiten ons voor een week bij deze bouwvakkers aan en stappen er dan tussenuit en dragen het daarna aan hen over. Daarmee voorkomen we dat we hen (tijdelijk)inkomen onthouden. Het in gang zetten is voor ons belangrijker dan het zelf afbouwen, onze aanwezigheid en zorg dragen voor het benodigde budget zijn voldoende om de dingen sneller in beweging te zetten.
Het contactpersoon is uiteindelijk verantwoordelijk voor de voltooiing binnen de afgesproken tijd/deadline, budget is passend gemaakt voor deze periode.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2014

Afgelopen januari 2014 voor het eerst aan het werk voor een inheemse stam; de Mangyan Buhid, een van de acht inheemse bevolkingsgroepen op het eiland Mindoro.

Zij leven en werken nog steeds op de wijze zoals zij dit al eeuwen doen. Desalniettemin heeft ook hier door de invloed van missionarissen het onderwijs zijn intrede gedaan. Elk kind, waar ook ter wereld heeft recht op onderwijs!

Ook daar, door het bouwen van een (extra) klaslokaal krijgen meer kinderen de kans om naar school te kunnen, en ’n hele dag i.p.v. een dagdeel.
Een van de redenen om hulp te bieden aan deze bevolkingsgroep is gelegen in het feit dat deze indigeous people beschouwd worden als 2e rangs burgers en geen ondersteuning krijgen vanuit de samenleving.

Het was geweldig bij de inheemse bevolking van de Buhid tribe waar wij zoals de mayor van deze stam het noemde, de eerste ‘White-men’ waren die binnen deze tribe werkten en verbleven, een zeer bijzonder ervaring