Stichting PeuterFonds

Het doel van de stichting PeuterFonds is om kinderen, uit de leeftijdscategorie van 5 tot 15 jaar, de dag van hun leven te bezorgen op het gebied van sportvissen.
De hoofddoelgroep bestaat uit kinderen met gezondheidsproblemen. Tevens kunnen de gelden van het PeuterFonds ten bate worden gesteld voor kinderen in kansarme situaties binnen Nederland.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting PeuterFonds
Ook bekend als... Stichting PeuterFonds
Telefoonnummer 06-43800030
E-mail info@peuterfonds.nl
KvK nummer 34317197
RSIN/fiscaal nummer 820102374
Website www.peuterfonds.nl

Adres

Adres Koopvaardersplantsoen 38
Postcode 1034 KE
Plaats Amsterdam

Postadres

Adres Koopvaardersplantsoen 38
Postcode 1034 KE
Plaats Amsterdam

Onze bestuurssamenstelling

Erik Froger, voorzitter en penningmeester
Matthijs Roetman, secretaris
Juri Froger, bestuurslid
Robin Smit, bestuurslid
Theo Broersen, bestuurslid

Beleidsplan

1. De stichting heeft ten doel: kinderen, uit de leeftijdscategorie van vijf tot vijftien jaar, de dag van hun leven te bezorgen op het gebied van sportvissen (peuteren).
De hoofddoelgroep bestaat uit kinderen met gezondheidsproblemen. Tevens kunnen de gelden van het PeuterFonds ten bate worden gesteld voor kinderen in kansarme situaties binnen Nederland; voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. middels een website (www.peuterfonds.nl) uitleg te geven over de beweegredenen van het PeuterFonds.

b. voldoende vrijwilligers te werven. Afhankelijk van de groep kinderen kan dit betekenen dat de ieder kind een begeleider krijgt aan de waterkant. Een lijst met vrijwilligers wordt gepubliceerd op internet.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Ons beloningsbeleid

- Het bestuur, gevolmachtigden en vrijwilligers ontvangen geen vaste en periodieke honorarium.

- Het bestuur, gevolmachtigden en vrijwilligers kunnen gemaakte onkosten declareren middels het indienen van een ingevuld en ondertekend declaratieformulier en die te voorzien van alle bonnen c.q. kwitanties.

- Het bestuur, gevolmachtigden en vrijwilligers mogen het aantal gereisde kilometers opgeven en declareren. Voor gereisde kilometers wordt er een standaard kilometervergoeding van €0,19 per kilometer gehanteerd. Hiervoor dient er een declaratieformulier ingevuld en ondertekend te worden.

- Het bestuur, gevolmachtigden en vrijwilligers kunnen maandelijks een beroep doen op een vrijwilligersvergoeding ten hoogste van €150,00. De werkelijk uit te keren vergoeding hangt af van het aantal bestede uren per kalendermaand en dient middels een urenregistratie bijgehouden te worden. Deze vergoeding wordt uitgekeerd na het indienen van een ingevulde en ondertekende declaratieformulier.

Uren gespendeerd tijdens evenementen en beurzen worden niet meegeteld, deze vallen onder het vrijwilligerschap.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

2020

2019

2018

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben wij met vijf evenementen, verspreid over heel Nederland weer tientallen kinderen een supertoffe dag aan de waterkant laten beleven. Tijdens onze evenementen hebben we de kids kennis laten maken met allerlei takken van de hengelsport; in Sliedrecht hebben we met de bewoners van ASVZ rond hun huis gevist op witvis, met de kids van Reinaerde hebben we gevist bij Fort Abcoude, bij ’t Smallert hebben de kids van Titus Brandsma en Buys Ballot talloze forellen gevangen, in Den Haag zijn we achter de witvis aangegaan en in Makkum hebben de kinderen van van Scouting De Ontdekkers en Spelend Sporten letterlijk honderden vissen gevangen! Via onderstaande link vindt u een mooie impressie van al die blije kids (https://peuterfonds.nl/nieuwsitems/fotojaarverslag-2018/).

Naast de feestjes aan de waterkant was het PeuterFonds natuurlijk ook weer aanwezig op de hengelsportbeurs Visma in Ahoy en de Hengelsport- en Visbotenbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Het PF-Rad van Fortuin en de Enveloppenloterij hebben daar weer een hoop mensen blij gemaakt met mooie prijzen die wij van onze trouwe sponsors mochten ontvangen. Heel mooi en het zorgt voor de inkomsten die nodig zijn om onze evenementen te kunnen blijven organiseren. Naast deze twee beurzen was het PeuterFonds in 2018 voor de derde keer het officiële ‘Charity’ bij de EFFTEX, een hele eer! En het levert ook nog eens een hoop mooie spullen op die we tijdens de evenementen goed kunnen gebruiken, of op de beurzen als prijzen bij de loterij.

Vrijwilligers

De Stichting PeuterFonds is uniek door de 1-op-1 begeleiding bij onze evenementen, ieder kind krijgt zijn of haar eigen vismaat voor de hele dag! Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. Het PeuterFonds heeft gelukkig een heel grote groep mensen die onze stichting een warm hart toedraagt en graag een dagje komen vissen met een kind dat het op welke manier dan ook niet getroffen heeft. Deze groep trouwe vrijwilligers groeit gelukkig nog steeds door, iets waar wij heel, heel blij mee zijn!

Sponsors en donaties

Naast Sportvisserij Nederland en LUND IJsselsport hebben we Jarocells mogen verwelkomen als financiële sponsor. Wij blijven uiteraard zoeken naar meer trouwe, financiële sponsors.

In 2018 hebben we ook een aantal mooie donaties mogen ontvangen. Grote dank gaat uit naar onze trouwe vrijwilliger Jos van der Heide. Met een crowdfunding actie bij zijn werkgever Shell Nederland BV is een bedrag van €2640,- opgehaald. Ook heeft HSV ‘de Zwarte Schapen’ hun kasgeld gedoneerd na opheffing en dit geldt ook voor de Streetfishing Nederland.

Bestuur en Organisatie

Na 10 jaar heeft oprichter Rolf Bouman het voorzitterschap overgedragen aan Erik Froger. Rolf blijft uiteraard wel actief als vrijwilliger. Het bestuur ziet er in 2019 als volgt uit:
Erik Froger – Voorzitter/penningmeester
Tsak Kin Man – Secretaris
Juri Froger – Algemeen bestuurslid
Robin Smit – Algemeen bestuurslid

Financieel

Ten opzichte van 2017 zijn de inkomsten in 2018 gestegen. Dit is voornamelijk te danken aan de inkomsten uit donaties, die flink zijn toegenomen. Daarentegen hebben de inkomsten uit beurzen en sponsoring een lichte daling laten zien. Mede doordat de inkomsten zijn gestegen staat Stichting PeuterFonds er nog steeds goed voor. Het vermogen waarmee is afgesloten is gezond en voldoende om ook de komende jaren haar activiteiten voort te kunnen zetten. In de zomer van 2019 zal op de website van de ANBI het financieel jaarverslag 2018 van de Stichting PeuterFonds worden geplaatst; dit is voor eenieder inzichtelijk.

Tenslotte

We zullen in 2019 net als in 2018 evenementen organiseren door het hele land, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en een nader te bepalen provincie zullen worden vereerd met een bezoekje van het PeuterFonds.

Wij willen graag iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het PeuterFonds hartelijk bedanken, we rekenen ook in 2019 op jullie steun. Het was een mooi jaar en 2019 wordt nog mooier, tot dan!

2017

Jaarverslag 2017

In 2017 heefy de Stichting PeuterFonds met vijf evenementen, verspreid over heel Nederland, weer tientallen kinderen een supertoffe dag aan de waterkant laten beleven. Tijdens deze evenementen hebben kinderen kennis kunnen maken met allerlei takken van de hengelsport; bij Tom’s Creek in Lelystad hebben we op steuren gevist, op de Catharijnesingel in Utrecht werd er ouderwets gepeuterd op baarsjes, in Maassluis stonden de feeder-hengels niet stil, tientallen forellen en zalmen werden gevangen bij H2O in Hattemerbroek en bij de Vossekuil in Sint Oedenrode hebben we op karper gevist. Onderaan dit verslag vindt u een mooie impressie van al die blije kids.

Naast de feestjes aan de waterkant was het PeuterFonds natuurlijk ook weer aanwezig op de hengelsportbeurs Visma in Ahoy en de Hengelsport- en Visbotenbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Het PF-Rad van Fortuin en de Enveloppenloterij hebben daar weer een hoop mensen blij gemaakt met mooie prijzen die wij van onze trouwe sponsors mochten ontvangen. Heel mooi en het zorgt voor de inkomsten die nodig zijn om onze evenementen te kunnen blijven organiseren.

Vrijwilligers

De Stichting PeuterFonds is uniek door de 1-op-1 begeleiding bij de evenementen, ieder kind heeft zijn of haar eigen vismaat gedurende de hele dag! Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. Het PeuterFonds heeft gelukkig een heel grote groep mensen die de stichting een warm hart toedraagt en graag een dagje komen vissen met een kind dat het op welke manier dan ook, niet getroffen heeft. Deze groep trouwe vrijwilligers groeit gelukkig nog steeds door, iets waar wij heel, heel blij mee zijn!

Sponsors

Naast Sportvisserij Nederland hebben wij in 2017 LUND IJsselsport mogen verwelkomen als nieuwe hoofdsponsor voor een periode van drie jaar! Wij blijven uiteraard zoeken naar meer trouwe, financiële sponsors.

Bestuur en Organisatie

Het afgelopen jaar zag het bestuur er als volgt uit; Rolf Bouman – voorzitter, Tsak Kin Man – secretaris, Erik Froger – penningmeester, Juri Froger – bestuurslid en Marco de Niet – bestuurslid. Aan het einde van 2018 zal de grondlegger van het PeuterFonds, Rolf Bouman, na 10 jaar afscheid nemen als voorzitter van de stichting. Wij zijn binnen het bestuur in overleg hoe we dit op gaan vangen. Natuurlijk blijft Rolf betrokken bij het PeuterFonds. Daarnaast mogen wij Robin Smit verwelkomen als ‘aspirant-bestuurslid’. Robin is al jaren een trouwe vrijwilliger en wil graag meer betekenen voor de stichting. Robin zal een jaar meedraaien voor hij definitief aansluit als bestuurslid.

Financieel

Na de succesvolle beurzen van 2016 hebben wij begin 2017 nieuwe T-shirts en petten voor de vrijwilligers aangeschaft, nette blauwe shirts met lange mouwen met PeuterFonds bedrukking en rode petten met geborduurd logo. Mooi en goed herkenbaar voor de kids! Ook in 2017 waren de Visma en Hengelsport- en Visbotenbeurs weer een succes. Naast de beurzen en de nieuwe hoofdsponsor heeft het PeuterFonds ook een aantal mooie donaties mogen ontvangen van onder andere Berkley/Smallert, Vissen bij De Zuilen, SVB Delfland en GHV – Groene Hart. Hartelijk dank! In het voorjaar van 2018 zal op de website van de ANBI het financieel jaarverslag 2017 van de Stichting PeuterFonds worden geplaatst; dit is zoals altijd voor eenieder inzichtelijk. In 2017 is er door vrijwilligers en bestuursleden wederom geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding, er is op geen enkele wijze een financiële beloning uitgekeerd.

Vooruitblik 2018

Het PeuterFonds seizoen 2018 staat voor de deur en we gaan door waar we gebleven zijn. We zullen net als in 2017 evenementen organiseren door het hele land, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland, Zuid-Brabant en Zuid-Holland. Voordat het evenementen seizoen losbarst, zijn wij te gast bij de contactdag van de Langelandvissers bij Fauna Hengelsport in Raamsdonkveer en zijn wij natuurlijk present op de Visma!

Wij willen graag iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het PeuterFonds hartelijk bedanken, we rekenen ook in 2018 op jullie steun. Het was een mooi jaar en 2018, ons jubileumjaar, wordt nog mooier, tot dan!

2016

Jaarverslag 2016

2016 was voor Stichting PeuterFonds een mooi jaar, tientallen kinderen uit heel Nederland hebben een heerlijke dag beleefd met het PeuterFonds. De vijf georganiseerde evenementen in Abcoude, Den Haag, Helden, Rotterdam en Ommeren waren weer een echt vis-feestje.

Naast de evenementen was het PeuterFonds ook aanwezig op de hengelsportbeurs Visma in Ahoy en de Hengelsport- en Visbotenbeurs in Utrecht om fondsen te werven. Een grote tegenvaller was het onverwachts wegvallen van de Hengelsport Outdoor Fair, jarenlang onze grootste bron van inkomsten. Dit hebben wij grotendeels op weten te vangen door het toevoegen van een extra spelelement, een enveloppenloterij, tijdens de beurzen in Ahoy en Utrecht. Wij blijven echter zoeken naar trouwe, financiële sponsors.

Vrijwilligers

De Stichting PeuterFonds is uniek door de 1-op-1 begeleiding bij onze evenementen, ieder kind zijn of haar eigen vismaat voor de hele dag! Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. In 2016 hebben wij mede door een uitzending van Vis TV, waar het PeuterFonds een opwachting maakte, een hoop nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.

Sponsors

In 2016 vond in Amsterdam de EFTTEX plaats, een grote internationale hengelsportbeurs waar het PeuterFonds was verkozen tot ‘Official Charity’. Een hele eer! Alle standhouder hebben gul gegeven, aan het eind van de beurs mochten wij maar liefst 3 pallets met hengelsportmateriaal in ontvangst nemen. Dit naast al onze andere trouwe sponsors zorgde voor goed gevulde prijzentafels bij de beurzen, ook in 2017 nog!

Bestuur en Organisatie

Het afgelopen jaar zag het bestuur er als volgt uit; Rolf Bouman – voorzitter, Tsak Kin Man – secretaris, Erik Froger – penningmeester, Juri Froger – bestuurslid en Marco de Niet – bestuurslid. Voor 2017 verwachten wij geen wijzigingen in het bestuur.

Financieel

Door het wegvallen van inkomsten van de Hengelsport Outdoor Fair zijn we in 2016 wat terughoudend geweest met grote uitgaven. Zo hebben we de nieuwe PeuterFonds kleding vooruitgeschoven naar 2017. Met de inkomsten van de andere twee beurzen, die boven verwachting waren, zullen wij op korte termijn wel die investering doen. Ook zal het hengelmateriaal een kleine upgrade krijgen in 2017. In het voorjaar van 2017 zal er op de website van de ANBI het financieel jaarverslag 2016 van de Stichting PeuterFonds worden geplaatst; dit is voor eenieder inzichtelijk.

Tenslotte

Het PeuterFonds seizoen 2017 staat voor de deur, en we gaan door waar we gebleven zijn. We zullen net als in 2016 evenementen organiseren door het hele land, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland zullen worden vereerd met een bezoekje van het PeuterFonds. Wij willen graag iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het PeuterFonds hartelijk bedanken, we rekenen ook in 2017 op jullie steun. Het was een mooi jaar en 2017 wordt nog mooier, tot dan!

2015

Jaarverslag 2015

Er is een hoop gebeurd in 2015. Naast de vijf evenementen waren we ook weer aanwezig op de Visma, de Hengelsport Outdoor Fair en de Hengelsport- en Visbotenbeurs om fondsen te werven om evenementen te kunnen blijven organiseren. En het zal u niet zijn ontgaan, het PeuterFonds heeft een nieuw logo, wat we stap voor stap aan het toepassen zijn op al onze uitingen, zoals deze nieuwe website.

Vrijwilligers

De Stichting PeuterFonds kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het PeuterFonds is uniek door de 1-op-1 begeleiding bij onze evenementen, en daar zijn vrijwilligers voor nodig! Gelukkig beschikt het PeuterFonds over een grote schare trouwe vrijwilligers die graag helpen om een kind met gezondheidsproblemen een mooie dag aan de waterkant te bezorgen. Wij zijn dus enorm dankbaar voor onze vrijwilligers!

Sponsors

Ook dit jaar hebben de sponsors van het PeuterFonds zich weer van hun beste kant laten zien. Neem bijvoorbeeld de Hengelsport Outdoor Fair, we mochten daar maar liefst voor €12.000,- aan prijzen verloten, ongekend! Naast hoofdsponsor Sportvisserij Nederland hebben we dit jaar Visdeal kunnen verwelkomen als sponsor die het PeuterFonds financieel steunt.

Bestuur en Organisatie

In 2015 zag het bestuur er als volgt uit; Rolf Bouman – voorzitter, Tsak Kin Man – secretaris/penningmeester. Daniël Hans, Erik Froger, Juri Froger en Marco de Niet als organisatie, met gedelegeerde bevoegdheid. In 2016 zal Daniël Hans wegens omstandigheden een stapje terug doen, heel erg jammer, maar we zullen in 2016 als vrijwilliger nog een hoop plezier van Daniël hebben! Erik Froger zal in 2016 de functie van penningmeester op zich nemen. Juri Froger en Marco de Niet zullen toetreden tot het bestuur.

Website en Social Media

In 2015 zijn hier grote stappen gezet. We zijn erg blij met onze totaal vernieuwde website, overzichtelijk en vrolijk, die goed weergeeft waar het PeuterFonds zich mee bezig houdt. Ook zijn we in 2015 een stuk actiever geweest op Facebook wat in 2016 zeker door zal gaan. Voor het eerst in het bestaan van het PeuterFonds worden er nu van de evenementen filmpjes gemaakt. Een waardevolle toevoeging waar we in 2016 zeer zeker mee door gaan!

Financieel

Het nieuwe beeldmerk brengt kosten met zich mee, het logo moet natuurlijk worden toegepast. De website, stickers, ballonnen, rollup banners, spandoeken en het rad van fortuin zijn allemaal vernieuwd, maar dat brengt wel kosten met zich mee. We zijn al een heel eind op weg, maar er moet nog meer gedaan worden. Wat te denken van de kleding en petten voor de vrijwilligers, nieuwe flyers en ga zo maar door. We hebben in 2015 afscheid genomen van onze aanhanger. Na 7 jaren trouwe dienst was het tijd voor iets anders, een busje! Een stuk praktischer dan de aanhanger. De inkomsten kwamen in 2015 naast de financiële sponsors vooral van de beurzen. In het voorjaar van 2016 zal er op de website van de ANBI het financieel jaarverslag 2015 van de Stichting PeuterFonds worden geplaatst; dit is voor eenieder inzichtelijk.

Vooruitblik 2016

2016 staat voor de deur, en we gaan door waar we gebleven zijn. We zullen net als in 2015 evenementen organiseren door het hele land, onder andere Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel en Limburg zullen worden vereerd met een bezoekje van het PeuterFonds. Wij willen graag iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het PeuterFonds hartelijk bedanken, we rekenen ook in 2016 op jullie steun. Het was een mooi jaar, en 2016 wordt nog mooier, tot dan!

2014

Jaarverslag 2014

Het PeuterFondsjaar 2014 zit er op en de stichting maakt zich op voor alweer een jaar vol blije kindergezichtjes aan de waterkant. In dit fotojaarverslag een beknopt overzicht van de hoogtepunten van het afgelopen jaar, de veranderingen die hebben plaatsgevonden en de plannen voor nu en in de toekomst.

Het jaar 2014 was in alle opzichten bijzonder te noemen, terwijl aan de ene kant de stichting doorging met het blij maken van kinderen met gezondheidsproblemen, werd er aan de ‘achterkant’ keihard gewerkt om het PeuterFonds verder te professionaliseren. Met een nieuwe organisatie van zeer gedreven mensen bleek dat verfrissend te werken. In 2014 is er begonnen met het inslaan van een nieuwe weg die in 2015 verder zal worden bewandeld. Verantwoordelijkheden zullen breder gedragen worden en communicatie met de buitenwereld zal worden geoptimaliseerd. Onderaan dit fotojaarverslag zal een aantal zaken verder worden toegelicht. Voor nu, veel kijkplezier en vergeet het PeuterFonds ook in 2015 niet te steunen!

Vrijwilligers

De Stichting PeuterFonds kan niet bestaan zonder vrijwilligers. De unieke één-op-één begeleiding is alleen te garanderen doordat er nog steeds ruim 150 mensen zich geregeld belangeloos inzetten. Vrijwilligers komen en gaan, en komen vaak ook weer terug! Niet eerder maakte de stichting het mee dat er meer aanmeldingen waren van vrijwilligers dan noodzakelijk voor een evenement! Desalniettemin is het PeuterFonds altijd op zoek naar personen die zich eens een dagje willen inzetten voor het goede doel! Blijf je dus aanmelden!

Sponsors

De Stichting PeuterFonds prijst zich gelukkig met een grote schare aan trouwe sponsors. In 2014 kwamen er steeds meer éénmalige sponsors bij. Het hoogtepunt vormde wel de Outdoor Fair waar maar liefst 80 bedrijven (!!!) een bijdrage leverden aan de fameuze PeuterFonds-tombola. Hoofdsponsor Sportvisserij Nederland was in 2014 behalve een zeer trouwe bondgenoot en een bron van inspiratie, de enige sponsor die ook geldelijk steun gaf. In 2015 gaat daar verandering in komen, er zijn inmiddels twee nieuwe partijen bereid gevonden ook financieel bij te dragen. In 2015 zal er ook buiten de hengelsportwereld verder worden gezocht naar nieuwe sponsors.

Bestuur en Organisatie algemeen

Door het terugtreden van het bestuur eind 2013, lag er voor het nieuwe bestuur een grote uitdaging; laat het PeuterFonds doorgaan! Het nieuwe bestuur, bestaande uit een voorzitter en secretaris/penningmeester, zag vrijwel direct in dat een tweemans-formatie ongewenst en zelfs ongepast zou zijn. Daarop werd besloten de organisatie uit te breiden met een aantal personen met een gedelegeerde vertegenwoordigingsbevoegdheid. In de praktijk betekent dit dat het orgaan Bestuur en Organisatie beslissingen neemt op basis van gelijkheid. Het bestuur is echter altijd eindverantwoordelijk.

Bestuur en Organisatie inhoudelijk

In 2014 bestond de organisatie er als volgt uit: Rolf Bouman – voorzitter, Tsak Kin Man – secretaris/penningmeester, Daniel Hans, Jorn van der Wal en Marinda van den Hoed – gedelegeerde bevoegdheid. Na een jaar van grote inzet en optimaal presteren zijn Jorn (studie) en Marinda (carrière) uit de organisatie gestapt, zij blijven natuurlijk wel vrijwilliger. Doordat beide dit tijdig aangaven, was er voldoende tijd om hier op te anticiperen. Naast Daniel Hans, die fungeert als financiële waakhond, steun voor de penningmeester en beurs-aanwezigheid organiseert, zijn er drie nieuwe gezichten binnen de organisatie. Marco de Niet, één van de trouwste vrijwilligers, is enorm goed met het werven van nieuwe sponsors en het onderhouden van het contact met bestaande. De broers Erik en Juri Froger uit Den Haag nemen de marketing en de public relations voor hun rekening. In 2015 zal dit zichtbaar worden. De organisatie van het PeuterFonds bestaat vanaf nu dus uit zes personen en dat is een goede zaak!

Website en social media

In 2015 zal er een nieuwe website gepresenteerd worden, het wordt een overzichtelijke pagina die voldoet aan de eisen van vandaag de dag en die goed het werk van het PeuterFonds weergeeft. Tevens krijgt het PeuterFonds een nieuw beeldmerk, erg spannend! Tegelijkertijd gaat er meer aandacht besteed worden aan Facebook en YouTube, regelmatigere updates en filmpjes van evenementen liggen in het verschiet. Een grote stap voorwaarts!

Financieel

Financieel gaat het goed met het PeuterFonds. Ondanks de beperkte inkomsten via sponsors en de significant gestegen kosten, is het vermogen van het PeuterFonds na 2014 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De kosten zijn voornamelijk gestegen doordat het PeuterFonds een opslag heeft moeten huren en moeten inrichten en doordat de kosten voor evenementen zijn gestegen. De kosten die waren begroot voor de in 2014 ingestelde vrijwilligersvergoeding zijn zeer beperkt gebleven. De inkomsten werden voornamelijk gegenereerd met beursinkomsten en spontane donaties. Doordat het PeuterFonds in 2015 een nieuw beeldmerk zal krijgen, zullen alle promotionele artikelen moeten worden aangepast en vervangen. Dit zal enige jaren vergen. Denk hierbij aan kleding, petjes, stickers, flyers, het rad van fortuin, spandoeken, bestickering van de aanhangwagen en zo verder. De grootste kostenpost van 2015 zal naast de huur van de opslag, de nieuwe website zijn. In het voorjaar van 2015 zal er op de website van de ANBI het financieel jaarverslag 2014 van de Stichting PeuterFonds worden geplaatst; dit is voor eenieder inzichtelijk.

Vooruitblik 2015

Het jaar 2014 zit er op, 2015 is begonnen. In het aankomende jaar staan ondermeer evenementen in Zuid-Holland, Gelderland, Groningen en Limburg op het programma! De Stichting PeuterFonds wil graag iedereen bedanken die gesteund heeft het afgelopen jaar. 2014 was een mooi jaar, 2015 wordt nog mooier! Tot snel aan de waterkant!

2013

Voor 2013 heeft de Stichting PeuterFonds weer diverse activiteiten gepland. In deze vooruitblik een kort overzicht van het komende evenementenjaar. Voorts een sneak-preview van de op handen zijnde ontwikkelingen. Het PeuterFonds zit namelijk bepaald niet stil! Tenslotte een fotoverslag van de op zaterdag 2 februari gehouden Cordes Travel-dag waarbij de entreegelden geheel ten goede kwamen aan het PeuterFonds! Veel leesplezier!

De evenementen van 2013 – Net als in 2012 is de Stichting van plan om dit jaar zes evenementen te organiseren. Ook dit jaar zullen de mannen en vrouwen van het PeuterFonds weer een paar provincies bezoeken waar de Stichting nog niet eerder was. Vier evenementen voor de zomervakantie, respectievelijk in de volgende regio’s: Aalsmeer, Zeeland, de kop van Noord-Holland en Flevoland. Na de zomervakantie reist het circus af naar Putten en wordt het jaar afgesloten in de regio Den Haag.

Speciale evenementen 2013 – Op 10 maart 2013 vindt nu voor de tweede maal de PeuterFonds-vrijwilligersdag plaats. Een dagje vissen voor de loyale vrijwilligers en tegelijk biedt deze dag de kans om elkaar wat beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Het eerste evenement na de zomervakantie is het jubileum-evenement van het PeuterFonds. Dit 25e evenement zal een bijzondere worden. Nu al worden er voorbereidingen getroffen. Zodra hierover meer bekend is zal er op deze website melding worden gemaakt van de ontwikkelingen en plannen.

Beurzen in 2013 – Beurzen bieden het PeuterFonds de mogelijkheid om aan de naamsbekendheid te werken en het grote publiek te laten zien wat de Stichting doet. Daarnaast worden er, middels diverse loterijen, de broodnodige inkomsten gegenereerd. In 2013 zal het PeuterFonds nog aanwezig zijn op de Visma, de Fair for Lure&Fly en natuurlijk de Hengelsport- en Visbotenbeurs in Utrecht. De eerste beurs is overigens al met succes bezocht, de Cordes Traveldag. Verderop een kort fotoverslag van deze geslaagde dag.

Ambassadeurs – Eén van de meest bijzondere ontwikkelingen is wel dat het PeuterFonds in 2013 één of twee ambassadeurs mag verwelkomen. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: de ambassadeurs zijn prominenten uit de sportsviswereld die de Stichting eigenlijk al jaren een bijzonder warm hart toe dragen. Objectieve vertegenwoordigers die het PeuterFonds nog meer draagkracht zullen geven. Ook hierover binnenkort meer nieuws!

Pilot-evenement – Het Bestuur en de Commissie hebben het plan opgevat om in 2013 een pilot-evenement te organiseren voor een doelgroep die momenteel nog buiten de statutair vastgelegde doelstelling ligt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen met gezondheidsproblemen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, worden dan geput uit seperate donaties die speciaal hiervoor bedoeld zijn.

Loopgroep PeuterFonds – Een ontzettend mooi initiatief van een aantal Commissieleden en vrijwilligers is de loopgroep PeuterFonds. Deze mannen en vrouwen laten zich per wedstrijdkilometer sponsoren en de opbrengst van hun inzet komt geheel ten goede aan de Stichting. Op de website verschijnt binnenkort een kilometerteller waarop iedereen kan zien hoe goed deze mensen bezig zijn en letterlijk het beste beentje voorzetten voor het PeuterFonds. Ben je ook geïnteresseerd om hardlopen te combineren met direct bijdragen aan een prachtig initiatief? Neem dan contact op met Daniël Hans via daniel@peuterfonds.nl

Tot zover de vooruitblik! Hieronder volgt, zoals beloofd, een kort fotoverslag van de zeer geslaagde Cordes Traveldag. Het PeuterFonds mocht meer dan 1000 Euro aan donaties van de bezoekers in ontvangst nemen! Zoals bekend, zal iedere cent hiervan gebruikt worden om zieke kinderen blij te maken aan de waterkant!

Linda en Raffie, namens de Stichting, maar vooral ook namens de kinderen voor wie het PeuterFonds in 2013 weer hard aan de slag gaat: Ontzettend bedankt voor dit initiatief en het warme hart dat jullie de Stichting en haar evenementen toedragen!

Alle entreegelden waren voor het PeuterFonds!

Een drukte van jewelste!

Penningmeester Ruud Schwegler neemt de prachtige cheque van Linda Cordes in ontvangst!

Van links naar rechts: Daniël, Margret, Linda, Ruud en natuurlijk Raffie Cordes!

De Stichting PeuterFonds heeft zin in 2013!

2012

Op de website www.peuterfonds.nl kunt u van iedere evenement, hetzij deelname aan een beurs of het organiseren van een visdagevenement, een fotoverslag vinden. Tevens wordt er aan het begin van ieder jaar een fotojaarverslag van het voorgaande jaar op de website geplaatst.