Stichting Nijhof Mens en Dier

Het doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Nijhof Mens en Dier
Ook bekend als... Stichting Nijhof Mens en Dier
Telefoonnummer +31654615239
E-mail go@ockhuysen.eu
KvK nummer 34246382
RSIN/fiscaal nummer 815641904
Website http://www.nijhofmensendier.nl/

Adres

Adres Chirurgijn 67
Postcode 1188 DL
Plaats Amstelveen

Postadres

Adres Chirurgijn 67
Postcode 1188 DL
Plaats Amstelveen

Onze publicatie gegevens

2021

Onze bestuurssamenstelling

voorzitter:
Ockhuysen, Gijsbertus

bestuursleden:
Kooijman, Margaretha Johanna Maria
van Driel-Dijkhuis, Roelina

Beleidsplan

Aan de doelstelling wordt uitvoering gegeven door het doen van uitkeringen aan "goede doelen" uit het (verworven resultaat op) in beheer gehouden vermogen van de stichting. Dit vermogen wordt ten dele in liquiditeiten aangehouden, ten dele in beleggingen.
Voorkeur wordt gegeven aan "diergerelateerde" doelen.
Fondswerving kan incidenteel, ten behoeve van een bepaald doel, plaatsvinden, maar dit maakt geen onderdeel uit van het reguliere beleid van de stichting.

Ons beloningsbeleid

Voor de bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen vergoeding, anders dan een vacatievergoeding van € 150,-- per bijgewoonde bestuursvergadering.
Aan meewerkende vrijwilligers kan in bepaalde gevallen een vrijwilligersvergoeding worden verstrekt.
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting zodat overigens geen beloningsbeleid van toepassing is.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Het doen van uitkeringen aan goede doelen en al hetgeen daaraan dienstbaar is, zoals onderzoek van de aanvragen(de organisaties), vermogensbeheer etc.

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

Jaarrekening 2020

KvK uittreksels