Stichting Nelissen-Smit Fonds

De stichting stelt zich ten doel:
a. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan instellingen met culturele, historische, charitatieve of andere algemeen nut beogende doelstelling;
b. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan personen ter bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor de betreffende persoon dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke ondersteuning.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Nelissen-Smit Fonds
Ook bekend als... Nelissen-Smit Fonds
Telefoonnummer 073 6130303
E-mail alm.nelissen@planet.nl
KvK nummer 41063925
RSIN/fiscaal nummer 8095.44.702
Website http://www.transparante-anbi.nl/product/embed/2343

Adres

Adres Parklaan 21A
Postcode 5211 JJ
Plaats 's-Hertogenbosch

Postadres

Adres Parklaan 21A
Postcode 5211 JJ
Plaats 's-Hertogenbosch

Onze bestuurssamenstelling

Drs. L.B. Lauwaars RA, voorzitter
Drs. M.W.J. van der Linden
Drs. A.L.M. Nelissen, secretaris en penningmeester

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Jaarverslag

In het verslagjaar werd totaal € 62.500 aan giften ontvangen (2018: € 52.500). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 86.377 aan giften verstrekt aan 59 ontvangers (2018: € 68.563 aan 41 ontvangers).

De algemene kosten bedroegen in het verslagjaar € 738 (2018: € 1.149).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een (beperkt) vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2019 € 138.910 (2018 € 163.874).

2018

Jaarverslag

In het verslagjaar werd totaal € 52.500 aan giften ontvangen (2017: € 72.042). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 68.563 aan giften verstrekt aan 41 ontvangers (2017: € 89.815 aan 52 ontvangers).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 1.149 (2017: € 2.371).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een (beperkt) vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2018: € 163.874 (2017: € 181.407).

2017

In het verslagjaar werd totaal € 72.042 aan giften ontvangen (2016: € 80.000). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 89.815 aan giften verstrekt aan 52 ontvangers (2016: € 92.708 aan 41 ontvangers).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 2.371 (2016: € 650).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een (beperkt) vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2017: € 181.407 (2016: € 201.707).

2016

In het verslagjaar werd totaal € 80.000 aan giften ontvangen (2015: € 92.000). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 92.708 aan giften verstrekt aan 41 subsidiënten (2015: € 99.915 aan 36 subsidiënten).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 650 (2015: € 810).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een (beperkt) vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2016: € 201.707 (2015: € 214.805).

2015

In het verslagjaar werd totaal € 92.000 aan giften ontvangen (2014: € 90.000). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 99.915 aan giften verstrekt aan 36 subsidiënten (2014: € 143.000 aan 27 subsidiënten).

In het verslagjaar werd door de Stichting een gebrandschilderd raam aangeboden aan de Grote Kerk te Venray. Dit naar aanleiding van de herdenking van de 70e verjaardag van de bevrijding van Venray en 70 jaar Wederopbouw. Bovendien ter viering van het 25 jarig bestaan in 2015 van de Stichting Nelissen-Smit Fonds.

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 810 (2014: € 1.210).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2015: € 214.805 (2014: € 222.555).

2014

In het verslagjaar werd totaal € 90.000 aan giften ontvangen (2013: € 55.000). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 143.000 aan giften verstrekt aan 27 subsidiënten (2013: € 49.210 aan 28 subsidiënten).

In het verslagjaar werd door de stichting een gebrandschilderd raam aangeboden aan de grote kerk te Venray. Dit naar aanleiding van de herdenking van de 70e verjaardag van de bevrijding van Venray en 70 jaar wederopbouw. Bovendien ter viering van het 25 jarig bestaan in 2015 van de Stichting Nelissen-Smit Fonds.

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar €1.210 (2013: € 4.266).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2014: € 222.555 (2013: € 275.482).

2013

In het verslagjaar werd totaal € 55.000 aan giften ontvangen (2012: € 60.000),
waarvan € 15.000 via lijfrente-schenkingen. Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 49.210 aan giften verstrekt aan 28 subsidiënten (2012: € 53.168 aan 24 subsidiënten).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 4.266 (2012: € 638).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Tevens is het beleid van de stichting er op gericht om enig vermogen te vormen om op termijn ook meer substantiële ondersteuning te kunnen geven aan instellingen, conform de statutaire doelen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2013: € 275.482 (2012: € 272.227).

2012

In het verslagjaar werd totaal € 60.000 aan giften ontvangen (2011: € 60.000),
waarvan € 15.000 via lijfrente-schenkingen. Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 53.168 aan giften verstrekt aan 24 subsidiënten (2011: € 42.360 aan 20 subsidiënten).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 638 (2011: € 1.857).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Tevens is het beleid van de stichting er op gericht om enig vermogen te vormen om op termijn ook meer substantiële ondersteuning te kunnen geven aan instellingen, conform de statutaire doelen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2012: € 272.227 (2011: € 263.329).

KvK uittreksels