Stichting Nelissen-Smit Fonds

De stichting stelt zich ten doel:
a. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan instellingen met culturele, historische, charitatieve of andere algemeen nut beogende doelstelling;
b. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan personen ter bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor de betreffende persoon dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke ondersteuning.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Nelissen-Smit Fonds
Ook bekend als... Nelissen-Smit Fonds
Telefoonnummer 073 6130303
E-mail alm.nelissen@planet.nl
KvK nummer 41063925
RSIN/fiscaal nummer 8095.44.702
Website http://www.transparante-anbi.nl/product/embed/2343

Adres

Adres Parklaan 21A
Postcode 5211 JJ
Plaats 's-Hertogenbosch

Postadres

Adres Parklaan 21A
Postcode 5211 JJ
Plaats 's-Hertogenbosch

Onze bestuurssamenstelling

H. Lerou
Drs. M.W.J. van der Linden
Drs. A.L.M. Nelissen, secretaris en penningmeester

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

In het verslagjaar werd totaal € 60.000 aan giften ontvangen (2020: € 67.500). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

In het jaar werden ruim 100 subsidie aanvragen ontvangen.

Totaal werd € 79.650 aan giften verstrekt aan 58 ontvangers (2020: € 64.653 aan 42 ontvangers).

De algemene kosten bedroegen in het verslagjaar € 733 (2020: € 1.234).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een (beperkt) vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2021 € 119.461 (2020 € 140.154).

In 2021 heeft i.v.m. COVID geen jaarvergadering plaatsgevonden.

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

KvK uittreksels