Stichting Moz Kids

De stichting heeft en doel het werven van gelden en/of goederen voor weeshuizen en weeskinderen in Mozambique en het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in Mozambique.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Moz Kids
Ook bekend als... Stichting Moz Kids
Telefoonnummer 0647863949
E-mail contact@mozkids.nl
KvK nummer H501629500000
RSIN/fiscaal nummer 822582466
Website www.mozkids.nl

Adres

Adres Madeliefstraat 8
Postcode 2971 DC
Plaats Bleskensgraaf

Postadres

Adres Madeliefstraat 8
Postcode 2971 DC
Plaats Bleskensgraaf

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter Jozien Kruijthof
Taken:
- gezicht van de stichting voor de buitenwereld
- leiden van vergaderingen
- het nemen van initiatieven binnen het bestuur
- uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
- vertegenwoordigen van de stichting bij officiële
gelegenheden

Secretaris Mirjam de Bruin-Kwint
Taken:
- Notuleren tijdens vergaderingen
- Versturen agenda voorafgaand aan vergaderingen
- Verwerken en ontvangen van brieven
- Schrijven van de nieuwsbrief
- Verantwoordelijk voor contact met Mozambique
- Zorgen dat post op juiste adres komt

Penningmeester Timo Koster
Taken:
- Bijhouden maandelijkse financiën
- Verantwoordelijk voor betalingen aan Mozambique
- Opstellen jaarrekening
- Werkzaamheden omtrent incasso
- Opstellen begroting

Algemeen bestuurslid Piet Baars
Taken:
- Uitbreiden professionalisering van de stichting
- Richten op de regionale PR
- Beheren van communicatiemiddelen
- Relatiebeheer met bedrijven
- Opzetten van evenementen en bedenken nieuwe acties
- Verantwoordelijk voor versturen van de nieuwsbrief

Algemeen bestuurslid Koen Biesheuvel
Taken:
- Promoten van de stichting richting bedrijven en
individuen
- Verantwoordelijk voor de invulling van acties

Ons beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Moz Kids ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor gemaakte onkosten. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.