Stichting Kindertehuis Popesti

- Het verstrekken van materiele hulp aan de Roemeense bevolking, in het bijzonder aan het kindertehuis Centrul de Plasament Popesti,Judetul Bihor.
- financiele ondersteuning van Roemeensen eenoudergezinnen;
- financiele ondersteuning aan Roemeense jongeren bij hun studie;
- het (financiel) steunen cq starten van ontwikkelingsprojecten in Roemenie en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Kindertehuis Popesti
Ook bekend als... Stichting Kindertehuis Popesti
Telefoonnummer 0543-471514
E-mail pietenaafkedevries@hetnet.nl
KvK nummer 09130360
RSIN/fiscaal nummer 816071044
Website https://www.kindertehuispopesti.nl

Adres

Adres Slingelaan 33a
Postcode 7122AW
Plaats Aalten

Postadres

Adres Slingelaan 33a
Postcode 7122AW
Plaats Aalten

Onze bestuurssamenstelling

A.de Vries-van der Schaaf, voorzitter
P.de Vries, secretaris/penningmeester
J.F.ter Haar-ter Horst, bestuurslid
L.Hoftijzer, bestuurslid
H.Reinders, bestuurslid

Beleidsplan

Werkzaamheden van de instelling:
1. Deze bestaat uit het verstrekken van materiele hulp aan de Roemeense bevolking, in het bijzonder aan het kindertehuis in de gemeente Popesti en aan het aldaar gevestigde ziekenhuis.
2. Financiële ondersteuning van Roemeense eenoudergezinnen;
3. Financiële ondersteuning aan Roemeense jongeren voor hun studie
4. Steunen en opzetten van ontwikkelingsprojecten
5. Verder alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wijze van verwerven van fondsen:
1 Via o.a de media (plaatselijke krant etc. ) wordt men gevraagd om een bijdrage in de studiekosten van Roemeense jongeren. Dit zal altijd voor de periode van 3 tot 4 jaar zijn. Dit om de student zekerheid te geven
Dit geldt ook voor ondersteuning van gezinnen..
2. Via verkoop van o.a eigengemaakt goederen en verlotingen op markten en andere evenementen.
3. Door middel van het plaatsen van een bus bij de plaatselijke supermarkt waarin men de flessenbonnen kan deponeren.
4. Bijdragen kerkelijke instanties en bedrijven.
5. Zelfwerkzaamheid door leden van het bestuur.
Wijze van beheer, besteden en uitkeren:
Alle ontvangsten worden in de administratie van de stichting opgenomen en geregistreerd.
Aan het eind van het kalenderjaar wordt een balans en een verlies - en winstrekening opgemaakt.
De jaarstukken worden door een accountant gecontroleerd.
Op de balans worden de verplichtingen van ontvangsten voor bepaalde doelen, zoals studie en ondersteuning, zichtbaar opgenomen. Met andere woorden de gelden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
Elk jaar worden gelden besteed aan: studie, ondersteuning, transport, aanschaf van benodigdheden voor kindertehuis, verzorgingstehuis, ziekenhuis en wat veder nodig is.
In het voorjaar van elk jaar wordt bij de verschillende instanties geïnventariseerd wat nodig is.
Het beleid van het bestuur is

Ons beloningsbeleid

Aan de bestuursleden worden alleen onkosten vergoed die gemaakte worden ten behoeve van de stichting.
Er worden verder geen beloning of vacatiegelden betaald

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

2022

2021

Ondanks de corona zijn er in 2021 een 2-tal transporten naar Popesti geweest.

Het eerste transport vond plaats eind juni en er werden verschillende instanties van een en ander
voorzien. Gelukkig zijn we zelf eind juni ook in Popesti geweest.
Bij het kindertehuis werden wasmiddelen, schoenen, kleding, handdoeken, dekbedhoezen en

handvaardigheidsmaterialen afgeleverd.
Het plaatselijk verzorgingstehuis verbandmiddelen, incontinentiemateraal en een po-stoel.
Verder kreeg het kindertehuis inAlesd ook weer het nodige.

Dus weer kleding, schoenen, pampers en dekbedhoezen.

In Spinus is een nieuw bejaardentehuis door de directie van het kindertehuis in Alesd geopend.
Hiervoor werden rolstoelen meegenomen.
In Osorhei wordt een tehuis voor opvang van kinderen ingericht.

Voor de inrichting hebben wij o.a. gezorgd voor laminaat, een keuken, gordijnen en stoelen.
Ook om te kunnen koken de nodige materialen. Maar ook serviesgoed en bestek.

Voor families die het nodig hebben, incontinentiemateriaal.
Het tweede transport vond plaats medio november 2021.
Voor het nieuw in te richten tehuis in Osorhei werden tafels, stoelen, laminaat , bedden, tuinstoelen,
2 tv,s 2 droogmolens en een wasmachine meegenomen.

Voor het tehuis werden een boiler, ramen en deuren bekostigd

2020

2019

2018

Verantwoording activiteiten 2018.
Van Mondiaalten is een bijdrage van € 2000,00 gekregen voor de aanschaf van 20 bedden.
Deze zijn via een kringloop en via marktplaats aangeschaft , compleet met matrasdragers.
Deze bedden zijn in maart afgeleverd bij een kindertehuis in Alesd. Valt onder de zelfde stichting als die in Popesti.
Tot voorheen sliepen de kinderen op stapelbedden, maar door europese regelgeving mag dat niet meer.
De matrassen zijn in Roemenie gekocht bij een ook in Nederland bekend bedrijf.
De bedden zijn met behulp van twee jongens uit het kindertehuis uit Popesti in elkaar gezet.
Voor dit kindertehuis werden ook kleding en speelgoed meegenomen.
Deze keer zijn we ruim twee weken in Popesti geweest. De eerste week was bedoeld voor het bezoeken van instanties en de gezinnen die we ondersteunen.
Van de Gelderse Stichting voor School en Beroepskeuze hebben we een donatie gekregen voor de aanschaf van schoolmateriaal van de kinderen in het kindertehuis. In september zal hiervoor bekeken worden wat zoal nodig is.
Voor het kindertehuis in Popesti werd met het transport in maart ook ongeveer 150 m2 laminaat meegenomen voor de kamers van de kinderen. Het is wel laminaat dat of nieuw of gebruikt is, maar wel een tweede ronde mee kan. Ook nu weer was de Wehlse Bijenkorf een gulle gever.
Voor een groot aantal gezinnen zijn ook deze keer weer veel groentenzaden meegenomen
Ook deze keer werden het verzorgingstehuisin popesti en het ziekenhuis in Marghita niet vergeten. Ook deze keer veel verbandmateriaal en medicijnen.

In oktober is er weer een transport geweest naar Popesti
Het kindertehuis in Popesti  kreeg opnieuw incontinentiemateriaal, kleding, schoenen, wasmiddelen, schoolartikelen en wat vooral van belang is geweest 5 wasmachines. Omdat met dit transport ook veel zomerkleding en schoeisel is meegenomen, werd dit nu nog niet afgegeven maar in onze ruimte in het kindertehuis opgeslagen. Dit zal in maart 2019 gegeven worden.
Het kindertehuis in Alesd kreeg kleding en schoenen, beddengoed, handdoeken etc. De kleding hebben vooral te danken aan Beregoed in Winterswijk, De kleding en schoenen zijn van een uitstekende kwaliteit.
Bij het verzorgingtehuis in Popesti en het ziekenhuis in Marghita werden weer veel verbandmiddelen etc. afgeleverd.
Omdat wij ook een aantal families onder onze hoede hebben, werden zij ook deze keer weer niet vergeten. Daar werden incontinentiemateriaal, speciale voeding, kleding, schoenen afgeleverd.
Kortom het was weer een erg drukke tijd maar alles geeft veel voldoening wanneer alles weer goed op zijn plaats is gekomen
Verder willen we ook deze keer iedereen bedanken voor de goederen en de geldelijke bijdragen die wij ontvangen. Ook bedanken wij die hum flessenbonnen in leveren bij de Jumbo in Aalten.

2017

Eind september zijn we weer met een transport naar Roemenië geweest. Met dit transport werden bij de instanties die door ons ondersteund worden weer veel goederen afgeleverd. In totaal ging het om ongeveer 30 m3 aan hulpgoederen.
Omdat wij zien dat er steeds meer kinderen in het kindertehuis opgenomen worden, die extra hulp en verzorging nodig hebben, werden 7 speciale matrassen meegenomen.
Bij een eerder bezoek zagen we ook dat het laminaat op verschillende kamers aan vervanging toe was, dus werd ook hierin voorzien. Met medewerking van wederom de Wehlse Bijenkorf en een kringloop uit Lichtenvoorde werd 50 m2 laminaat afgeleverd en 2 dagen later al vakkundig gelegd. Omdat bleek dat er niet voldoende mee is genomen zijn we weer rondgereisd en inmiddels ligt alweer 100 m2 laminaat op het transport in 2018 klaar om verwerkt te worden.
Evenals voorgaande jaren werd ook weer zeeppoeder, kleding, schoenen, incontinentie etc meegenomen. We zien elke keer dat vooral de schoenen erg hard slijten. Door een financiele bijdrage van de Rotaryclub Aalten-Wisch konden 2 wasmachines en een professionele gasfornuis in Oradea worden gekocht. Hierdoor is de garantie beter gewaarborgd.
Ook nu weer werden het ziekenhuis in Marghita , het verzorgingstehuis in Popesti en de plaatselijke bevolking niet vergeten. Wat erg fijn is geweest dat er een speciaal bed is meegenomen voor het jongetje van elf jaar is meegenomen.Tot voorkort lag hij op een slaapbank maar nu kan hij op een goede manier door zijn moeder verzorgd worden. Het bed werd op een vakkundige manier door Benny Tuenter uit Dinxperlo gemaakt.

2016

In 2016 zijn er een tweetal transporten naar Popesti geweest.

Het eerste transport was in maart 2016 en er werd in totaal 25 m3 aan hulpgoederen meegenomen. Het tweede transport vond plaats in oktober 2016. Dat was in totaal 20 m3.
Het overgrote gedeelte werd bij het kindertehuis afgeleverd. Afgeleverd werden: schoonmaakmaterialen, zeep, zeeppoeder, verbandmiddelen, kortom alles wat voor de hygiene noodzakelijk is. Ook werden voor de kinderen kleding en schoeisel meegebracht. Vooral schoeisel is een bittere noodzaak.Voor de slaapkamers : dekbedhoezen en matrashoezen.

Aan de hand van het opgemaakte Proces Verbaal van het kindertehuis kunnen we zeggen dat de waarde van wat zij gekregen hebben ongeveer € 5.000,00 is. Al met al een aanzienlijk bedrag.

Bij het ziekenhuis in Marghita en bij het verzorgingstehuis in Popesti werden verbandmiddelen, geneesmiddelen en zelfs medische apparatuur meegenomen.

Voor de plaatselijke bevolking kinderwagens, rolstoelen, incontinentiemateriaal etc.

Regelmatig krijgen wij van gezinnen de vraag of wij ook meubels mee kunnen brengen. Oo gaat het soms om een complete keuken die daar best nog een tweede ronde mee gaat. Indien wij deze aangeboden krijgen nemen we ze mee, maar de transportkosten worden door hen zelf betaald. Het gaat vaak om pasgetrouwde stellen en die met de inrichting van hun woning bezig zijn.

Ook zijn we aanwezig geweest op de markt georganiseerd door MondiAalten te Aalten.

Verder hebben we ook weer op de jaarlijks gehouden kerstmarkt gestaan.

2015

Verslag 2015
In 2015 zijn er twee transporten met hulpgoederen naar Popesti geweest. Eentje begin juni en de andere eind oktober . Omdat de andere projecten die door ons ondersteund werden bijna volledig ingericht zijn hebben we ons met name op het kindertehuis en de bewoners van de gemeente Popesti gericht. De directie ons nog steeds erg dankbaar wat wij voor de kinderen doen.
In juni werd de volgende goederen meegenomen:
Kindertehuis Popesti:
Waspoeder, tandpasta, zeep, kleding , schoenen, stoelen voor de eetzaal, keukenblok, dekbedhoezen, badhanddoeken,
Ook werd een 10-tal computers meegenomen, waarvoor een lokaal is ingericht.
Om de kinderen ook wat handvaardigheid te leren zijn hiervoor de benodigde materialen meegenomen.
Inwoners van Popesti:
Onze “roemeense” dochter houdt nauwlettend in de gaten wie wat nodig heeft. Hierdoor weten we precies wat meegenomen moet worden.
Daarom werden voor de inwoners seniorenbedden, verband en niet te vergeten incontinentie materiaal meegenomen.
Verzorgingstehuis Popesti en ziekenhuis Marghita:
Verbandmiddelen en medicijnen.
Omdat wij nog veel goederen na ons transport in juni ontvingen is er in oktober ook nog een transport geweest.
Bij het kindertehuis werden stoelen, wasmachines, waspoeder, kleding en schoenen voor de komende winter gebracht. Ook nu weer kregen de kinderen nieuwe dekbedhoezen, badhanddoeken, ondergoed en sokken.
Van een school uit Heijen hadden we een 10-tal leerlingensets gekregen. Hierdoor kon een leslokaal ingericht worden voor de kinderen om hun huiswerk te maken. Ook kon het computerlokaal verder uitgebreid worden.
De inwoners werden deze keer ook weer niet vergeten. Zij kregen weer de gebruikelijke benodigdheden waaronder incontinentie materiaal en verband.
Ook werd bij het verzorgingstehuis en het ziekenhuis weer het een en ander afgeleverd.
Zie verder ook www.kindertehuispopesti.nl

2014

In 2014 zijn er 2 transporten naar Popesti geweest te weten eind maart en medio 2014.
De meeste goederen bestonden uit meubels die wij opnieuw gekregen hebben van de Wehlse Bijenkorf.
De meubels werden afgeleverd bij het kindertehuis. Niet alleen meubels maar ook voor matrassen, dekbedhoezen etc. werd gezorgd. De matrassen, die wij ongeveer 14 jaar geleden meegenomen hebben, zijn aan de nodige vervanging toe.
Om alles schoon te houden werd opnieuw voor zeeppoeder gezorgd. Ook werden wasmachines en t.v’s voor de kinderen meegenomen.
Ook werden het verzorgingstehuis in Popesti en het ziekenhuis in Marghita niet vergeten. Zij kregen opnieuw verbandmiddelen en dergelijke. Het verzorgingstehuis ook relaxstoelen.
Verder heeft het verzorgingstehuis 30 ziekenhuisbedden gekregen. Goed voor de bewoners en het verplegend personeel.
De kinderen van het kindertehuis zijn medio juli weer samen op vakantie geweest. We hebben er voor gezorgd dat er 5 nieuwe tenten zijn gekomen. De tenten blijven eigendom van onze stichting.
Net voor Pasen zijn er opnieuw meubels bij het kindertehuis afgeleverd.
De Wehlse Bijenkorf zorgt en voor ons en voor het kindertehuis heel goed
Medio oktober vertrokken we weer naar Popesti. Omdat we een aantal projecten hebben afgesloten, o.a. inrichten verzorgingstehuis Popesti en ziekenhuis Marghita, waren de meeste goederen voor het kindertehuis bestemd.
De Wehlse Bijenkorf heeft voor de kinderen weer bankstellen en kasten meegegeven. Dit gebeurt nu al een paar jaar achtereen. Om de kamers wat op te fleuren zijn ook schilderijen meegenomen. Verder heeft Euronic Stronks uit Aalten wasmachines en televisies beschikbaar gesteld. Ons uiteindelijke doel is om voor het kindertehuis een professionele wasmachine aan te schaffen.
Verder werden wasmiddelen, kleding en schoeisel voor de komende winter meegenomen. Verder dekbed- en matrashoezen. Voor de komende kerst de bomen en ander kerstartikelen.
Lesmateriaal, schrijfbenodigdheden, matrassen voor de bedden en kerstartikelen voor de kleuterschool in Popesti.
Voor het verzorgingstehuis een tillift en een accuoplader, medicijnen, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen, po-stoelen en een leesapparaat.
Voor het ziekenhuis in Marghita verbandmiddelen en de kraampakketten.

2013

Over het afgelopen jaar 2013 kunnen we als bestuur terugzien op een zeer geslaagd jaar.
Er zijn een vijftal transporten geweest naar Popesti.

Het eerste transport vond plaats in maart.
Voor het kindertehuis werden zeeppoeder, schoon- en afwasmiddelen meegenomen. Ook voor de persoonlijke hygiëne van de kinderen werd gezorgd. Zij kregen shampoo, tandpasta, tandenborstels, zeep en maandverband.
Zoals gewoonlijk kregen het verzorgingstehuis, het ziekenhuis weer verbandmiddelen etc.
Bij het ziekenhuis in Marghita werden ca. 100 stoelen en een 20-tal tafels afgeleverd. Alles wordt gebruikt voor de inrichting van een conferentieruimte.
Ook kreeg men veel borden en bestek.
Natuurlijk werd ook de plaatselijke bevolking niet vergeten.

Bij dit transport zijn we persoonlijk aanwezig geweest zodat we er op toe konden zien dat alles op de juiste plaats terecht kwam.

In de maand juli vonden er twee transporten plaats.
De directrice van het verzorgingstehuis in Popesti had ons gevraagd om ziekenhuis bedden.
We konden aan haar verzoek voldoen omdat we van MondiAalten een financiële ondersteuning hebben gekregen van € 2.000,00.
In juli werden dan ook 30 ”nieuwe” ziekenhuisbedden, compleet met nachtkastjes en papagaaien bij het verzorgingstehuis afgeleverd.

Met het tweede transport werden bij het kindertehuis meubels voor de kamers van de kinderen afgeleverd. Ook kregen de kinderen nieuwe dekbedden. De oude was aan vervanging toe.

In september kregen de kinderen voor de komende winter nieuwe schoenen. Dit dankzij de medewerking van Schuurman Schoenen in Neede.

Medio oktober was alweer het laatste transport waar we persoonlijk aanwezig zijn geweest. Voor het kindertehuis werden wasmachines meegenomen. De kamers van de kinderen werden opgefleurd met nieuwe vitrages en gordijnen. Zo zien de kamers er wat huiselijker uit. Ook werden weer matrassen met rubber voor de kinderen in incontinent zijn afgeleverd.
Ook bij dit transport werd de plaatselijke bevolking niet vergeten. Waar nodig werd bij de plaatselijk winkel levensmiddelen gekocht. De via via verkregen Pampers gingen naar het verzorgingstehuis en hulpbehoevenden in Popesti e.o.
Het verzorgingstehuis kreeg de benodigde tillift.

Twee weken voor kerst kregen we nog kerstartikelen en wat zeker van belang was, dekbedden en een 60-tal slaapzakken.
Omdat de vrachtwagen van de stichting, waar wij normaal alles mee laten vervoeren, niet in de wintermaanden rijdt, hebben we gebruikmaken van de diensten van Vidotrans uit Heerenveen. Net voor kerst kwam de vrachtwagen aan en kon het kindertehuis versierd worden met kerstbomen en hadden de kinderen een nieuw dekbed.

2012

Begin juni 2012 werden op 5 verschillende plaatsen diverse hulpgoederen afgeleverd.
In totaal ging het om 25 m3.
Bij het ontruimen van de opslag bij Super De Boer werd alles al van een sticker voorzien waar alles afgeleverd moest worden.
Omdat wij altijd bij de aflevering aanwezig zijn kunnen we er op toe zien dat alles correct verloopt.

Hieronder een overzicht wat afgeleverd is:

Kindertehuis Popesti: wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, tandenborstels etc. Ook werd het kindertehuis van badhanddoeken, kleding en dekbedhoezen etc. voorzien.

Verzorgingstehuis Popesti:verband, geneesmiddelen, incontinentiematerialen en nieuwe gordijnen
voor de kamers van het nieuwe gebouw.

Gezinnen Popesti:kinderwagens, bedjes, baby- en kinderkleding, rolstoelen, incontinentiemateriaal. Ook is de kleding niet vergeten.

Ziekenhuis Marghita
Babyafdeling: De luiers die wij bij het verlaten van de opslag bij Super De Boer kregen werden afgeleverd. Tevens kreeg men babyvoeding en wasmiddelen om de babykleding te wassen.

Afdeling gynaecologie: verbandmiddelen, pleisters,onderleggers, injectiespuiten, kraampakketten etc.

Lagere school: Aan een 200-tal kinderen werden schoolartikelen gegeven. Kunnen ze mooi gebruiken bij de aanvang van het nieuwe schooljaar begin september.

Een paar kinderen, die ver moeten lopen om bij school te komen, kregen een fiets. Alleen die kinderen krijgen een fiets waarvan wij overtuigd zijn, dat ze er goed voor zullen zorgen. De overige fietsen zullen in de loop van de tijd aan de kinderen worden gegeven.
De fietsen werden gesponsord door John Theissen Tweewielers te Aalten en Lichtenvoorde.

Eind november 2012 werden weer op 5 verschillende plaatsen diverse hulpgoederen afgeleverd in Popesti en omgeving. In totaal ging het om 25 m3.
Omdat wij altijd bij de aflevering aanwezig zijn kunnen we er op toe zien dat alles correct verloopt.

Hieronder een overzicht wat afgeleverd is:

Kindertehuis Popesti: De gebruikelijke middelen voor de persoonlijke hygiëne, zoals zeep, tandpasta etc. Verder kregen de kinderen met Sint Nicolas een paar pantoffels en een pyjama.

Verzorgingstehuis Popesti:verband, geneesmiddelen, incontinentiematerialen en rolstoelen.

Gezinnen Popesti:kinderwagens, bedjes, baby- en kinderkleding, rolstoelen, incontinentiemateriaal. Ook is de kleding niet vergeten.

Ziekenhuis Marghita
Babyafdeling: Babyflesjes, geschonken door ziekenhuizen in Winterswijk en Zutphen.
Verder babyvoeding en babykleding.
Om alles netjes op te ruimen werden Lundiastellingen meegenomen. Dit geldt voor meerdere afdelingen van het ziekenhuis.

Afdeling gynaecologie: verbandmiddelen, pleisters,onderleggers, injectiespuiten, kraampakketten etc.

Lagere school: Voor de komende winter werden aan een 60-tal schoolkinderen, meestal Roma kinderen, een warme jas uitgereikt. Deze jassen kregen wij van de plaatselijke kinderkledingbeurs. De uitdeling gaat in overleg met een onderwijzeres van de school. Zij is tevens ons contactpersoon voor de plaatselijke bevolking.
Opnieuw zijn weer kinderfietsen meegenomen.
Begin oktober kregen wij weer 12 fietsen van John Theissen Tweewielers te Aalten en Lichtenvoorde.

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Balans per 31 december 2018

Activa Passiva

1. Fin.vaste activa € 40,00 3. Eigen vermogen € 4.765,00
2. Liquide middelen € 5.491,00 4. Best.reserves € 571,00
------------ ------------
€ 4.106,00 € 4.106,00
======== =======

Reserve voor Project Bedden Alesd en gezinnen.

Resultatenrekening 2018

Baten Lasten

Ontrekking res. € 1.877,00 Project Alesd € 1.877,00
Overige ontv. € 3.939,00 Overige uitgaven € 3.865,00
Voordelig saldo € 74,00
----------- -- -------------
€ 5.816,00 € 5.816,00
======== ========

2017

Balans per 31 december 2017

Activa Passiva

1.Fin.vaste activa € -,-- 4.Eigen verm. € 4.691,37
2.Vooruitbet.kstn € -,-- 5.Best.Res. € 2.447,08
3.Liquide middelen € 8.638,45 6.Vooruit ont.€ 1.500,00
---------- ----------
€ 8.638,45 € 8.638,45
========== ==========

Post 5. Ondersteuning gezinnen en aankoop bedden

Baten Lasten

Ontvangsten € 6.829,60 Uitgaven € 4.713,90
Vrijval 2017 € 244,96 Reservering bedden € 2.000,00
Voordelig saldo € 360,66
---------- ------------
€ 7.074,56 € 7.074,56
========== ============

2016

Balans per 31 december 2016

Activa Passiva

1.Fin.vaste activa € -,-- 4.Eigen verm. € 4.330,71
2.Vooruitbet.kstn € -,-- 5.Reserves € 692.04
3.Liquide middelen € 5.022,75 6.Vooruit ont.€ -,--
---------- ----------
€ 5.022.75 € 5.022.75
========== ==========
Post 1: Geldlening u/g
Post 5. Ondersteuning gezinnen

Baten Lasten

Ontvangsten € 5.227,61 Bet.studiebijdr. € 150,00
Vrijval € 122,00 Onderst.gezinnen € 122,00
Overige uitg. € 5.548,02
Nadelig saldo€ 470,41
---------- ------------
€ 5.820,02 € 5.820,02
========== ============

2015

Balans per 31 december 2015

Activa Passiva

1.Fin.vaste activa € 315,00 4.Eigen verm. € 4.801,00
2.Vooruitbet.kstn € 150,00 5.Reserves € 814,00
3.Liquide middelen € 5.450,00 6.Vooruit ont.€ 300,00
---------- ----------
€ 5.915,00 € 5.915,00
========== ==========
Post 1: Geldelening u/g
Post 5. Ondersteuning gezinnen

Baten Lasten

Ontvangsten € 8.504,00 Bet.studiebijdr. € 550,00
Overige uitg. € 6.445,00
Voordelig saldo € 1.901,00
---------- ------------
€ 8.504,00 € 8.504,00
========== ============

2014

Balans per 31 december 2014

Activa Passiva

1.Fin.vaste activa € 560,00 4.Eigen verm. € 3.292,00
2.Vooruitbet.kstn € 50,00 5.Reserves € 814,00
3.Liquide middelen € 2.906,00
---------- ----------
€ 4.106,00 € 4.106,00
========== ==========

Post 1: Geldelening u/g
Post 5. Ondersteuning gezinnen

Resultatenrekening 2014

Baten Lasten

Ontrekking res.€ 2.005,00 Bet.studiebijdr. € 601,00
Overige ontv. € 8.234,00 Uitg.gezinnen € 294,00
Nadelig saldo € 6.522,00 Overige uitg. € 15.866,00
---------- -----------
€16.761,00 € 16.761,00
========== ===========

2013

Balans per 31 december 2013

Activa Passiva

1.Fin.vaste activa € 1.350,00 3.Eigen verm. € 9.813,00
2.Liquide middelen € 11.282,00 4.Reserves € 2.819,00
----------- -----------
€ 12.632,00 € 12.632,00
=========== ===========

Post 1: Geldlening u/g
Post 4: Studiebijdragen, ondersteuning gezinnen, ziektekosten

Resultatenrekening 2013

Baten Lasten
Ontv. studiebijdr. € 573,00 Bet.studiebijdr. € 650,00
Ontv. tbv.gezinnen € 519,00 Uitg.gezinnen € 519,00
Overige ontv. € 9.049,00 Overige uitg. € 20.669,00
Nadelig saldo € 11.697,00
----------- -----------
€ 21.838,00 € 21.838,00
=========== ===========

2012

Balans per 31 deceber 2012

Activa Passiva

1.Fin.vaste activa € 1.350,00 4.Eigen verm. € 21.510,40
2.Vooruitbet.kstn € 365,39 5.Reserves € 3.811,70
3.Liquide middelen € 23.189,05
----------- -----------
€ 25.606,71 € 25.606,71
=========== ===========

Post 1: Geldlening u/g
Post 5 Studiebijdragen, ondersteuning gezinnen, ziektekosten

Resultatenrekening 2012

Baten Lasten
Ontv. studiebijdr. € 350,00 Bet.studiebijdr. € 350,00
Ontv. tbv.gezinnen € 810,99 Uitg.gezinnen € 593,23
Overige ontv. € 8.998,89 Overige uitg. € 12.068,52
Nadelig saldo € 3.099,63
----------- -----------
€ 13.259,51 € 13.259,51
=========== ===========