Stichting Katholiek Alpha Centrum

Stichting Katholiek Alpha Centrum heeft tot doel om mensen de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de kernpunten van het Katholieke geloof door middel van pre-catechese en catechese en dit tot opbouw van de katholieke gemeenschap en tot versterking van de beleving van katholieke normen en waarden in het algemeen.

De Stichting ontwikkelt, vertaalt en promoot daartoe eigentijds (cursus)materiaal en ondersteunt lokale gemeenschappen om cursussen te geven.

De nadruk ligt op internetcursussen HoevindjeGod-online.nl, Sycamore, CaFE, Alpha in katholieke setting ...

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Katholiek Alpha Centrum
Ook bekend als... Katholiek Alpha Centrum
Telefoonnummer 0623253202
E-mail rk.alphacentrum@gmail.com
KvK nummer 27298969
RSIN/fiscaal nummer 8177.78.792
Website www.rk-alphacentrum.nl + www.hoevindjeGod.nl

Adres

Adres Steenschuur 19
Postcode 2311 ES
Plaats Leiden

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Katholiek Alpha Centrum bestaat momenteel uit drie leden:

De heer drs. J.H. Smith pr., voorzitter
Mevrouw C.G.M. Binedell-van der Zwet, secretaris
De heer jhr. mr. S.R.K.M. van Weede, penningmeester

Beleidsplan

In bijgaand beleidsplan geeft Stichting Katholiek Alpha Centrum haar beleidsvoornemens voor de periode 2022 t/m 2025.

Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur hebben eventueel slechts recht op een niet bovenmatig vacatiegeld en een vergoeding voor gemaakte kosten.

Er is een medewerker in loondienst. Deze krijgt het loon grotendeels betaald uit gelden die hiervoor speciaal beschikbaar worden gesteld.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022/2023

* Geloofsvorming ondersteunen en mogelijk maken d.m.v. methoden en materialen.
* Ontwikkelen/vertalen en promoten van geloofsvormingsmateriaal, zoals Sycamore, CaFE - Maria: Mij geschiede naar uw Woord, Catholicism, 3 Minuten Catechese.
* Internet geloofsvorming HoevindjeGod-online.nl met diverse cursussen.
* Beheren van de betreffende websites en cursussen
* Ondersteunen van (online) landelijke initiatieven op het gebied
van de Nieuwe Evangelisatie
* Onderhouden van nationale + internationale contacten

Financiële verantwoording (per jaar)

2021-2022

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2021 tot en met met 30 juni 2022.

Lees verder in de bijlage

2020-2021

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2020 tot en met met 30 juni 2021.

Lees verder in de bijlage

2019-2020

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2019 tot en met met 30 juni 2020.

Lees verder in de bijlage