Stichting Katholiek Alpha Centrum

Stichting Katholiek Alpha Centrum heeft tot doel om mensen de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de kernpunten van het Katholieke geloof door middel van pre-catechese en dit tot opbouw van de Katholieke gemeenschap en tot versterking van de beleving van Katholieke normen en waarden in het algemeen.

De Stichting ontwikkelt, vertaalt en promoot daartoe eigentijds (cursus)materiaal en ondersteunt lokale gemeenschappen om cursussen te geven.

De nadruk ligt op Alpha en Sycamore, de internetcursus HoevindjeGod-online en CaFE-cursussen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Katholiek Alpha Centrum
Ook bekend als... Katholiek Alpha Centrum
Telefoonnummer 0623253202
E-mail info@rk-alphacentrum.nl
KvK nummer 27298969
RSIN/fiscaal nummer 8177.78.792
Website www.rk-alphacentrum.nl + www.hoevindjeGod.nl

Adres

Adres Steenschuur 19
Postcode 2311 ES
Plaats Leiden

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Katholiek Alpha Centrum bestaat momenteel uit drie leden:

De heer drs Jeroen Hans Smith pr., voorzitter
Mevrouw Helena Maria Nicoline Btr, secretaris
De heer drs Bastiaan Robert Willem van Pampus penningmeester

Beleidsplan

Begin 2022 volgt een nieuw beleidsplan.

1. Inleiding en algemeen

In dit beleidsplan legt Stichting Katholiek Alpha Centrum (hierna te noemen ‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2016 tot en met 31-12-2017 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 26 maart 2007 en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27298969.

De Stichting wordt geleid door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.

De Stichting zet zich in voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Lees verder in de bijlage

Ons beloningsbeleid

De leden van het bestuur hebben eventueel slechts recht op een niet bovenmatig vacatiegeld en een vergoeding voor gemaakte kosten. Geen van de leden heeft hierop tot nu toe ooit aanspraak gemaakt.

Er is een medewerker in loondienst. Deze krijgt het loon grotendeels betaald uit gelden die hiervoor speciaal beschikbaar worden gesteld.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019/2020

Algemene landelijke activiteiten:

* Geloofsvorming ondersteunen en mogelijk maken, zoals Alpha in katholieke setting en internetcursussen HoevindjeGod-online.nl
* Ontwikkelen/vertalen en promoten van geloofsvormingsmateriaal,
zoals CaFE, Catholicism, 3 Minuten Catechese
* Beheren van de betreffende websites en cursussen
* Ondersteunen van (online) landelijke initiatieven op het gebied
van de Nieuwe Evangelisatie
* Onderhouden van nationale + internationale contacten

Standaard activiteiten: zie bijlage

2017/2018

Algemene landelijke activiteiten:

* Geloofsvorming ondersteunen en mogelijk maken, zoals de Alpha-cursus in katholieke setting en internetcursus WaaromJezus?-Katholiek
* Ontwikkelen/vertalen en promoten van geloofsvormingsmateriaal,
zoals CaFE, Catholicism, 3 Minuten Catechese
* Beheren van de betreffende websites en cursussen
* Ondersteunen van landelijke initiatieven op het gebied
van de Nieuwe Evangelisatie (oftewel pre-catechese)
zoals locale evangelisatie-acties e.d.
* Onderhouden van nationale + internationale contacten

Standaard activiteiten: zie bijlage

Financiële verantwoording (per jaar)

2019-2020

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2019 tot en met met 30 juni 2020.

Lees verder in de bijlage

2018-2019

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2018 tot en met met 30 juni 2019.

Lees verder in de bijlage

2017-2018

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2017 tot en met met 30 juni 2018.

Lees verder in de bijlage

2016-2017

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2016 tot en met met 30 juni 2017.

Lees verder in de bijlage

2015-2016

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2015 tot en met met 30 juni 2016.

Lees verder in de bijlage

2014-2015

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli 2014 tot en met met 30 juni 2015.

Lees verder in de bijlage

2013-2014

Het boekjaar van de Stichting is van 1 juli 2013 tot en met met 30 juni 2014.

Lees verder in de bijlage

2012-2013

Het boekjaar van de Stichting is van 1 juli 2012 tot en met met 30 juni 2013.

Lees verder in de bijlage