Stichting Hospice Hoogeveen e.o.

De Stichting heeft ten doel:
- het in standhouden en onderhouden van een hospice
- het verwerven en behouden van de daarvoor benodigde
voorzieningen, waaronder huisvesting
- het verlenen van hulp in een hospice huis door middel
van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de
laatste fase van hun leven en hun verwanten binnen de
regio Zuidwest Drenthe

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Hospice Hoogeveen e.o.
Ook bekend als... Willem de Boer Huis, Hospice Hoogeveen
Telefoonnummer 0528-331652
KvK nummer 04074019
RSIN/fiscaal nummer 816083034
Website www.hospicehoogeveen.nl

Adres

Adres Duymaer van Twistweg 2
Postcode 7909 CB
Plaats Hoogeveen

Onze bestuurssamenstelling

Dhr. B. Blanken (Voorzitter)
Mevr. M.T. Veldman-Tijsma (Secretariaat)
Dhr. H. Neumann (Penningmeester)
Dhr. E. Willems (Zorg zaken)
Mevr. C.A. van Haeften-Kalteren (PR&Communicatie)
Dhr. J. Pol (Huisvesting en Facilitaire zaken)

Beleidsplan

ONZE ZORG
Willem de Boer Huis levert 24-uurs-zorg aan gasten, die korte of langere tijd in de hospice verblijven. Ook is een tijdelijke opname van terminale zieken mogelijk, bedoeld om de verzorgers thuis even een 'adempauze' te geven.

De zorg in de hospice wordt geboden door speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. Zij worden persoonlijk begeleid door professionele coördinatoren. 
Uiteraard mogen partners en familieleden ook zelf voor hun partner of familielid zorgen. Zij zijn van harte welkom.

In principe geeft de eigen huisarts de nodige medische hulp, begeleiding en zorg. Hij of zij kent de situatie van de gast. De verpleegkundige zorg wordt in de hospice gegeven door een thuiszorgorganisatie. Naast de hulp die deze organisatie overdag biedt, is er 's nachts van 23.00 uur tot 07.00 uur altijd professionele zorg aanwezig.

Willem de Boer Huis heeft goede contacten met de palliatieve zorginstellingen in Hoogeveen en werkt samen met andere hospices in Drenthe. Palliatieve zorg is de zorg gericht op de kwaliteit van het leven op het moment dat er medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Gasten kunnen zich, als zij dat wensen, laten bijstaan door een geestelijk verzorger of laten behandelen door een specialist.

LOCATIE
Het Willem de Boer Huis ligt aan de rand van de woonwijk De Weide in Hoogeveen, in de directe omgeving van het ziekenhuis Bethesda, vlakbij een bos. Om het gebouw is een ruime tuin, die voldoende gelegenheid geeft voor het vinden van een stukje rust. 
Op 5 oktober 2005 werd de eerste steen gelegd en in april 2006 was het gebouw gereed om de eerste gasten te ontvangen.

Er zijn vier gastenkamers, alle op de begane grond. Elke gastenkamer heeft een eigen badkamer met douche, wastafel en toilet en openslaande deuren naar een eigen terras. Ook beschikt iedere kamer over een televisie, telefoon en internetaansluiting. De inrichting is warm en sober. Er is ruimte voor kleine persoonlijke bezittingen, die gasten mee kunnen nemen om zich zoveel mogelijk thuis te voelen. Op elke kamer staat een slaapbank voor een familielid om te kunnen blijven slapen. In de hospice gelden geen bezoektijden: familie en vrienden zijn, uiteraard met toestemming van de gast, van harte welkom. Er is één logeerkamer met twee bedden voor familie beschikbaar om te overnachten.

AANMELDING EN VERBLIJF
Het aanmelden voor een opname gebeurt doorgaans door de huisarts, het ziekenhuis of de thuiszorg. Dit kan uiteraard ook rechtstreeks door contact met de hospice op te nemen. Meestal vindt een kennismakingsgesprek plaats met een van de coördinatoren thuis of in de hospice.

Verpleegkundige zorg
Voor verpleegkundige zorg in het Willem de Boer Huis is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) nodig. Icare vraagt dit voor u aan.

Tijdelijke opname

Het Willem de Boer Huis biedt ook de mogelijkheid voor een tijdelijke opname om de mantelzorgers thuis voor een korte periode te ontlasten. Onze coördinatoren vertellen u hier meer over.

Kosten

Elke gast wordt een een eigen bijdrage gevraagd van € 40,- per dag voor het verblijf, het ontbijt en een broodmaaltijd. Deze eigen bijdrage wordt door verschillende verzekeraars vergoed. Als de bijdrage niet vergoed wordt en dit een bezwaar is, kan hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente. DONATIES
Stichting Vrienden van het Hospice Hoogeveen
De hospice is afhankelijk van donaties, giften, schenkingen en legaten. Deze gelden zijn onontbeerlijk voor het voortbestaan van de hospice. De Stichting Vrienden Hospice Hoogeveen maakt zich hier sterk voor.

Ons beloningsbeleid

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden en/of kostenvergoeding ontvangen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

2016

In het jaar 2016 heeft Willem de Boer Huis (Hospice Hoogeveen) 61 (2015:45) gasten mogen ontvangen. In 2016 is uitvoering gegeven aan de herinrichting van de woon- en familiekamer, zijn de bedden en matrassen van de gastenkamers vernieuwd, is een aanvang gemaakt met vervanging van de airco-installatie en is een professionele was- en droogautomaat aangeschaft. Verder is het straatwerk rondom het pand verbeterd.
In mei 2016 is het 10-jarige bestaan gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Schildhoeve te Fluitenberg.
In 2016 heeft Dina van Linge de voorzittershamer overgedragen aan Eddie Seinen en heeft secretaris Diana Nieuwold haar functie overgedragen aan Marian Veldman-Tijsma.
Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd en heeft in 2016 intensief overleg gevoerd met de coördinatoren en de VTZD.
Voor het jaar staan verdere onderhoudsuitgaven op het programma zoals vernieuwing van de keuken, vervanging verwarmingsketels en verdere vervanging van de airco-installatie.
Het jaar 2017 wordt met vertrouwen tegemoet gezien, waarin coördinatoren, vrijwilligers en bestuur in nauw overleg met elkaar staan om ons mooie hospice die unieke plaats in de Hoogeveense samenleving te geven.

2015

In het jaar 2015 heeft Willem de Boer Huis (Hospice Hoogeveen) 45 (2014:32) gasten mogen ontvangen.
In 2015 is verder uitvoering gegeven aan het onderhoud van het gebouw aan de Duymaer van Twistweg te Hoogeveen.
Naast het schilderwerk van de binnenzijde van het gebouw is een aanvang gemaakt met het vervangen van de inbetweens en overgordijnen van de gastenkamers, patio en de stiltekamer.In 2016 zal verder uitvoering gegeven worden aan de vervanging van de airconditioning, ketel, bedden, matrassen en meubilair na een gebruik van inmiddels alweer bijna 10 jaar.
In 2015 hebben twee bestuursleden afscheid genomen en zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden.
Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd en heeft in 2015 intensief overleg gevoerd met de coördinatoren en de VTZD (Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe).
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven.

2014

2013

2012