Stichting Guardian Angels Nederland

Stichting Guardian Angels Nederland is opgericht in 2000 met als doel; service en ondersteuning verlenen bij voornamelijk Christelijke evenementen. Vanaf 2009 is de Stichting verbonden aan diverse organisaties in Burkina Faso waar de financiële en materiële opbrengsten worden gebruikt voor diverse medische- en trainings-doeleinden om het leven te verbeteren van kwetsbare jonge vrouwen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Guardian Angels Nederland
Ook bekend als... Stichting Guardian Angels Nederland
Telefoonnummer + 31 (0)85 800 0031
E-mail info@guardian-angels.nl
KvK nummer 08132604
RSIN/fiscaal nummer 814423929
Website www.guardian-angels.nl

Postadres

Adres Postbus 123
Postcode 2740 AC
Plaats Waddinxveen

Onze bestuurssamenstelling

Onze bestuurssamenstelling is als volgt:

Jan-Willem van den Brink - Voorzitter per 01-07-2021
Robin Kramer - Secretaris/Penningmeester per 01-07-2021
René Stoffels - Algemeen bestuurslid per 01-07-2021
Anton Verschoor - Algemeen directeur

Bovenstaande personen controleren gezamenlijk inkomsten en uitgaven.

Beleidsplan

De Guardian Angels kunnen bij ieder evenement gevraagd worden om te dienen als ordedienst, bij voorkeur werken de Guardian Angels bij evenementen met een christelijke grondslag.

Werving van gelden:

Stichting Guardian Angels Nederland haalt zijn budget voor de projecten in Burkina Faso uit de giften die zij ontvangt voor het dienen op evenementen als ordedienst en uit sponsoring door bedrijven en particulieren. De gelden worden te allen tijde gebruikt voor algemeen nut! Onder algemeen nut wordt voor een groot deel verstaan: de ondersteuning van de projecten in Burkina Faso.

Beschikking over vermogen:

Het bestuur bepaalt te allen tijde welke uitgaven worden gedaan voor de stichting. Ook het deel dat gebruikt wordt voor Burkina Faso moet worden goed gekeurd door het complete bestuur. Uitgaven voor onderhoud, vervanging en verbetering van materiaal van de stichting kan alleen gebeuren na goedkeuring van het bestuur

Verhouding wervingskosten/beheerskosten t.o.v. bestedingen:

Het bestuur zal er ten alle tijden zorg voor dragen dat de kosten die gemaakt worden voor onderhoud en of de projecten in Burkina Faso mee fluctueren maar nooit meer zullen zijn dan de inkomsten welke afkomstig zijn van de uitgevoerde werkzaamheden en de binnen gekomen sponsorgelden.

Ons beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden teamleiders of overig personeel ontvangt gage voor de werkzaamheden. Betaling aan bestuur, teamleiders en overig personeel kan alleen geschieden in de vorm van kostendekking, hiervoor moet te allen tijde een factuur/bon worden ingeleverd om dit te kunnen verantwoorden.