Stichting Buitenplaats Mon Plaisir

De doelstelling van de stichting is de instandhouding van de buitenplaats. Zij streeft dit na door park, bos en tuin zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Onder ‘oorspronkelijk’ wordt verstaan de toestand zoals die rond 1900 moet hebben bestaan. Het bestuur is zich ervan bewust dat de oorspronkelijke toestand zich door andere economische omstandigheden en gewijzigde opvattingen niet steeds meer laat herstellen en dat afwijkingen daarvan onontkoombaar zijn. Een voorbeeld van het laatste is de openstelling van het park voor het publiek, waardoor het beheer zich meer is gaan richten op de algemene toegankelijkheid en presentabiliteit. Voorts is ook de nadruk nieuw die is komen te liggen op duurzaamheid en behoud van natuurwaarden (het park is een natuurreservaat).

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Buitenplaats Mon Plaisir
Ook bekend als... Stichting Buitenplaats Mon Plaisir
E-mail buitenplaatsmonplaisir@gmail.com
KvK nummer 41115212
RSIN/fiscaal nummer 8043.09.450
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/BuitenplaatsMonPlaisir/2255

Adres

Adres Donkereweg 72
Postcode 4317 NM
Plaats Noordgouwe

Onze bestuurssamenstelling

D.M. Schorer, Voorzitter/secretaris
A. Met, Penningmeester
Mw. A.W.T. Hooft Graafland-Schorer
Mw. A.R. van Peski-van Rossum
Mw E.A.M. Schorer

Beleidsplan

De doelstelling van de stichting is de instandhouding van het niet gebouwde deel van de buitenplaats Mon Plaisir. Zij streeft dit niet alleen na door park, bos, vijvers en tuin zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen, c.q. te houden, maar ook door voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering en presentabiliteit, zulks met het oog op de publieksfunctie van het park. Ons actueel beleidsplan komt dan ook in hoofdlijnen neer op het voortdurend onderhouden van park, bos, vijvers, gazons en tuin. Dit betekent behalve het rooien en opruimen van omgevallen en dode bomen, het planten van nieuwe bomen en struiken, het snoeien van de heggen en de lindes langs het Grand Canal, het schoon houden van de vijvers en het maaien van de gazons, ook b.v. het verbeteren van de wandelpaden in park en bos. Dit alles vereist onze voortdurende aandacht. Sommige activiteiten kunnen jaarlijks terugkeren, terwijl andere een totaal ander aspect van de buitenplaats kunnen benadrukken en zelfs eenmalig zijn, zoals b.v. een nieuwe bestrating van de oprit. De Stichting doet niet aan actieve geldwerving maar kan rekenen op een jaarlijkse donatie van de eigenaar en is dankbaar als ook de rijksoverheid bijspringt. Dat was het geval in 2014, toen de Stichting in aanmerking kwam voor een meerjarige subsidie in het kader van de groene BRIM. Het beheer van het vermogen is de verantwoordelijkheid van voorzitter en penningmeester. De beschikbare gelden worden volledig ingezet voor het onderhoud van park, bos, vijvers en tuin en waar nodig voor de aanschaf van nieuwe bomen, planten, struiken en gereedschappen.

Ons beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden genieten geen beloning.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Financiële verantwoording (per jaar)

2021