Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna

Uitdragen van het Boeddhisme, het aanmoedigen van personen om te leven overeenkomstig de leer van de Boeddha, het onderhouden van een hechte band met de Triratna boeddhistische Orde en beweging.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna
Ook bekend als... Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna
Telefoonnummer 0263895815
E-mail arnhem@triratna.nl
KvK nummer 09181016
RSIN/fiscaal nummer 819206465
Website https://boeddhistischcentrum-arnhem.nl

Adres

Adres Spijkerstraat 185a
Postcode 6828 DC
Plaats Arnhem

Postadres

Adres Looierstraat 2/4A
Postcode 6811 AW
Plaats Arnhem

Onze bestuurssamenstelling

Hr. M. Wolfkamp
Mv A.H. van den Heuvel
Hr M.L.M Leeraert

Gezamenlijk bevoegd

Beleidsplan

Zie voor een algemeen overzicht het toegevoegde beleidsplan. Voor detail invulling van het lopende programma zie de website van Boeddhistisch Centrum
https://boeddhistischcentrum-arnhem.nl

Ons beloningsbeleid

Alles wat in het centrum gebeurt, gebeurt op vrijwillige basis. In principe krijgt niemand een geldelijke vergoeding voor zijn diensten. Bij uitzondering is er een beperkte vrijwilligersvergoeding mogelijk welke in het betreffende jaar gerapporteerd zal worden. De voorzitter van het bestuur gaat 1-2 per jaar naar een vergadering van voorzitters, de (reis)kosten voor deze vergadering worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2023

Volgt

2022

Na jaren van Corona en bijkomende ongewisheid konden we in 2022 weer geheel voldoen aan de doelstellingen beleidsplan.
Zo zijn we weer geheel open voor nieuwe deelnemers:

-Op de woensdagavonden met meditatie en boeddhistische input.
-Maandelijkse open studie middag.
-Af en toe een introductie middag over meditatie en boeddhisme.

Voor vaste bezoekers bieden we weer maandelijkse bijeenkomsten aan waar we gevorderde studie aanbieden.

Dankbaar zijn we voor de vaste betrokken groep Dharma volgers (de Sangha).
En met veel plezier ontvangen we nieuwe deelnemers. Zo houden we ons boeddhistische centrum stabiel en levendig.
Alles en iedereen neemt deel op basis van vrijwilligheid en vrijgevigheid. Zeker ook iets om gepast trots op te zijn.

2021

Ook 2021 was voor ons en de wereld wederom een onzeker jaar. Gedomineerd door de dreiging van Corona besmetting.
We kunnen met gepaste trots en tevredenheid terugkijken op de manier waarop we in gezamenlijkheid steeds de juiste veiligheidsmaatregelen hebben genomen.
Zo zijn we gepast gesloten geweest. En soms gedeeltelijk open. Of gesloten en onze boeddhistische boodschap online gecommuniceerd.
Het bij-huren van een extra ruimte gaf ons meer mogelijkheden tot veilig samenkomen.
Maar gaf ook extra druk op de financiële balans. Echter, wederom zijn alle betrokkenen ons financieel en anderszins trouw gebleven in hun vrijgevigheid.
Het lukt nog niet goed nieuwe deelnemers aan ons te binden. Ondanks een geslaagde introductie dag die door velen werd bezocht. We hopen dat het nieuwe jaar meer continuïteit en daarmee verbondenheid zal brengen. Want we geloven dat die elementen van belang zijn. Het is het fundament waarop we de boeddhistische boodschap in het dagelijks leven kunnen laten bloeien.

2020

2020 was een bijzonder jaar, ook voor Triratna boeddhistisch centrum Arnhem.
Op 10 maart sloten we onze deuren en zijn via zoom doorgegaan. Vanaf begin juni tot half december zijn we aangepast conform de veiligheidsmaatregelen weer open geweest en hebben ons programma weer opgepakt.
We hebben moeten besluiten geen nieuwe geïnteresseerden toe te laten.
Daardoor hebben we minder “dana” ontvangen en hebben we de financiële balans negatief moeten afsluiten.
Situatie is niet ernstig. Velen bleven trouw hun maandelijkse geldelijke bijdrage overmaken.

2019

De Activiteiten zijn uitgevoerd conform het beleidsplan. Dit betekend o.a. wekelijks een open avond over Boeddhisme en meditatie. Maandelijks studieavonden voor beginners en gevorderden en studie/meditatie dagen in het weekend.
Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen.

2018

De Activiteiten zijn uitgevoerd conform het beleidsplan. Dit betekend o.a. wekelijks een open avond over Boeddhisme en meditatie. Maandelijks studieavonden voor beginners en gevorderden en studie/meditatie dagen in het weekend.
Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen.

2017

De Activiteiten zijn uitgevoerd conform het beleidsplan. Dit betekend o.a. wekelijks een open avond over Boeddhisme en meditatie en lunch meditaties. Maandelijks studieavonden voor beginners en gevorderden en studie/meditatie dagen in het weekend.
Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen.

2016

De Activiteiten zijn uitgevoerd conform het beleidsplan. Dit betekend o.a. wekelijks een open avond over Boeddhisme en meditatie en lunch meditaties. Maandelijks studieavonden voor beginners en gevorderden en studie/meditatie dagen in het weekend.
Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen.

2015

Wekelijks: open avonden over boeddhisme en meditatie voor belangstellenden en lunchmeditatie.
Regelmatig (maandelijks/twee maandelijks): Studie avonden, studiemiddagen en meditatiedagen.
Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen. Introductie cursus voor belangstellenden.

2014

Wekelijks: open avonden over boeddhisme en meditatie voor belangstellenden en lunchmeditatie.
Regelmatig (maandelijks/twee maandelijks): Studie avonden, studiemiddagen en meditatiedagen.
Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen. Introductie cursus voor belangstellenden.

2013

Open avonden over boeddhisme en meditatie voor belangstellenden, Studie avonden, studiemiddagen, lunchmeditatie, meditatiedagen. Gelegenheid elkaar te ontmoeten en over de beoefening van boeddhisme uit te wisselen. Introductie cursus voor belangstellende.

Financiële verantwoording (per jaar)

2023

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit de ontvangen vrijgevigheid. 

De inkomsten 2023: EUR 8.681

Uitgave 2023: EUR 9.827

Saldo betaalrekening 01-01-23 EUR 2.819,05
Saldo betaalrekening 31-12-23 EUR    2.420,30

Saldo reserveringsrekening 01-01-23 EUR   76.042,90
Saldo reserveringsrekening 31-12-23 EUR 75.341,22

De grootste uitgave: huur van de ruimte EUR 7.495

2022

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit de ontvangen vrijgevigheid. 

De inkomsten 2022: EUR 9.622,66

Uitgave 2022: EUR 9.401,09

Saldo betaalrekening 01-01-22 EUR 2.066,48
Saldo betaalrekening 31-12-22 EUR    2.819,05

Saldo reserveringsrekening 01-01-22 EUR   76.566,90
Saldo reserveringsrekening 31-12-22 EUR 76.042,90

De grootste uitgave: huur van de ruimte EUR 6.713,16

2021

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.) worden betaald uit de ontvangen vrijgevigheid.

De inkomsten 2021: EUR 8.655,90
Totaal uitgave 2021: EUR 7.054,23

Saldo betaalrekening 01-01-21 EUR 440,81
Saldo betaalrekening 31-12-21 EUR 2.066,48

Saldo reserveringsrekening 01-01-21 EUR 76.590,90
Saldo reserveringsrekening 31-12-21 EUR 76.566,90

De grootste uitgave: huur van de ruimte EUR 5.351,95

2020

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit de ontvangen vrijgevigheid. 

De inkomsten 2020: EUR 7.700
Totaal uitgave 2020: EUR 8.929

Saldo betaalrekening 01-01-20 EUR 1.660,09
Saldo betaalrekening 31-12-20 EUR    440,81

Saldo reserveringsrekening 01-01-20 EUR   76.600,90
Saldo reserveringsrekening 31-12-20 EUR 76.590,90

De grootste uitgave: huur van de ruimte EUR 6.434

2019

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit de ontvangen vrijgevigheid.

De inkomsten uit vrijgevigheid in 2019 waren: EUR 39.473 waarvan EUR 32.296 ons ter beschikking is gesteld ter vrije besteding door de stichting Metta Vihara uit Hengstdijk.

Totaal uitgave in 2019: EUR 9.880

Saldo betaalrekening 01-01-19 EUR 480,53
Saldo betaalrekening 31-12-19 EUR 1.660,09

Saldo reserveringsrekening 01-01-19 EUR 47.823,81
Saldo reserveringsrekening 31-12-19 EUR 76.600,90

De grootste uitgave is de huur van de ruimte EUR 6.215

2018

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit wat we krijgen.

De inkomsten uit vrijgevigheid in 2018 waren: EUR 49.256,40 waarvan EUR 40.877 ons ter beschikking is gesteld ter vrije besteding door de stichting Metta Vihara uit Hengstdijk.
.
De uitgave: EUR 7427
Saldo betaalrekening 01-01-18 EUR 1685,58
Saldo betaalrekening 31-12-18 EUR 480,53

Saldo reserveringsrekening 01-01-18 EUR 6.023,81
Saldo reserveringsrekening 31-12-18 EUR 47.823,81

De grootste uitgave is de huur van de ruimte EUR 6152

Dit jaar is er een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd aan mevr A vd Berg van EUR 50 per maand gedurende 11 maanden.

2017

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit wat we krijgen.

De inkomsten uit vrijgevigheid in 2017 waren: EUR 9.595,44
De uitgave: EUR 8.362,32
Saldo betaalrekening 1-1-17 EUR 557,63
Saldo betaalrekening 31-12-18 EUR 1.685,58

Saldo reserveringsrekening 1-1-17 EUR 5.918,64
Saldo reserveringsrekening 31-12-17 EUR 6.023,81

De grootste uitgave is de huur van de ruimte EUR 6.010

2016

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit wat we krijgen.

De inkomsten uit vrijgevigheid in 2016 waren: EUR 7326,--
De uitgave: EUR 7230,--
Saldo betaalrekening 1-1-16 EUR 461,-
Saldo betaalrekening 31-12-16 EUR 558,-

Saldo reserveringsrekening 1-1-16 EUR 5911,-
Saldo reserveringsrekening 31-12-16 EUR 5918,--

De grootste uitgave is de huur van de ruimte EUR 5.972

2015

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit wat we krijgen.

De inkomsten uit vrijgevigheid in 2015 waren: EUR 8608,--
De uitgave: EUR 7283,--
Saldo betaalrekening 1-1-15 EUR 445,-
Saldo betaalrekening 31-12-15 EUR 461,-

Saldo reserveringsrekening 1-1-15 EUR 4602,-
Saldo reserveringsrekening 31-12-15 EUR 5911,--

2014

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid, behalve de introductiecursus, voor 3 avonden wordt 50 Euro gevraagd. Alle onkosten (huur gebouw etc.)worden betaald uit wat we krijgen.

De inkomsten uit vrijgevigheid in 2014 waren: EUR 6815,--
De uitgave: EUR 6744,--
Saldo betaalrekening 1-1-14 EUR 375,-
Saldo betaalrekening 31-12-14 EUR 445,-

Saldo reserveringsrekening 1-1-14 EUR 4530,-
Saldo reserveringsrekening 31-12-14 EUR 4601,--

2013

Alle activiteiten zijn op basis van vrijgevigheid, behalve de introductiecursus, voor 3 avonden wordt 50 Euro gevraagd.Alle onkosten worden betaald uit wat we krijgen.