Stichting Behoud H. Joseph Kerk

De Stichting Behoud H. Joseph Kerk heeft ten doel:
Het kerkgebouw met al haar diensten te behouden voor de geloofsgemeenschap in Nieuw-Namen. Om dit doel te verwezenlijken is de Stichting Behoud H. Joseph Kerk begin 2001 in het bezit gekomen van het kerkgebouw en is sindsdien verantwoordelijk voor het onderhoud en renovatie van het Kerkgebouw.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Behoud H. Joseph Kerk
Ook bekend als... Stichting Behoud H. Joseph Kerk
Telefoonnummer 0114345272
E-mail hjosephkerk@zeelandnet.nl
KvK nummer 22047166
RSIN/fiscaal nummer 809327351
Website geen

Adres

Adres Grimbeertplein 34
Postcode 4568BM
Plaats Nieuw-Namen

Postadres

Adres Grimbeertplein 34
Postcode 4568BM
Plaats Nieuw-Namen

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Henri Theodoor Désiré Marie Vercauteren
Secretaris / Penningmeester:
Rita Joseph Celine Ferket – de Clerck
Bestuurslid:
Eric Aloysius Louisa Maria van Driessche
Bestuurslid:
WMA van Driessche-Crombeen

Beleidsplan

De Stichting Behoud H. Joseph Kerk is verantwoordelijk voor de technische staat van de Heilige Joseph Kerk te Nieuw-Namen zodat het gebouw met al haar diensten behouden blijft voor de geloofsgemeenschap in Nieuw-Namen. De Stichting Behoud H. Joseph Kerk staat in voor de renovatie en het onderhoud van het kerkgebouw. De activiteiten bestaan zowel uit het groot onderhoud (renovatie / vernieuwing) als klein onderhoud en bouwkundige herstellingen e.d. Een voorbeeld van groot onderhoud (renovatie) was het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties nadat de Stichting Behoud H. Joseph Kerk begin 2001 het kerkgebouw in haar bezit had verkregen. Het klein onderhoud behelst voornamelijk het uitvoeren van kleine bouwkundige reparaties. Eveneens is op initiatief van de Stichting Behoud H. Joseph Kerk enkele jaren geleden de gehele elektrische installatie en verwarming vernieuwd en zijn op één helft van het dak alle asbest houdende leien vervangen. De eerstvolgende grote onderhoudsklus die de Stichting Behoud H. Joseph Kerk op dit moment voorzien het vervangen van de overige asbesthoudende leien op het overige deel van het dak.
De middelen om de werkzaamheden uit te voeren worden verkregen uit:
- Huuropbrengsten door het verhuur van de kerk aan de Parochie gemeenschap in Nieuw-Namen
- Giften van bedrijven en lokale bevolking
- Opbrengsten uit deelname aan lokale braderijen en andersoortige activiteiten.
De baten van de Stichting Behoud H. Joseph Kerk worden beheerd door het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat de baten op een niet risicovolle manier worden beheerd, hetgeen er in de dagelijkse praktijk op neerkomt dat de baten van de stichting op een bankrekening staan.
Naast de financiële middelen die de stichting Behoud H. Joseph Kerk nodig heeft voor het uitvoeren van regulier periodiek onderhoud en kleine herstellingen wordt er op dit moment geld opzij gezet om voldoende middelen te hebben om op niet al te lange termijn de overige asbesthoudende leien op het dak te vervangen.

Ons beloningsbeleid

De Stichting Behoud H. Joseph Kerk streeft ernaar om de werkzaamheden zoveel als mogelijk en verantwoord met vrijwilligers uit de voeren. Enkel wanneer specifieke kennis noodzakelijk is of de werkzaamheden zijn teveel omvattend wordt er een beroep gedaan op betaalde arbeidskrachten.
De voor de Stichting Behoud H. Joseph Kerk actieve vrijwilligers inclusief het bestuur van de stichting krijgen voor hun inspanningen geen financiële vergoeding. Wel heeft de Stichting Behoud H. Joseph Kerk de noodzakelijke verzekeringen afgesloten voor de voor de stichting actief zijnde vrijwilligers.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Na een periode van enkele onzekere jaren waarin het niet duidelijk was of het "kerkgebouw" met haar diensten behouden zou blijven voor de RK geloofsgemeenschap te Nieuw Namen zien we de toekomst weer met vol vertrouwen tegemoet. Omdat ook tijdens de achterliggende periode is geïnvesteerd in structureel onderhoud zijn er dit jaar enkel kleine reparaties en onderhoudswerken uitgevoerd.

2017

Na een periode van enkele onzekere jaren waarin het niet duidelijk was of het "kerkgebouw" met haar diensten behouden zou blijven voor de RK geloofsgemeenschap te Nieuw Namen zien we de toekomst weer met vol vertrouwen tegemoet. Omdat ook tijdens de achterliggende periode is geïnvesteerd in structureel onderhoud zijn er dit jaar enkel kleine reparaties en onderhoudswerken uitgevoerd. Daarnaast heeft de Stichting de omgeving van het kerkgebouw aangepakt, zo is er aan de achterzijde beplanting aangebracht.

2016

Als gevolg van een periode van onzekerheid met betrekking tot het behoud van de H. Josephkerk met haar diensten binnen de RK geloofsgemeenschap in Oost Zeeuws-Vlaanderen is er in 2016 structureel onderhoud gepleegd aan het platte dak van de sacristie (dak gedeeltelijk vervangen). Naast dit structurele onderhoud zijn er diverse kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw uitgevoerd.

2015

Als gevolg van de zorgvuldigheid waarmee het Bisdom Breda een besluit heeft genomen betreffende het openhouden van de kerkgebouwen in Oost Zeeuws-Vlaanderen (eventueel met een beperkt aantal diensten) heeft dit besluit iets langer op zich laten wachten dan verwacht. De Stichting Behoud H. Josephkerk heeft zich dan ook beperkt tot het noodzakelijke onderhoud aan het kerkgebouw en het inplanten van stuiken achter het kerkgebouw. Midden 2015 kwam de beslissing van het Bisdom Breda dat het kerkgebouw te Nieuw Namen vanaf aanvang 2016 als kapel dienst gaat doen.

2014

In het voorjaar van 2014 is door de Stichting Behoud H. Josephkerk een gift afgedragen aan de Parochie Kern Commissie Nieuw-Namen om het negatieve saldo op de jaarrekening van de PKC Nieuw-Namen enigszins te beperken.

Als gevolg van de onzekere ontwikkelingen (al dan niet onttrekken van het kerkgebouw aan de erediensten) binnen de R.K. kerkgemeenschap in Oost Zeeuws-Vlaanderen heeft het bestuur van de Stichting Behoud H. Josephkerk zich in 2014 beperkt tot het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Ondanks de op dit moment onzekere situatie blijft het bestuur van de Stichting Behoud H. Josephkerk op de toekomst gericht om er zorg voor te dragen dat ook in de toekomst noodzakelijke renovaties uitgevoerd kunnen worden.

In 2014 is er een nog intensievere samenwerking gestart met de PKC Nieuw-Namen om de kansen op het behoud van het kerkgebouw met haar diensten voor Nieuw-Namen te optimaliseren. Mede als gevolg van deze nog intensievere samenwerking heeft het Parochiebestuur van de H. Maria Sterre der Zee het Bisdom Breda geadviseerd om de PKC Nieuw-Namen tot eind 2016 de tijd te gunnen om de (financiële) levensvatbaarheid van de parochiekern op de middellange termijn aan te tonen. Op het moment van het schrijven van dit artikel is er door het Bisdom Breda nog geen definitief besluit genomen met betrekking tot dit advies.

2013

Tijdens 2013 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- diverse kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw.

2012

Tijdens 2012 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- herinrichting pleintje achter de kerk
- financiële bijdrage aan de H. Joseph Parochie
- diverse kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw