Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam

De instandhouding en exploitatie van het kerkgebouw Oostzijderkerk met aanbehoren, Zuiddijk 1, 1501 CA Zaandam,
aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam
Telefoonnummer 0653848093
E-mail sboz.wld@hetnet.nl
KvK nummer 34200895
RSIN/fiscaal nummer 815714117

Adres

Adres Zuiddijk 1
Postcode 1501CA
Plaats Zaandam

Postadres

Adres Postbus 98
Postcode 1540AB
Plaats Koog aan de Zaan

Onze bestuurssamenstelling

ing W.L.Dorenbos, voorzitter/ beheerder
H. Nieuwenhuizen, penningmeester
A.K.Landwehr/ secretaris
J.B.Bonekamp
J.van der Male

Beleidsplan

Instandhouding, restauratie van het oudste kerkgebouw in Zaandam, anno 1396, inclusief het kerkorgel anno 1863.
Daartoe middels concert- en verhuurexploitatie (kerkgebruik)
en middels giften en subsidies geldelijke middelen verkrijgen
om de instandhouding te financieren.

Ons beloningsbeleid

Er zijn geen betaalde medewerkers in loondienst. Alle werk
geschiedt door onbezoldigde vrijwilligers

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Gebruik kerkruimte t.b.v. kerkdiensten (inc.),exposities, manifestaties, concerten,symposium,uitvaart,overheidstinformaties e.d. e.d.
Werkzaamheden uitgebreid onderhoud hoofdgebouw, complete renovatie aangebouwd oud "spuithuisje", fundatieherstel, schilderwerken, orgelkas
onderhoud, orgelinstrument reparaties e.d.

2018

Basisonderhoud schilderwerken, glas,timmerwerk, metselwerk, goten, lood, hemelwaterafvoeren.Orgelkas reparaties, herstel orgelornamenten. Complete consolidering orgelfundatie, met basis beton staal en oorspronkelijke Toscaanse zuilen (hout). Divers pleisterwerk binnenwanden kerk en orgelcompartimenten.
Exploitatie middels kerkgebruik, oratorium en instrumentaie concerten, symposia, exposities, orgelconcerten, bijeenkomsten overheden e.d.

2017

Orgelherstelwerk. Gevelherstel voerwerken. Dakwerkzaamheden.
Schilderwerken.
Exploitatie middels verhuren t.b.v. concerten, symposia, kerkdiensten, recepties, orgelrecitals, gemeente-informaties.

2016

40 weken zondagverhuur aan R.K.Parochie i.v.m. eigen restauratie gebouw.
Concerten, evenementen, herdenkingen,
restauratie orgel basregisters, bouwkundige herstel e.d.

2015

Verhuur aan R.K.parochie i.v.m. buitengebruikstelling eigen accomodatie t.g.v. restauratie.
Diverse evenementen, concerten, symposia, exposities e.d.
Restauratiewerken aan orgel, gebouw en installaties.

2014

Verhuur voor zondagse activiteiten aan R.K.Parochie 52 weken
Concerten en evenementen in de week.Symposia m.b.t. monumentale zaken.
Diverse eigen restauratieprojecten, w.o. orgel windvoorziening en bouwkundige herstellingen.

2013

Voortzetting van de werkzaamheden, zoals vermeld in 2012:
Onderhoud gevel voegwerk, schilderwerken, installaties, goot- en dakwerken, raampartijen, wandafwerkingen. Voorts onderhoud kerkorgel.
Diverse verhuren t.b.v. concerten. Tijdelijke huisvesting
voor eucharistie vieringen door Bonifatiusparochie Zaandam.

2012

De laatste 10 jaren: Onderhoud dakwerken, schilderwerk, stukadoorwerk, installaties voor elektra, verwarming en geluidsweergave. Inbreng van een moderne toiletaccomodatie,
alarmeringsinstallatie. Aanbrengen van r.v.s. beschermroosters voor de 17e eeuwse glas-in-loodramen. Reguleren van de zerkenvloer, uitgebreide voegwerken van gevels e.d.Intensieve orgel herstelwerken

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

2017

2014

2012

Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam Staat van uitgaven en ontvangsten 2012
_______________________________________________________________________________________

Onderhoud/ restauraties € 28.982 Bestemmingsgiften/Donaties: € 8.999
Huishoudelijke kosten € 567 Verhuuropbrengsten (bruto) € 15.786
Energie en lasten € 5.249 Sponsoring deelrestauratie € 5.254
Inkopen exploitatie € 5.124 Schenking (5 jrs.) € 7.000
Alg.kosten/ Contr. € 708 Verzekering en rente € 8.229
Belast. en verzekeringen € 6.236
Aflossing lening € 7.000
Bank- en bijz.kosten € 3.236
Saldo resultaat,
incl. BRIM reserve € 27.522 Subsidies € 39.356
_________ _________
Totaal Є 84.624 Totaal € 84.624
========= =========

========================================================================================

Balans 31-12- 2012 Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam
________________________________________________________________________________________

Gebouwen € 1 Bestemmingsdonaties:
Gebouwonderhoud, orgel € 17.346
Reservering BRIM € 13.094
Lening € 14.000
Bankdeposito’s € 44.643 Saldo € 204
_________ _________
Totaal € 44.644 Totaal € 44.644
========= =========

========================================================================================