Stichting ALEDA Foundation

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van kansarme jongeren in Afrika.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting ALEDA Foundation
Ook bekend als... ALEDA Foundation
Telefoonnummer 0343-420393
E-mail andr.van.oord@gmail.com
KvK nummer 50821679
RSIN/fiscaal nummer 822945095
Website nvt

Adres

Adres Vermeerlaan 7
Postcode 3941CA
Plaats Doorn

Postadres

Adres als boven

Onze bestuurssamenstelling

C.J.Beuving voorzitter
B.M.Dijkstra penningmeester
C. Griffioen
A.van Oord secretaris
C.J Schuurman - van Oord

Beleidsplan

De stichting geeft vorm en inhoud aan de doelstelling door:
a) het financieren van scholing en beroepsopleidingen; doelgroep is: jonge mensen individueel.
b) het ondersteunen van activiteiten - door schenking of leningen - van activiteiten gericht op het realiseren van structureel levensonderhoud; doelgroep: gezinnen.
De stichting werkt samen met lokale NGO's, plaatselijke committees of vertrouwenspersonen, die de selectie van leerlingen/studenten doet en zorg draagt voor begeleiding, sturing en controle.
De stichting gaat commitments aan voor langere periodes - zo mogelijk voor een volledige schooltijd of opleidingen
en zijn persoonsgebonden.
Na een leer- en ervaringsperiode van ca. 4 jaar met projecten in Zuid Afrika, Tanzania en Kenia, heeft het bestuur recent besloten om toekomstige nieuwe projecten uitsluitend in Kenia te ondernemen.
Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd door schenkingen van de initiatiefnemers en door giften van een kleine groep "verbondenen".

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden noch verbondenen ontvangen vergoedingen voor activiteiten tbv de stichting.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

In 2018 heeft de stichting evenals in voorgaand jaar een drietal projecten ondersteund in Kenia. De projecten betreffen allen sponsoring van schoolfee's voor leerlingen/studenten. De intentie is langdurige support gedurende de totale leertijd; vanaf de middelbare school t/m/ een beroepsopleiding. In 2018 zijn een tiental studenten ondersteund.

2017

In 2017 heeft de stichting evenals in voorgaand jaar een drietal projecten ondersteund in Kenia. De projecten betreffen allen sponsoring van schoolfee's voor leerlingen/studenten. De intentie is langdurige support gedurende de totale leertijd; vanaf de middelbare school t/m/ een beroepsopleiding. In 2017 zijn een tiental studenten ondersteund.

2016

De stichting heeft in 2016 nu drie projecten ondersteund in Kenia. De projecten betreffen allen sponsoring van schoolfee's voor leerlingen/studenten. De intentie is langdurige support gedurende de totale leertijd; vanaf de middelbare school t/m/ een beroepsopleiding.
In 2016 hebben 2 bestuursleden Kenia bezocht en gerapporteerd over bezoeken aan de projecten Maritim en Ganspro.Een bezoek aan de stichting "God Bless Your Home" staat op het programma voor 2018. Wel is persoonlijk kennis gemaakt met de directeur van GBYH -Kenia.

2015

Zoals eerder besloten concentreert de stichting zich nu op projecten in Kenia. In 2015 is kennis gemaakt met de directie van een Keniase NGO die wordt ondersteunt door een Nl stichting. Besloten is om in 2016 te starten met een "pilotproject" tbv de stichting "God Bless You Homes"
Verder zijn de contacten met NGO Ganspro uitgebreid en sponsort ALEDA nu 7 jongelui voor een beroepsopleiding.
Via vertrouwenpersoon - continuering van bijdragen aan schoolgeld voor 3 kinderen uit een gezin.

2014

Projecten in Zuid Afrika en Tanzania zijn afgerond. Het bestuur heeft besloten zich nu te blijven concentreren op Kenia.
Projecten Kenia - via partner Ganspro, district Mwingi; sponsoring schoolfee's van 5 jongelui voor diverse beroepsopleidingen. Via vertrouwenspersoon - continuering van bijdragen aan het schoolgeld uit een gezin, in het district Litein

2013

2013.
Zuid Afrika - via partner SET ( Sizanani Education Trust): financiering van de beroepsopleiding van een jonge moeder uit het district Nqutu - Kwazulu Natal.
Tanzania - via partner Watoto Foundation: bijdrage voor het schoolgeld van een jongen tbv de secondary school.
Kenia - via partner Ganspro: a) bijdrage voor de opleiding van een verpleger; b) bijdrage aan de schoolfee's voor de secondary school voor 3 jongens; beide projecten in het district Mwingi.
Kenia - via vertrouwenspersoon; a) financiering schoolfee's voor de lagere privatschool van 3 kinderen uit een gezin; b) bijdrage aan het schoolgeld van een jongen voor de sec. school; beide projecten in het district Litein.

2012

2012.
Zuid Afrika - via partner SET ( Sizanani Education Trust): financiering van beroepsopleiding van een jonge moeder uit het district Nqutu - Kwazulu Natal.
Tanzania - via partner Watoto Foundation: financiering van schoolgeld voor secondary school van twee jongens.
Kenia - via partner Ganspro: financiering van schoolfee's voor 3 jongens van sec. schoolopleiding uit het district Mwingi.
Kenia - via partner Ganspro: financiering van de beroeps-opleiding voor verpleger.
Kenia - via vertrouwenspersoon: financiering schoolfee's voor de lagere privatschool van 3 kinderen uit 1 gezin in het district Litein.Voor hetzelfde gezin een schenking en een lening tbv de koop van enkele kleine percelen grond om thee op te gaan verbouwen.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

De stichting doet niet aan publieke en actieve fondswerving en is derhalve een vermogensfonds.
De uitgaven in 2018 waren:
Projecten Kenia Euro 7.344
Reis en verblijf bezoek Euro 0
Algemene kosten Euro 180

2017

De stichting doet niet aan publieke en actieve fondswerving en is derhalve een vermogensfonds.
De uitgaven in 2017 waren:
Projecten Kenia Euro 5.394
Reis en verblijf bezoek Euro 0
Algemene kosten Euro 201

2016

De stichting doet niet aan publieke en actieve fondswerving en is derhalve een vermogensfonds.
De uitgaven in 2016 waren:
Projecten Kenia euro 6.400,69
Reis en verblijf bezoek 3.000,00
Algemene kosten 200,08

2015

De stichting is een vermogensfonds.
De uitgaven in 2015 waren:
Projecten Kenia euro 4.773,97
Algemene kosten 180,61

2014

De stichting is een vermogensfonds.
De uitgaven in 2014 waren:
Afronding project SET Zuid Afrika euro 1.800,-
Projecten Kenia euro 4.294,-
Algemene kosten 145.12

2013

De stichting is een vermogensfonds.
De uitgaven waren in 2013:
Projecten Kenia euro 3.495,-
Project Zuid Afrika 2.100,-
Project Tanzania 500,-
Algemene kosten 130,69

2012

De stichting is een vermogensfonds.
De uitgaven in 2012 waren:
Projecten Kenia euro 4.339,96
Project Zuid Afrika 2.365,-
Project Tanzania 1.370,-
Alg. kosten 86,66