Pieter de Joode Stichting

Het ondersteunen van projecten ten behoeve van blinden, doven, doofblinden, lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten of andere ziektebeelden waardoor normaal functioneren niet mogelijk is zonder inschakeling van blindengeleidehonden of hulphonden;

Het ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeken naar het ontstaan, behandelen en genezen van diabetes en aanverwante complicaties;

Het ondersteunen van instellingen die zich inzetten voor natuurbehoud, bescherming en opvang van dieren en

Het ondersteunen van andere Algemeen Nut Beogende Instellingen waarbij de focus ligt op Rotterdam en omstreken.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Pieter de Joode Stichting
KvK nummer 411292950000
RSIN/fiscaal nummer 815281663
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2493

Postadres

Adres postbus 34046
Postcode 3005 GA
Plaats Rotterdam

Onze publicatie gegevens

2022

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw I. Brookman - voorzitter;
De heer prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman - plv voorzitter;
De heer J.S. Brookman - secretaris/penningmeester en
Mevrouw mr. J.C. Jongekrijg - bestuurslid.

Beleidsplan

De stichting is een vermogensfonds.
Door het bestuur is een selectie gemaakt van instellingen die uit de vele ontvangen verzoeken op ondersteuning kunnen rekenen. Deze lijst bestaat uit instellingen die op structurele basis ondersteuning ontvangen en uit nieuwkomers die uit financiële noodsituatie, incidenteel worden geholpen.

Ons beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning; onkosten zullen worden vergoed mits deze niet bovenmatig zijn.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2022

De uitgaven over het jaar 2022 zijn conform de gemaakte afspraken met betreffende stichtingen. Voor 2023 worden de vervolgafspraken realiteit.

Financiële verantwoording (per jaar)

2022