Pieter de Joode Stichting

Het ondersteunen van projecten ten behoeve van blinden, doven, doofblinden, lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten of andere ziektebeelden waardoor normaal functioneren niet mogelijk is zonder inschakeling van blindengeleidehonden of hulphonden;

Het ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeken naar het ontstaan, behandelen en genezen van diabetes en aanverwante complicaties;

Het ondersteunen van instellingen die zich inzetten voor natuurbehoud, bescherming en opvang van dieren en

Het ondersteunen van andere Algemeen Nut Beogende Instellingen waarbij de focus ligt op Rotterdam en omstreken.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Pieter de Joode Stichting
KvK nummer 411292950000
RSIN/fiscaal nummer 815281663
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2493

Postadres

Adres postbus 34046
Postcode 3005 GA
Plaats Rotterdam

Onze publicatie gegevens

2021

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw I. Brookman - voorzitter;
De heer prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman - plv voorzitter;
De heer J.S. Brookman - secretaris/penningmeester en
Mevrouw mr. J.C. Jongekrijg - bestuurslid.

Beleidsplan

De stichting is een vermogensfonds.
Door het bestuur is een selectie gemaakt van instellingen die uit de vele ontvangen verzoeken op ondersteuning kunnen rekenen. Deze lijst bestaat uit instellingen die op structurele basis ondersteuning ontvangen en uit nieuwkomers die uit financiële noodsituatie, incidenteel worden geholpen.

Ons beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning; onkosten zullen worden vergoed mits deze niet bovenmatig zijn.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Het uitgavepatroon is in 2021 flink gewijzigd. Eerder gemaakte afspraken met Rotterdamse stichtingen zijn verwezenlijkt.
Voor het jaar 2022 zullen wederom eerder gemaakte afspraken met Rotterdamse anbi stichtingen financieel worden afgehandeld. In 2021 is hiermee rekening gehouden en is hiervoor wederom een bedrag door de stichting ontvangen.

2020

2020 wijkt niet af van de voorgaande jaren

2019

Het uitgavepatroon is gelijk aan 2018. Wederom afspraken gemaakt met een Rotterdamse anbi stichting die vanaf 2021 financiële ondersteuning ontvangt. In 2019 is derhalve wederom een bedrag door de stichting ontvangen.

2018

Het bedrag, zoals in de staat baten en lasten 2018 is weergegeven, is procentueel in aandachtsgebieden als volgt verdeeld:
Welzijn 60%, Gezondheid 19%, Internationale hulp 2%, Cultuur 7%, Natuur/Milieu 3%, Onderwijs 3%, Overig 3%.
In 2018 zijn gesprekken gevoerd met betrekking tot een grote donatie aan een anbi stichting in Rotterdam.
Om deze belofte te kunnen waarmaken heeft de Stichting in 2018 een donatie ontvangen. De toegezegde gift zal in 2020 worden uitgekeerd.

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

2020

conform 2019

2019

conform 2018