Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (opgericht 27 januari 2000) is voortgekomen uit een samengaan van de vereniging Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden (1985) en de Stichting Aed Levwerd (1990).

De Leeuwarder Historische Vereniging heeft volgens haar statuten als doelstelling:
1. het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de geschiedenis van Leeuwarden;
2. het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van Leeuwarden betreffende;
3. de samenwerking met instellingen die een aan het doel van de vereniging verwante doelstelling hebben;
4. het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Leeuwarden;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
Ook bekend als... Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
E-mail penningmeester@aedlevwerd.nl
KvK nummer 01087915
RSIN/fiscaal nummer 808747903
Website www.aedlevwerd.nl

Postadres

Adres Postbus 2574
Postcode 8901 AB
Plaats Leeuwarden

Onze bestuurssamenstelling

Daan Postma – voorzitter
Klaas Nico Feenstra – penningmeester
Pieter van der Ende – secretaris
Femke Feddema - bestuurslid
Klaas Jelle Zwart - bestuurslid
Jelle Hoekstra – bestuurslid
Betty Sinnema – bestuurslid

Ons beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Jaarverslag 2017

2016

Jaarverslag 2016

2015

Jaarverslag 2015

2014

Jaarverslag 2014 - zie bijlage

2013

2012

Jaarverslag 2012 - zie bijlage.

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

Jaarstukken 2017

2016

Jaarstukken 2016

2015

Jaarstukken 2015 - zie bijlage

2014

Jaarstukken 2014 - zie bijlage

2013

Jaarstukken 2013 - zie bijlage

2012

Jaarstukken 2012 - zie bijlage