Josephine Nefkens Stichting

De stichting heeft ten doel de bevordering van onderzoek naar het ontstaan, de preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting moet hiervoor werkzaamheden verrichten of financieren die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ter bevordering van de wetenschap dienen. Juist bij dergelijk onderzoek is continuïteit op lange termijn noodzakelijk. JNS waarborgt
de continuïteit van het financieren van dergelijk onderzoek door ieder jaar alleen het
reële rendement uit te keren en haar vermogen niet aan te tasten. Hierdoor zijn op lange
termijn aanzienlijk meer gelden beschikbaar voor haar doelstelling.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Josephine Nefkens Stichting
Ook bekend als... Josephine Nefkens Stichting (JNS)
E-mail info@josephinenefkens.com
KvK nummer 41125651
RSIN/fiscaal nummer 805431433
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3657

Adres

Adres Prinses Julianalaan 23a
Postcode 3062 DC
Plaats Rotterdam

Onze publicatie gegevens

2020

Onze bestuurssamenstelling

Dr. Ir. I. Lepage-Nefkens, voorzitter
Drs. R.J.M. Nefkens, Penningmeester
Mevr. H.M. van Nispen tot Sevenaer-Jansen, secretaris
Prof. dr. R. Medema, bestuurder
Prof. dr. I.P. Touw, bestuurder
Drs. J. Dusseljee, bestuurder
Prof. dr. J. Cools, bestuurder
Prof. dr. Josefien van Olmen, bestuurder
Dr. Barend Gerretsen, bestuurder

Beleidsplan

De Josephine Nefkens Stichting zet zich in voor de ontwikkeling van betere therapieën voor de behandeling van kanker en selecteert kwalitatief sterke research projecten van internationaal niveau voor financiering. Researchprojecten die voor ondersteuning door de Stichting in aanmerking komen, kunnen gericht zijn op het verbeteren van ons inzicht in achterliggende biologie van het ontstaan en de progressie van kanker, op de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden, of op de verbetering van de preventie en (vroeg)diagnostiek van kanker (herkenning en onderscheiden van verschillen tussen patiënten en binnen tumoren). Aanvragen kunnen behalve programmatische research ook infrastructurele investeringen (bijv apparatuur) behelzen. De inhoudelijke kaders van onderzoek waar de Stichting steun aan verleent zijn ruim; de kwaliteitscriteria, de originaliteit en mogelijkheid dat dit leidt tot echte doorbraken zijn bepalend. Aanvragende onderzoekers en de instellingen waar zij werkzaam zijn dienen een bewezen reputatie en kritische massa te bezitten in het betreffende veld van kankeronderzoek.

Ter vermijding van overbodig werk en ter bevordering van de effectiviteit van aanvraag-beoordelingen wordt gewerkt met een vooraanmelding. Het bestuur zal beoordelen of de vooraanmelding leidt tot een uitnodiging voor het indienen van een volledig voorstel. Het format voor de vooraanmelding is beschikbaar op deze site, zie bovenaan de website. In de tweejaarlijkse bestuursvergaderingen (april en oktober) zal een besluit worden genomen over de volledige voorstellen. Indien een volledig voorstel minstens 4 weken voor de komende bestuursvergadering is ingediend zal deze meegenomen worden in de komende bestuursvergadering. Indien de aanvraag minder dan 4 weken voor de komende bestuursvergadering wordt ingediend, zal het besluit doorgeschoven worden naar de volgende bestuursvergadering.
De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 20 april 2023. De daaropvolgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op 26 oktober 2023.
Vanwege budgettaire beperkingen neemt de Josephine Nefkens Stichting tot nader order geen vooraanmeldingen in behandeling. Zodra er weer vooraanvragen kunnen worden ingediend, zal dat op deze website worden aangekondigd.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden van JNS werken onbezoldigd. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk, mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen. JNS heeft geen personeel.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2021

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 20 april 2021 en 19 oktober 2021.

2020

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 30-6-2020 en 13-10-2020

2019

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 1-4-2019 en 8-10-2019

2018

Bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden op 22-1-2020, 20-4-2018 en 27-9-2018

De volgende projecten zijn in 2018 toegekend:
- "In vivo beeldvorming bij patiënt-afgeleide tumor muis
modellen" (KU Leuven); 450.000 Euro
- 10X-Genomics voor verbeterde diagnose, prognose en therapiemogelijkheden bij acute
myeloide leukemie, multipel myeloom en hun premaligne voorstadia (Erasmus MC); 376.000 Euro
- identificatie van nieuwe immununtherapie met Intellicyt iQue Screener PLUS" (Nederlands Kanker Instituut); 375.000 Euro
- Het ontwikkelen van een Google Maps gebaseerd
Metabolomics Platform om de biochemische wegen van
kanker in kaart te brengen. (KU Leuven); 600.000 Euro
- Apparatuur “Precision Cancer Treatment Program” (Erasmus MC); 7.500.000 Euro

2013

In 2013 heeft JNS € 1.000.000,- toegekend aan het CPCT (Center for Personalized Cancer Treatment) voor het onderzoeksproject "Dynamic response assessments to combat drug resistance in cancer". Het CPTG is een samenwerkingsverband tussen het Nederlandse Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het ErasmusMC Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het UMC Utrecht.
Het gesteunde project betreft een "pilot fase". Indien succesvol, zal JNS bereid zijn een vervolgaanvraag te honoreren. Om de nieuwe benadering overtuigend te kunnen implementeren is dan een bedrag gemoeid van ongeveer € 10 miljoen.
Het huidige voorstel heeft, naast de belangrijke wetenschappelijke potentie, ook tot voordeel dat de samenwerking tussen de Nederlandse kenniscentra intensiever wordt.