Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden
Ook bekend als... Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden
E-mail info@stimuleringsfondsGDW.nl
KvK nummer 64733092
RSIN/fiscaal nummer 855806497
Website www.stimuleringsfondsgdw.nl

Postadres

Adres dr. Larijweg 155
Postcode 7961 NT
Plaats Ruinerwold

De stichting draagt de naam Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden en is gevestigd te Ruinerwold.

De Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden is ontstaan na de aanleg in 2019 van het glasvezelnetwerk in de gemeente De Wolden. 

De stichting heeft ten doel:

  1. Het initiëren, ondersteunen en / of doen realiseren van onderzoeken en projecten op lokaal niveau, welke gerelateerd zijn aan het snelle Glasvezelnetwerk in de gemeente De Wolden
  2. Het ondersteunen van toepassingen voortvloeiende uit de onder a genoemde items, waarbij een snel netwerk noodzakelijk is
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Deze projecten kunnen variëren van zorg & welzijn, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, energie & duurzaamheid en educatie. Het is belangrijk om daarbij te kijken naar de lokale behoeften.