Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

De stichting WOPiT heeft als doel het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische beperking. De stichting beoogt eigentijdse, zelfstandige woningen te laten bouwen en in beheer te nemen, waarin mensen met een psychiatrische beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen.
Woonbegeleiding, gericht op herstel in het kader van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, vormt een belangrijk onderdeel van deze woningen. De begeleiding richt zich op de specifieke vraag van iedere bewoner en wordt nauwkeurig afgestemd met de behandeling vanuit de GGZ, opdat er een optimale vorm van zelfstandig begeleid wonen voor iedere individuele bewoner tot stand komt.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente
Ook bekend als... Stichting WOPiT
Telefoonnummer 06-20567860
E-mail directeur@wopit.nl
KvK nummer 08150716
RSIN/fiscaal nummer 817010373
Website www.wopit.nl

Adres

Adres Tuindorpstraat 61
Postcode 7555CS
Plaats Hengelo (Ov)

Postadres

Adres Dieselstraat 17C
Postcode 7553 TH
Plaats Hengelo (Ov)

Onze publicatie gegevens

2020

Standaardformulier ANBI

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw K. Koopman, directeur-bestuurder

Beleidsplan

Beleidspunten WOPiT

Werk wat gedaan wordt: De stichting realiseert ambulante ondersteuning binnen kleinschalige woonclusters voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid (de doelgroep). Er is sprake van scheiding wonen en zorg, de cliënten (binnen WOPiT members geheten) zijn zelfstandig huurder.De wooncomplexen bestaan uit 12 tot 24 zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Tussen 2011 en 2017 zijn 6 woonclusters gerealiseerd in Twente te weten in Hengelo, Borne, Goor, Almelo en Enschede
De ondersteuning die de stichting levert is gericht op de eigen mogelijkheden en capaciteiten van de members om te kunnen participeren in het maatschappelijke leven en hun welbevinden te stimuleren. De members worden daartoe gecoacht door speciaal hiervoor getrainde en opgeleide medewerkers.
Sinds 2014 is de stichting gestart met het “Herstel!punt Hengelo”. Van hieruit wordt externe ambulante ondersteuning geboden en vindt ondersteuning maatschappelijke deelname plaats in de vorm van herstel Colleges.

Manier waarop de instelling geld werft: Voor het realiseren van de wooncomplexen wordt samengewerkt met investeerders (woningbouwcorporaties en particuliere investeerders). De members huren de woningen zelf en betalen hun huur uit hun inkomen (veelal een uitkering). De stichting huurt de centrale ruimte bestaande uit een gemeenschappelijke woonkamer en keuken van de investeerder.
Voor de inrichting van de centrale ruimte van de woonclusters werft de stichting geld door middel van sponsoring, subsidies, schenkingen, crowdfunding en legaten.
Voor de verleende ondersteuning sluiten de members een ondersteuningscontract dat gekoppeld is aan het huurcontract. De verleende ondersteuning is maatwerk en wordt betaald vanuit de WMO

Beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen: Het exploitatie resultaat van de stichting gaat naar de bestemmingsreserves. Dit betreft onder meer reserves voor scholing van medewerkers, opleiding van ervaringswerkers, opstart ambulante begeleiding, onderhoud en inrichting centrale ruimte wooncomplexen en aanloopkosten van toekomstige woonprojecten. (zie ook onder financiële verantwoording/jaarrekening 2020).

Statuten Zie bijlage

Ons beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel wordt verwezen naar de CAO GGZ.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

In het bijgevoegde jaarplan 2018 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2018 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2017.

2017

In het bijgevoegde jaarplan 2017 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2017 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2016.

2016

In het bijgevoegde jaarplan 2016 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2016 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2015.

2015

In het bijgevoegde jaarplan 2015 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2015 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2014.

2014

In het bijgevoegde jaarplan 2014 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2014 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2013.

2013

In het bijgevoegde jaarplan 2013 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2013 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2012.

2012

In het bijgevoegde jaarplan 2012 zijn de uit te oefenen activiteiten voor 2012 vastgelegd alsmede een terugblik op de activiteiten in 2011.

Financiële verantwoording (per jaar)

2020

Opgeslagen is het 2020-Jaarrekening, deze bevat ook het Jaarverslag.

2019

Opgeslagen is het 2019-Jaarrekening, deze bevat ook het Jaarverslag

2018

Opgeslagen is het 2018-Jaarrekening, deze bevat ook het Jaarverslag

2017

Opgeslagen is de 2017-Jaarrekening, deze bevat ook het Jaarverslag

2016

Voor de balans en de staat van baten en lasten inclusief een toelichting zie bijgevoegde Jaarrekening 2016

2015

Voor de balans en de staat van baten en lasten inclusief een toelichting zie bijgevoegde Jaarrekening 2015

2014

2013

Voor de balans en de staat van baten en lasten inclusief een toelichting zie bijgevoegde jaarrekening 2013

2012

Voor de balans en de staat van baten en lasten inclusief een toelichting zie bijgevoegde jaarrekening 2012