Stichting Wilskracht Werkt

Stichting Wilskracht Werkt is een sociaal ondernemer die werkzoekenden en participanten inzet in heel Rotterdam met als doel enerzijds het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door hen maatschappelijk zinvolle activiteiten te laten doen, die indien van toepassing een eerste stap op weg naar betaald werk zou kunnen betekenen. Anderzijds particuliere opdrachtgevers die vrijwillige inzet ontvangen om ook hen uit een sociaal isolement te halen. Denk hierbij aan jonge en oude mensen die zich als gevolg van ouderdom, minder validiteit en invaliditeit in een sociaal isolement bevinden.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Wilskracht Werkt
Ook bekend als... idem
Telefoonnummer 0624668043
E-mail info@wilskrachtwerkt.nl
KvK nummer 24426744
RSIN/fiscaal nummer 818805559
Website www.wilskrachtwerkt.nl

Adres

Adres Ruivenstraat 81
Postcode 3036 DD
Plaats Rotterdam

Postadres

Adres idem

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter; Dhr. D.J. Padmos
Penningmeester; Dhr. E. Bruijning
secretaris; vacant

Beleidsplan

Meerjaren beleidsplan 2016-2018

Ons beloningsbeleid

De Stichting kent een beloningsbeleid. Gemaakte onkosten van bestuursleden en vrijwilligers worden vergoed. Het spreekt voor zich, dat
deze kosten per jaar verschillen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Zie Sociaal Jaarplan 2016

2016

Beleidsplan van 2016 t/m 2018

2013

Zie Meerjaren Beleidplan 2013 t/m 2015

2012

Wij hebben verschillende producten, in de verschillende deelgemeentes.