Stichting Vrienden van het Verpleegtehuis De Horst

a: Het aanwenden van haar middelen om cliënten van "verpleeghuis De Horst"van "Stichting zorggroep Treant" de periode van verblijf te veraangenamen. Ook de medewerkers/vrijwilligers van locatie "verpleeghuis De Horst" van "Stichting zorggroep Treant"kunnen tot deze doelgroep behoren.
b: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van het Verpleegtehuis De Horst
Ook bekend als... Stichting Vrienden van het verpleegtehuis De Horst
Telefoonnummer 06-22785004 of 0591-314886
E-mail jb.gozefoort@gmail.com
KvK nummer 41017096
RSIN/fiscaal nummer 8051.97.382

Adres

Adres Rondweg 97
Postcode 7825 TC
Plaats Emmen

Postadres

Adres Postbus 205
Postcode 7800 AE
Plaats Emmen

Onze bestuurssamenstelling

Elisabeth Margriet Rodenburg - voorzitter
Grietje Prigge - Mink - secretaris
Johannes Bernardus Gozefoort - penningmeester
Albertus Hendrikus Kruit - bestuurslid
Dina Kok - van Galen - bestuurslid
Anna Maria Agnes Bischoff - Kester - bestuurslid

Beleidsplan

De ontvangen gelden zoals donaties, legaten enz. in overleg met het management van het verpleeghuis "De Horst"op een zodanige manier besteden, dat het wonen en werken in "De Horst"op een prettiger en functionelere manier kan plaatsvinden, dit betreft ook zaken die via de normale bedrijfsvoering meestal niet mogelijk is

Ons beloningsbeleid

geen bezoldigingen

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

bijdrage aan gedenkteken voor gulle gever aan de stichting

bijdrage voor busreizen van en naar camping en bootreis

2016

Aanpassen van binnentuinen en buitenterrassen (vervolg plannen 2015) voor bewoners en bezoekers door plaatsing bloembakken, luifels, windschermen en zonwerende overkappingen, aanschaf apparatuur voor fysio-therarpie en renovatie bepaalde clubruimte.

2015

Samen met het management van "De Horst"een plan gemaakt en door ons laten uitvoeren voor aanpassen, gezelliger en functioneler maken van de multifunctionele ruimte van het verpleeghuis en is een begin gemaakt met het veranderen van de binnentuin, waardoor bewoners en personeel een ruimte hebben voor o.a. tuinieren, maat ook in de afgesloten ruimte kunnen vertoeven. Er is ook aangepast materiaal zodat ook rolstoelers mee kunnen doen.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

rente 20,90 bestuurskosten 465,60
donateurs 362.50 kamerinrichting 3000,00
overige donaties 1225,00 bijdrage busreis 200,00
beginsaldo 46852.08 materialen fysio 3059.41
bank- en portokosten 144,00
eindsaldo 41591.47

2017

inkomsten uitgaven
rente € 92,32 bestuurskosten € 445,00
legaten 12465.89 bijdrage gedenkteken 1602.93
donaties 432.50 bijdrage busreizen 1120.00
overige giften 693.27 contributies 59.90
bank- en portokosten 144.30
beginsald0 36540.23 eindsaldo 46852.08
--------------- ----------

€ 50224.21 € 50224.21

2016

inkomsten: uitgaven:
ren te € 394,21 terrassen/binnentuinen€ 91990.11
kerstmarkt 198,00 apparatuur fysio 5759.60
legaten 65760.11 renovatie clubruimte 1435.60
donaties 719,54 contributies/bankkosten 205,45
beginsaldo 68859.13 eindsaldo 36540.23
------------ ----------
€ 135930.99 € 135930.99

2015

inkomsten: uitgaven:
beginsaldo: € 77164.37 bestuurskosten € 718.50
ontvangen rente 617.12 multifunctionele ruimte 25911.78
kerstmarkt 239,00 binnentuin aanpassing 1845,25
legaat 19637.14 drukwerk-porto & bank 989.97
overige donaties 667,00 eindsaldo 68859.13
__________ ___________
€ 98324.63 € 98324.63