Stichting Vrienden van de Mother Bertilla School

Voorwaarden helpen scheppen opdat kinderen van minder daadkrachtige ouders of verzorgers kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen op de Mother Bertilla School te Karen, Nairobi, Kenia.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden van de Mother Bertilla School
KvK nummer 09185977
RSIN/fiscaal nummer 819814623

Postadres

Adres Oversluis 21
Postcode 7071 DA
Plaats Ulft

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: H.J.M. Janssen
Secretaris: M.H.M. Verheij-Bannink
Penningmeester: T.J. Mulders
Algemeen bestuurslid: W.J. klein Tank

Ons beloningsbeleid

Er is geen personeel in dienst van de stichting.

In de statuten is geen beloningsbeleid opgenomen. Het bestuur ontvangt geen vacatiegelden en ook de onkosten van het bestuur worden door de bestuursleden zelf gedragen.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

In 2018 is rechtstreeks bijgedragen in de algemene kosten van het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.

2017

In 2017 zijn kosten betaald voor de inrichting van klaslokalen van het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.

2016

In 2016 is rechtstreeks bijgedragen in de algemene kosten van het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.

2015

In 2015 is bijgedragen in de algemene kosten van het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.

2014

In 2014 zijn voor diverse leerlingen school- en lesmateriaal betaald voor een opleiding aan het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.

Daarnaast zijn kosten betaald voor de inrichting van nieuwe klaslokalen, waaronder meubilair en computers.

2013

In 2013 zijn voor diverse leerlingen school- en lesmateriaal betaald voor een opleiding aan het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.

Daarnaast zijn kosten betaald voor de inrichting van nieuwe klaslokalen, waaronder meubilair en computers.

2012

In 2012 zijn voor diverse leerlingen school- en lesmateriaal betaald voor een opleiding aan het Mother Bertilla Vocational Training Centre in Nairobi, Kenia.