Stichting Vrienden Hongarije

De Stichting Vrienden Hongarije stelt zich ten doel om kansarme kinderen uit Hongaarse kindertehuizen en kinderen uit (kans)arme Hongaarse gezinnen een leuke vakantie te bezorgen bij in Nederland wonende gastouders. Daarnaast start de stichting regelmatig nieuwe projecten op om de levensomstandigheden van de kansarmen enigszins te verbeteren.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Vrienden Hongarije
Ook bekend als... Stichting Vrienden Hongarije
E-mail detsy@kapschuur.info
KvK nummer S-051568
RSIN/fiscaal nummer 0089 19 586
Website www.gastgezinnen.com

Adres

Adres Oosteinde 313
Postcode 7671BB
Plaats Vriezenveen

Postadres

Adres Oosteinde 313
Postcode 7671BB
Plaats Vriezenveen

Onze bestuurssamenstelling

D. Meulenbelt : voorzitter
Y. Ringenoldus: penningmeester
D. Meulenbelt : secretaris

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting Vrienden Hongarije is om jaarlijks met de zomervakantie en de kerstvakantie kinderen uit weeshuizen en (kans)arme kinderen een vakantie naar Nederland te geven. In Nederland komen deze kinderen in gastgezinnen terecht. De opzet is dat deze kinderen voor meerdere jaren in hetzelfde gastgezin terecht kunnen zodat er ook een (h)echte band met deze kinderen opgebouwd kan worden en dat deze kinderen zich veilig en thuis voelen bij hun gastgezin. De gastgezinnen betalen een bijdrage voor het vervoer van de kinderen van Hongarije naar Nederland en weer terug.
Verder proberen we met enige regelmaat een hulptransport te regelen met kleding, schoolspullen, knutselspullen en speelgoed. De afgelopen keer is deze naar Opalyi gegaan, een arm dorp vlakbij Mateszalka in Szabolc Szatmar Bereg Megyi. De goederen voor deze hulptransporten proberen we zoveel mogelijk gesponserd te krijgen.
Overige kosten worden betaald met gelden die ontvangen worden d.m.v legaten en sponsoring door bedrijven.

Ons beloningsbeleid

Stichting Vrienden Hongarije is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur van vrijwilligers. Bestuursleden van Stichting Vrienden Hongarije ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Vakantiekinderen zomerperiode
Vakantiekinderen winterperiode
Ponykamp in Laren voor Tieners
Grootschalig hulptransport Opalyi

2016

Vakantiekinderen zomerperiode
Vakantiekinderen winterperiode
Kleinschalige hulpgoederen Opalyi

2015

Vakantiekinderen zomerperiode
Vakantiekinderen winterperiode
Kleinschalige hulpgoederen Opalyi

2014

groot hulpgoederentransport
Vakantiekinderen zomerperiode
Vakantiekinderen winterperiode

2013

vakantiekinderen zomerperiode
vakantiekinderen winterperiode
plaswekkerproject
hulpgoederentransport

2012

vakantiekinderen zomerperiode
bestuursreis naar kindertehuizen.
vakantiekinderen winterperiode
plaswekkerproject
hulpgoederentransport
div speeltoestellen tehuizen

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

2016

2015

2014

2013

Winst en verliesrekening 2013

Baten € 12.877,50
Besteed aan doelstelling € 15.369,00
Bruto opbrengst -€ 2.491,50

Overige lasten
Administratie-beheerskosten € 715,76
Relatiegeschenken € 26,50
-€ 715,76
Resultaat -€ 3.233,76

Toelichting winst en verliesrekening 2013
Baten

Baten uit eigen fondswerving € 8.877,50
Sponsoring € 4.000,00
€ 12.877,50

Besteed aan doelstelling € 14.986,13
Onkosten bus begeleiding € 118,67
Lunchpakketten € 102,41
Medische kosten € 26,98
Overplaatsingskosten € 134,81
€ 15.369,00

Administratie- en beheerskosten

Verzekeringskosten en KvK € 406,14
Bankkosten € 134,70
Web kosten € 30,26
ANBI registratie € 59,90
Kantoorartikelen € 84,76
€ 715,76

Overige lasten

Relatiegeschenken € 26,50

Cor.kas na div. teruggaven H.Boelens €1645,55

2012

Winst en verliesrekening 2012
2012

Baten € 11.168,35
Besteed aan doelstelling € 11.742,00
Bruto opbrengst -€ 573,65

Overige lasten
Administratie- en beheerkosten € 499,67
Relatiegeschenken € 125,00
Reis- en verblijfkosten € 701,23

-€ 1.325,90
Resultaat -€ 1.899,55


Toelichting winst en verliesrekening 2012
Baten

Baten uit eigen fondswerving € 8.701,35
Kledingverkoop € 117,00
Sponsoring € 2.350,00
€ 11.168,35


Besteed aan doelstelling

Busreis voor vakantiekinderen € 10.892,00
Speeltoestellen € 850,00
€ 11.742,00


Administratie- en beheerkosten

Verzekeringskosten en KvK € 416,37
Bankkosten € 27,50
Kantoorartikelen € 55,80
€ 499,67


Overige lasten

Relatiegeschenken € 125,00
Huur/ consumpties zaalruimte € 150,74
Div. onkosten busreis € 168,24
Div. onkosten bestuursreis maart € 382,25
€ 826,23