http://www. stichting Tsjerkind.com

Vanuit de Christelijke levensovertuiging - bieden van sociale en/of medische hulp aan de door de Tsjernobylramp getroffen personen

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam http://www. stichting Tsjerkind.com
Ook bekend als... Stichting Tsjerkind
Telefoonnummer 010 450 00 86
E-mail plandsoenda@gmail.com
KvK nummer 24291902
RSIN/fiscaal nummer 817527904
Website www.Stichting Tsjerkind.com

Adres

Adres Jan de Geusrede 40
Postcode 2901 CR
Plaats Capelle aan den IJssel

Postadres

Adres Jan de Geusrede 40
Postcode 2901 CR
Plaats Capelle aan den IJssel

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr L. Sprong

Secretaris: Dhr. D.A. PLandsoen

Penningmeester: Mevr. J.T. Bouman - van Cappellen.

Leden: Mevr. J.M. van den Heuvel - e/v Plandsoen
Mevr. M.C. Spit- e/v Sprong
Mevr. F. Weggemans - e/v Pirns
Dhr. A.J. van Leeuwen
Dhr. J.J.van Vliet
Dhr. W.J. Visser

Ons beloningsbeleid

Bezoldiging:
Het bestuur en de leden doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding. De humanitaire reizen worden gedaan door een mengsel van de leden en bestuur. Zij betalen zelf de eventuele overnachtingen en de maaltijden.
In Wit-Rusland hebben wij een vast logeer adres waar mogen overnachten. Via de Kerk van Pavel worden we met vervoer van de kerk naar onze projecten gereden. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden, geven we zowel aan ds. Pavel aan dhr. Gozel een kleine vergoeding die betaald wordt door de stichting

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

jaarverslag jaar 2020

2018

2017

2016

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

2018

2017

Balans per 31 december 2017
Debet Credit

Saldo per 01-01-2017 € 30.974,24 Transportkosten reis april/ okt. Auto's € 2.592,54
Verwaal vrachtwagen € 1.745,02
Benzine, tol e.d. 1236,80 + 753,01 € 1.989,99
Giften van particulieren € 10.775,12 Stichtingskosten € 336,74
Opbrengst collecten,zendingscom.e.d € 2.494,21 Diverse projecten € 12.773,30
Rente € 58,04 Thuiskomst €1680+kas€300 € 1.980,00
Verkoping en bazaars € 668,85 Invalidenproject € 1.200,00
Invalidenproject € 1.080,00 Eigen onkosten reis € 674,93
Thuiskomst €1470 +kas €300 € 1.770,00 Evangelisatiemateriaal € 400,00
Retour geld reis eigenbijdrage € 674,93 Nieuwsbrieven postzegels € 294,83
Retour geld reis tol e.d. € 306,76 Diversen uitgaven voor reizen € 638,48
Mondkapjes € 1.397,97
Alenka € 350 Alenka € 400,00
Saldo 31-12-2017 € 22.728,35

€ 49.152,15 € 49.152,15


Capelle aan den IJssel 10-01-2017

Namens het bestuur van Stichting Tsjerkind
L. Sprong, voorzitter
D.A. Plandsoen, secretaris
Mw. J Bouman- van Cappellen, penningmeester

2016

2015

Balans per 31 december 2015
Debet Credit

Saldo per 01-01-2015 € 40.561,58 Transportkosten reis april/okt.€3727+grens€141 € 3.868,00
Giften van particulieren €11970 kas€365 € 12.335,00 Stichtingskosten € 271,32
Opbrengst collecten,zendingscom.e.d.,rente € 2.978,61 Diverse projecten €14127+kas€150 € 14.277,03
Thuiskomst €1800+kas€180 € 1.980,00
Verkoping en bazaars € 437,75 Invalidenproject €1200+€100 hobbymatr. € 1.300,00
Invalidenproject € 980,00 Eigen onkosten reis€532,01+kas€60-€21 tekort 1e reis € 571,01
Thuiskomst €1830 +kas €300 € 2.130,00 Evangelisatiemateriaal € 617,90
Retoer geld reis(eigenbijdrage,tolkastje,kasgeld e.d.) € 521,64 Nieuwsbrieven+postzegels € 281,32
Diversen uitgaven voor reizen € 410,68

Saldo 31-12-2015 € 36.367,32

€ 59.944,58 € 59.944,58

2014

2013

Jaarverslag 2013

Bestuur: Voorzitter: L. Sprong Capelle aan den IJssel
Secretaris: D.A. Plandsoen Capelle aan den IJssel
Penningmeester: J.T. Bouman-van Cappellen Capelle aan den IJssel
Leden: J.M. Plandsoen-v.dn Heuvel Capelle aan den IJssel
M.C. Sprong-Spits Capelle aan den IJssel
J.J. v. Vliet Piershil
W.J. Visser Goudswaard
A.J.van Leeuwen Capelle aan den IJssel
F.Prins-Weggemans Capelle aan den IJssel

Activiteiten:
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het verzamelen van goederen (kleding, linnengoed en medische hulpmiddelen) die door donateurs, kerkelijke gemeenschappen en anderen die zich met ons werk verbonden voelen ons ter beschikking worden gesteld.
De goederen die wij ontvangen worden worden opgeslagen en gesorteerd in onze opslagplaats.
Voor elke reis worden de goederen in 3 of 4 sessies per reis gesorteerd en reisklaar gemaakt.
Een andere activiteit is het werven van gelden. Dit geschiedt door het werven van donateurs en door verkoop van gemaakte artikelen op de Bazaar van onze kerk in Capelle aan den IJssel en met open monumentendag. Soms ook in andere plaatsen bv. Piershil

Opslag:
De goederen die wij ontvangen en/of halen worden gesorteerd in onze opslagplaats.
Deze opslagplaats is ons kosteloos ter beschikking gesteld.

Bezoldiging:
Het bestuur en de leden doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding. De humanitaire reizen worden gedaan in een combinatie van bestuursleden en leden. Zij betalen zelf de overnachtingen en maaltijden naar en van Wit-Rusland.
In Wit-Rusland hebben wij een vast logeer adres waar we mogen overnachten. (fam. Gozel) Via de Kerk van ds. Pavel (Volkovysk) worden we met vervoer van de kerk naar onze projecten gereden. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden, geven we zowel aan ds. Pavel als aan dhr. Gozel een kleine vergoeding die betaald wordt door de stichting.

De Stichting is het afgelopen jaar vijf maal bij elkaar geweest voor een vergadering.
In deze vergaderingen zijn voornamelijk de bespreking van de reizen en de financiële zaken behandeld. Van elke vergadering is een verslag gemaakt.
Reizen:
In het jaar 2013 hebben we twee humanitaire transporten gemaakt naar Wit-Rusland.
(in april en in oktober)
De reizen worden uitgevoerd met twee bestelbussen met aanhangers. Eén aanhanger is door de Stichting zelf aangeschaft. (2012) . De andere wordt ons beschikbaar gesteld door een sponsor.
Het huren van de bestelbussen wordt voor een gedeelte gesponsord door fa. de Koning (Volkswagendealer) en het andere gedeelte betaald door de stichting.
Van beide reizen zijn nieuwsbrieven gemaakt die verzonden zijn aan onze donateurs.
Daarnaast zijn zij uitgedeeld in de diverse kerken waar onze stichting wordt gesteund.
Ook zijn de nieuwsbrieven te lezen op de website van de stichting. (www.tsjerkind.com)

April 2013.
Met deze reis zijn meegegaan: Daan en Hannie Plandsoen en Jac van Vliet en Pim Visser. Pim is dit jaar voor het eerst meegegaan.

Projecten in Volkovysk.
Sanatorium: (jongeren met bot-TBC) hier worden per jaar ongeveer 1200 jongeren verzorgd in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (iedere maand wisselt de groep van 100 kinderen).
Protalinka: dit is een kleuterschool voor kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperking. Hier zijn ongeveer 30 kinderen.
Revalidatiecentrum: Hier komen jongeren met een beperking om te revalideren en oefeningen te doen voor een aantal uren per dag. Van hieruit worden, door een kleine groep sociale werkers, ook kinderen thuis bezocht om te zien wat het resultaat is van behandeling en in hoeverre de thuissituatie gehandhaafd kan blijven.
Als de kinderen jarig zijn krijgen zij bezoek en een klein presentje van een medewerkster (dankzij de stichting Tsjerkind) Deze groep vrouwen werkt onder de naam Aridi. Zij bezoeken op jaarbasis ongeveer 200 kinderen.
Jongerensoos: Hier komen jongeren in de leeftijd van 18 – 30 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een dagdeel bij elkaar. Er komen 18 jongeren per dagdeel en er zijn 10 dagdelen. Voor deze jongeren is in samenwerking met ds.Pavel en de Stichting Tsjerkind een invalidenbus aangeschaft om de jongeren van en naar de soos te kunnen brengen.
Dispancer (TBC-kliniek): Hier worden voornamelijk volwassenen verpleegd. Er zijn hier ook verschillende personen met open TBC. Deze personen worden door de stichting voor een gedeelte ondersteund. Onder andere in de vorm van een presentje met de kerst, dat weer verzorgd wordt door de kerk van ds.Pavel.
Project Thuiskomst: Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen verblijven worden met behulp van de kerk van ds. Pavel en de plaatselijke overheid bij gezinnen thuis geplaatst. In Nederland wordt voor die kinderen een ‘sponsorouders’ gezocht die een kleine bijdrage betaalt voor het onderhoud.
We hebben nu een twaalftal sponsorkinderen. Iedere reis worden zij bezocht.
De adoptie ouders ontvangen een bedrag zolang de jongeren nog op school gaan of studeren. Zodra de jongeren op eigen benen kunnen staan stopt de sponsoring.
In Volkovysk worden de meegebrachte goederen via de Kerk van ds. Pavel verdeeld onder de armen.
In de voorjaars reis is steeds een bedrag gereserveerd voor de zomerkampen die een evangelisch karakter hebben. Er zijn 4 kampen. Eén voor kinderen van 6-12 jaar. Eén voor jongeren van 13-18 jaar en één voor invalide kinderen. In de kerk van Artsiouk is één kamp voor kinderen van 6-12 jaar.
Met de najaarsreis reserveren we een bedrag voor de Kerst . De jongeren van de kerk gaan helpen – zingen en evangeliseren in de boven genoemde instanties. Hierbij worden kleine presentjes gegeven.
Vanuit de kerk van pastor Pavel is er een invalideproject opgestart. Dit houdt in dat vanuit de kerk invaliden met een bus worden opgehaald en bij de kerk gebracht. Vanuit de kerk wordt er een programma gemaakt met en voor deze jongeren. Tevens ontvangen zij een maaltijd. Aan het eind van de middag worden zij weer thuisgebracht. Zo komen zij uit hun isolement, en voelen zij zich betrokken bij de gemeenschap. Dit Project wordt door ons ondersteund.

Projecten in DVORETS
In Dvorets zijn de voornaamste kontakten via dr. Regina Karakulko. In overleg met haar en de burgemeester worden een 120 voedselpakketten samengesteld. Deze pakketten worden gemaakt in de plaatselijke supermarkt. Daarna worden zij door ons weggebracht bij de mensen die zijn geselecteerd door dr. Karakulko en de burgemeester in Dvorets in de 10 omliggende dorpjes. In Dvorets zelf is een Groene Kruis gebouw. Dit is het medisch centrum voor Dvorets en de omliggende dorpjes. Dr. Karakulko houdt kontakten met het hoofdziekenhuis in Djatlova.
In het plaatsje Gesgaly is een bejaardenhuis, dat wij regelmatig voorzien van Pampers. Aan Pampers is in Wit-Rusland een groot gebrek, vooral in een bejaardenhuis. De verzorging hier is niet te vergelijken met die in ons land.

Iedere reis bezoeken we ook een kleine huisgemeente in Novaljenja. Deze gemeente bestaat voor 95 % uit vrouwen. Zij hebben vaak problemen met het onderhoud van de huisgemeente (bv bij het vervangen van de verwarmingsketel) Hier geven we een kleine bijdrage
In oktober hebben we de tweede reis met humanitaire goederen gemaakt. Deze reis zijn meegegaan: Nanda Prins en Aat van Leeuwen en Daan en Hannie Plandsoen. Het concept is gelijk aan de april reis. We kunnen niet elke reis alle projecten bezoeken. Wel worden alle projecten ieder jaar bezocht.

Tenslotte:
Wij danken alle sponsors die het mogelijk maken om deze reizen te doen.
U die ons financieel steunt en ook u die ons steunt met goederen.
In het bijzonder willen wij dank brengen aan fa. de Koning die de bussen aan ons verhuurt en de RET waarvan wij iedere keer weer een aanhanger mogen gebruiken.
Daarnaast de firma Health Foam die ons in dit jaar heeft voorzien van matrassen, kussens en onderdekken voor het ziekenhuis in o.a. Volkovysk
Bovenal gaat onze dank uit naar de HEERE onze God die het werk ook dit jaar weer rijkelijk heeft gezegend.

Secretaris
D.A.Plandsoen


BALANS STICHTING TSJERKIND JAAR 2013

Balans per 31 december 2013
Debet Credit

Saldo per 01-01-2013 € 42.862,78 Transportkosten reis april/okt. € 5.268,59
Giften van particulieren+€165 kas € 17.574,90 Stichtingskosten € 399,36
Opbrengst collecten,zendingscom.e.d. € 2.276,67 Uitgavenkasgeld reis april/okt € 22.420,00
Rente € 340,21 Thuiskomst € 1.560,00
Verkoping en bazaars € 519,80 Invalidenproject € 1.200,00
Invalidenproject € 1.400,00 Eigen onkosten reis € 469,80
Thuiskomst € 1.970,00 Evangelisatiemateriaal € 446,50
Retour geld reis (eigenbijdrage,tolkastje,kasgeld e.d.) € 9.345,96 Nieuwsbrieven+postzegels € 261,27
Diversen uitgaven voor reizen € 1.547,20

Saldo 31-12-2013 € 42.717,60

€ 76.290,32 € 76.290,32Inkomsten:
Bij retourgeld reis. Dit is het terugstorten van de eigen bijdragen van degenen die de reis hebben
gemaakt.
Het terugstorten van de gelden via Viatoll (organisatie tolheffingen in Polen).
Terugstorten op spaarrekening van vanwege niet gebruikt voor een looptrainer.
In totaal € 9345,96.

Uitgaven:
Stichtingskosten: Dit zijn kosten zoals betaling creditkaart, bankkosten (tbv betalingsverkeer), kosten website,kosten tbv. ANBI-sitchting, Kamer van koophandel.

Diversen:
Kosten voor drukken en verzenden van nieuwsbrieven, aanschaffen enveloppen,
traktaties voor de kinderen in Wit-Rusland.

2012

Financieel overzicht 2012


Debet Credit

Saldo per 01-01-2012 € 9.834,16 Transportkosten reis april/okt.(bus+benz) € 4.784,81
Giften van particulieren € 13.517,75 Stichtingskosten € 800,00
Opbrengst collecten € 525,00 Diverse projecten € 8.190,09
Erven € 50.000,00 Aanhanger + div. kosten € 3.161,64
Thuiskomst € 1.105,00 Thuiskomst € 1.260,00
Invaliden project € 1.280,00 Invaliden project € 1.200,00
verkoping bazaars € 1.157,73 Bus voor invaliden € 8.500,00
Evangelisatie € 3.200,00
Rente € 39,68 Voedselpakketten € 3.500,00

Saldo per 31-12-2012 € 42.862,78


€ 77.459,32 € 77.459,32


In het jaar 2012 hebben we een erflating ontvangen ter waarde van € 50.000,=
Deze zal moeten worden besteed aan de volgende projecten:
Project Thuiskomst, Revalidatie, Klas, Kleuterschool, Soos, Invalide project, Dispancer en de armste gezinnen in Volkovisk.
De armste gezinnen gaan via onze contactpersoon Pastor Pavel Shchliginsky, Pastor van de Baptisten gemeente in Volkovysk.