Stichting Tree to Be

De stichting heeft ten doel:
a) het verwerven van financiële en andere middelen om bomen te planten in het belang van het welzijn en voortbestaan van mens en dier.
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Tree to Be
Telefoonnummer 0620960058
E-mail treekeeper@treetobe.nl
KvK nummer 67319513
RSIN/fiscaal nummer 856929827
Website www.treetobe.nl

Adres

Adres Herenstraat 42
Postcode 2271 CH
Plaats Voorburg

Postadres

Adres Herenstraat 42
Postcode 2271 CH
Plaats Voorburg

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. A. Ram.
Secretaris/Penningmeester: Mw. C. Dekker.

Ons beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

In bijgevoegd document is een activiteitenoverzicht te vinden waarin voorbeelden van geplande en reeds uitgevoerde activiteiten staan vermeld over het jaar 2020.

2019

2018

2017

2016

De stichting is per 14 November 2016 opgericht.