Stichting Tot Gedachtenis

De Stichting Tot Gedachtenis is een culturele ANBI
Bankrekening: NL68 TRIO 0390 9398 54

De Stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van het behoud van, de waardering voor en de kennis over de dodengedachtenis en de herdenkingspraktijken in de Nederlanden tot het begin van de zeventiende eeuw, en aldus het behoud van, de waardering voor en de kennis over belangrijke aspecten van het cultureel, religieus en moreel erfgoed van de Nederlanden,

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Tot Gedachtenis
Ook bekend als... Stichting Tot Gedachtenis
Telefoonnummer 06-12439329
E-mail jwvanarenthals@xs4all.nl
KvK nummer 6302 2192
RSIN/fiscaal nummer 855058833
Website https://stichting.moment.online/stichting-tot-gedachtenis

Adres

Adres Corneillelaan 22
Postcode 3533 CW
Plaats Utrecht

Postadres

Adres Corneillelaan 22
Postcode 3533 CW
Plaats Utrecht

Onze bestuurssamenstelling

Prof.dr. D.E.H. De Boer, voorzitter
Prof.dr S. Corbellini, lid
Dr. L. Raat, penningmeester
Dr. Fred van Kan, lid
Drs. S. Frequin, lid

Ons beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting zet zich belangeloos in en de stichting neemt niemand in dienst. De financiën van de stichting koemn ten geode aan het ondersteunen van projecten die kennis doorgeven over de dodengedachtenis in Nederland tot het begin van de 17e eeuw.