Stichting tot Algemeen Nut Zwolle

Het doel van de stichting is: het bevorderen van het cultureel en maatschappelijk welzijn ten behoeve van de samenleving in Zwolle en omstreken en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting tot Algemeen Nut Zwolle
Ook bekend als... STANZ
Telefoonnummer 038 4216909 / 06 23333175
E-mail Harms-levison@kpnplanet.nl
KvK nummer 41022978
RSIN/fiscaal nummer 803327511
Website -

Adres

Adres Maagjesbolwerk 51
Postcode 8011 LL
Plaats Zwolle

Postadres

Adres Maagjesbolwerk 51
Postcode 8011 LL
Plaats Zwolle

Onze bestuurssamenstelling

L de Jong voorzitter H.Harms secretaris E.Jungerius penningmeester A Reinhardt J Leeuwenburg allen wonende te Zwolle

Beleidsplan

het kleinschalig steunen van culturele en andere lokale, zo mogelijk vernieuwende initiatieven.
De stichting werft niet actief voor geld en beheert haar vermogen in principe zo risicoloos mogelijk.
De jaarlijkse opbrengsten van het vermogen worden praktisch geheel besteed in het kader van door lokale partijen gedane aanvragen voor ondersteuning

Ons beloningsbeleid

Wij kennen geen beloning voor bestuurders

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

zie 2012

2017

zie 2012

2016

zie 2012

2015

zie 2012

2014

zie 2012

2013

zie 2012

2012

Het bestuur vergadert 3 á 4 keer per jaar om over ingediende aanvragen te beslissen, waarna aanvragers op de hoogte worden gesteld.