stichting Sempeduca

stimuleringsfonds ten behoeve van met name op de jeugd toegespitste kleinschalige educatieve, onderwijskundige, culturele of sportieve projecten

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam stichting Sempeduca
Ook bekend als... stichting Sempeduca
Telefoonnummer 0614788394
E-mail sempeduca@gmail.com
KvK nummer 41214843
RSIN/fiscaal nummer 816063072
Website via www.tranparante-anbi.nl

Postadres

Adres buitengaats 21
Postcode 1186MB
Plaats amstelveen

Onze bestuurssamenstelling

zie bijlage

Beleidsplan

zie bijlage

Ons beloningsbeleid

jaarlijkse vergoeding ter dekking van gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

financiële bijdrage geleverd aan een 30 tal stichtingen, NGO's en verenigingen

2017

Financiële bijdrage geleverd aan een 30 tal stichtingen, NGO's en verenigingen

2016

Financiële bijdrage geleverd aan een 25-tal stichtingen, NGO's en verenigingen

2015

Financiële bijdrage geleverd aan een 30-tal stichtingen, NGO's en verenigingen

2014

financiële bijdrage geleverd aan een 30-tal stichtingen, NGO's en verenigingen

2013

financiële bijdrage geleverd aan een 30 tal stichtingen, NGO's en verenigingen

2012

financiële bijdrage geleverd aan een 30 tal stichtingen, NGO's en verenigingen

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

zie geüploade finACIELE VERntwording 2017

2016

zie geüploade fanaciele verantwoording 2016

2015

zie ge-uploade financiele verantwoording 2015

2014

zie geuploade financiële verantwoording 2014

2013

zie geuploade financiële verantwoording 2013

2012

zie geuploade financiële verantwoording 2012