Stichting Retourschip

Bij oprichting zijn als doelstellingen gekozen het bevorderen en financieel steunen van goede doelen op verschillende gebieden waarbij het beschikbare budget globaal is verdeeld zoals aangegeven:
• Zorg voor het Milieu 20%
• Gezondheid and Medische Wetenschap 25%
• Bestrijding van Honger en Armoede 25%
• Cultuur, Kunsten en Archeologie 10%
• Bescherming van Mensen en Burgerrechten 20%

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Retourschip
Ook bekend als... Stichting Retourschip
E-mail jeroenensilje@hetnet.nl
KvK nummer 27267658
RSIN/fiscaal nummer 814274353

Postadres

Adres Koningin Julianaweg 70
Postcode 2264BD
Plaats Leidschendam

Onze bestuurssamenstelling

J. W. Timmermans: voorzitter
M. J. R. Slingenberg: penningmeester
S. W. Blonk-Hesen: bestuurslid
S. E. Timmermans: bestuurslid
M. Klijberg-Spierenburg: bestuurslid

Beleidsplan

Zie bijgaand bestand "Beleidsplan 2013".

Ons beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, maar hebben binnen redelijke grenzen wel recht op vergoeding van onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie. Dit sluit aan op de inmiddels gepubliceerde ANBI regels:
Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben vanwege hun functie bij de instelling. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor vacatie, zoals het voorbereiden en bijwonen van een vergadering.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Zie bijgaand "Jaarverslag 2018".

2017

Zie bijgaand "Jaarverslag 2017".

2016

Zie bijgaand "Jaarverslag 2016".

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

Zie bijgaand bestand "Jaarverslag 2018"

2017

Zie bijgaand bestand "Jaarverslag 2017"

2016

Zie bijgaand bestand "Jaarverslag 2016"