Stichting on Fire

Stichting on Fire heeft als doel het Evangelie te verspreiden door woord en daad.
Zowel in de westerse wereld maar ook in minder bedeelde gebieden zoals Noord-west Afrika.
Omzien naar armen, weduwen en wezen is hier een onlosmakelijk onderdeel van.
Wij willen Christenen versterken en ook beschikbaar zijn voor hen die niet geloven.
Omdat mensen en organisaties elkaar vaak kunnen versterken zoeken wij graag op verschillende niveau's, zowel lokaal als lokaal overstijgend, samenwerking met anderen.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting on Fire
Ook bekend als... On Fire Ministries
E-mail stichtingonfire@gmail.com
KvK nummer 41122112
RSIN/fiscaal nummer 805965804

Adres

Adres Dorpsweg 67
Postcode 4223ND
Plaats Hoornaar

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: P.M. de Jong
Penningmeester: G. van Es
Secretaris: T. Liveroed

Beleidsplan

Beleidsplan:
A: Westerse wereld
Daar waar wij worden uitgenodigd geven wij presentaties bij Christelijke organisaties en kerken en wordt er voorgegaan in kerkdiensten. Zowel om kenbaarheid aan onze activiteiten te geven maar vooral om het Evangelie zoals dit in de Bijbel staat te delen. Eventueel denken wij mee, of werken wij samen met hen, daar waar onze doelstellingen grote raakvlakken hebben.
B: Niet-wetserse wereld:
Het delen van het Evangelie gebeurt in woord, verkondiging, en daad.
Daar waar wij veel raakvlakken hebben werken wij samen met andere christelijke organisaties zoals World Outreach Mission die veel in Noord-West Afrika werkzaam is.
Een aantal praktische punten:
1. bemoedigen en helpen van kerken en Christelijke groepen
2. het bemoedigen en helpen van wezen mbv kindertehuis
3. het ondersteunen van lokaal basisonderwijs
4. projecten voor vrouwen educatie, alfabetisering en onderwijs
5.het aanmoedigen van locale initiatieven zoals verbetering watervoorziening en het voorkomen van hongersnood
In dit alles werken wij zoveel mogelijk samen met locale mensen en worden projecten indien nodig bezocht.

Ons beloningsbeleid

het bestuur ontvangt voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die met bewijs onderbouwd zijn, in een aantal gevallen een onkostenvergoeding.
Verder ontvangen bestuursleden geen geld van de stichting.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Spreekbeurten en meedenken in kerken en Christelijke organisaties in een aantal Europese landen
Het ondersteunen en bemoedigen van leiders van Christelijke organisaties en groepen in Afrikaanse landen waar Christenen geen godsdienstvrijheid hebben. De vrouwen projecten zijn hierbij aan het groeien, wat wij erg toejuichen.
Het, al dan niet in samenwerking met met andere Christelijke organisaties, in Noord-west Afrika ondersteunen van kerken, kindertehuis,school, vrouwenprojecten en locale initiatieven ter bestrijding van honger. Ook het verbeteren van waterputten, in samenwerking met locale stammen en locale overheid is hier een onderdeel van.

2016

Spreekbeurten en meedenken in kerken en Christelijke organisaties in een aantal Europese landen
Het ondersteunen en bemoedigen van leiders van Christelijke organisaties en groepen in Afrikaanse landen waar Christenen geen godsdienstvrijheid hebben.
Het, al dan niet in samenwerking met met andere Christelijke organisaties, in Noord-west Afrika ondersteunen van kerken, kindertehuis,school, vrouwenprojecten en locale initiatieven ter bestrijding van honger.
Fondswerving voor een pick-up voor een kindertehuis in midden Niger

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

Stichting on Fire heeft behalve liquide middelen verder geen bezittingen.
zie verder de geuploade financiële verantwoording

2016

zie download 2017

2015

zie download 2017

2014

zie download bij 2017
site is gecrasht daarom bij 2017 opnieuw de relevante info