Stichting Mirre

1 De Stichting heeft als doel het verlenen van pastoraat en zorg vanuit haar christelijke identiteit en het ondersteunen van het kerkgenootschap Nardus in het verwezenlijken van de doelstellingen van dit kerkgenootschap
2 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het uitvoeren van het personeelsbeleid van het kerkgenootschap;
- het stoffelijk beheer van "de Stichting Mirre" en daaruit voortvloeiende of nieuw op te starten activiteiten, en al hetgeen met dit alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Mirre
Ook bekend als... Mirre-Zorg
Telefoonnummer 0593-540525
E-mail dsloots@mirre-zorg.com
KvK nummer 69696896
RSIN/fiscaal nummer 857972091L01
Website www.mirre-zorg.com

Adres

Adres Nassaukade 1
Postcode 9411KG
Plaats Beilen

Postadres

Adres Postbus 79
Postcode 9410 AB
Plaats Beilen

Onze bestuurssamenstelling

Wij verwijzen hiervoor naar artikel 15 in de statuten van Stichting Mirre.

Beleidsplan

Geachte heer/mevrouw,

Daar de zorg in 2017 is overgegaan naar Mirre Zorg (Stichting Mirre) zal het Management Review 2017 Mirre Zorg conform c.q. identiek het Management Review Stichting Nardus zijn

Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
Oprichtingsdatum: 22-09-2017
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dhsloots@gmail.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411 KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Mirre-Zorg

Ons beloningsbeleid

Geachte heer/mevrouw,

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hoogachtend,
Mirre-Zorg

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2017

Geachte heer/mevrouw,

Daar de zorg in 2017 is overgegaan naar Mirre Zorg (Stichting Mirre) zal het Management Review 2017 Mirre Zorg conform c.q. identiek het Management Review Stichting Nardus zijn

Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
Oprichtingsdatum: 22-09-2017
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dhsloots@gmail.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411 KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Mirre-Zorg

2016

Geachte heer/mevrouw,

Daar de zorg in 2017 is overgegaan naar Mirre Zorg (Stichting Mirre) zal het Management Review 2017 Mirre Zorg conform c.q. identiek het Management Review Stichting Nardus zijn

Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
Oprichtingsdatum: 22-09-2017
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dhsloots@gmail.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411 KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Mirre-Zorg

Financiële verantwoording (per jaar)

2017

Financieel Jaarverslag 2017 is nog niet gereed.