Stichting Maria Auxiliatrix Run

Doelstelling van de stichting Maria Auxiliatrix run ( M.A.-Run) is het jaarlijks organiseren van een zijspan tocht met afsluitende BBQ/Feest voor mensen met een beperking welke afkomstig zijn of waren van:
1. Zorggroep Limburg Noord Venlo
2. Diverse scholen van OG Buitengewoon
3. Thomashuizen Venlo e.o.
4. Woongroepen van overige zorgorganisatie in Noord en Midden Limburg
5. Privé inschrijvingen.

De mensen met een beperking staan centraal binnen de keuzes van alle activiteiten. Wat ook een heel belangrijke doelstelling welke de organisatie van de M.A.-Run hoog in zijn vaandel staan heeft is de koppeling van de mensen met een beperking met hun familie met de zijspanrijders met hun familie en de vrijwilligers. Het samen brengen van twee verschillende werelden, n.l. die van de mensen met een beperking en het ruige motorwereldje.

De organisatie van de M.A.-Run tracht zoveel mogelijk om mensen met een beperking samen aan zijn / haar vaste zijspanrijder/ster te koppelen wat als gevolg heeft dat heel veel mensen met een beperking al jaren samen rijden. Ook streeft de organisatie van de M.A.-Run na om zoveel mogelijk vrijwilligers in dit hele evenement te betrekken. Ook hier zijn nog veel vrijwilligers welke al vanaf het eerste jaar mee werken nog steeds actief .In feite vinden wij iedereen die het organiseren van onze run mogelijk maakt belangrijk. Tijdens de feestactiviteiten zie je dan ook dat iedereen met iedereen bezig is. Kort gezegd iedereen binnen de M.A.-Run vinden wij belangrijk, en dit moet ook zo blijven.

Een verder belangrijk streven is dat wij onze run voor iedereen betaalbaar willen houden. Daarom wordt er geen entree of kampeer geld gevraagd. Ontbijt, middageten, avondeten en barbecue bieden wij dan ook gratis iedere deelnemer aan. Alleen voor de consumpties welke tijdens de avond feestactiviteiten genuttigd worden vragen wij per consumptie een bijdrage. Via een jaarlijkse “sponsoractie” benaderen wij het bedrijfsleven van Noord Limburg. Voornamelijk uit deze fondsen kunnen wij onze run realiseren.

De M.A.-Run Venlo een begrip in de regio sinds 1987!

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Maria Auxiliatrix Run
Ook bekend als... Stichting Maria Auxiliatrix Run Venlo
Telefoonnummer 0643846524
E-mail secretaris@ma-run.nl
KvK nummer 41063497
RSIN/fiscaal nummer 852637561
Website www.ma-run.nl

Adres

Adres Goselingstraat 130
Postcode 5931HV
Plaats Tegelen

Postadres

Adres Goselingstraat 130
Postcode 5931HV
Plaats Tegelen

Onze bestuurssamenstelling

R.W.J. Willemsen, Voorzitter
B. Beekers, Secretaris
G.A.J.A. Swinkels, Penningmeester
P.B.L. Dahmen, Bestuurslid
R.E.M. Sonnemans, Bestuurslid

Beleidsplan

Zie doelstelling

Ons beloningsbeleid

Alle bestuursleden doen hun werkzaamheden onbezoldigd. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding in de vorm van consumptiebonnen afhankelijk van het aantal uren inzet. Kosten voor inhuur van externe (bijv. beveiliging, artiesten, geluid en horeca) worden gefinancierd vanuit verkoop uit horeca, sponsoring en subsidies.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Het organiseren van een feest weekend in het derde weekend van september met diverse inter actieve activiteiten met als hoogtepunt de motorrun op zaterdag voor onze doelgroep, zie ons beleidsplan.

Financiële verantwoording (per jaar)

2021

Geen M.A.-Run ivm Corona

2020

Geen M.A.-Run ivm Corona

2019