Stichting Maria Auxiliatrix Run

Doelstelling van de stichting Maria Auxiliatrix run ( M.A.-run) is het jaarlijks organiseren van een onvergetelijk feestweekend met als hoogtepunten het organiseren van twee feestavonden op vrijdag en zaterdagavond en de gehele zaterdag van een rit met zijspannen met de mensen met een beperking welke afkomstig zijn of waren van:
1. Zorggroep Limburg Noord Venlo
2. Mytylschool Venlo
3. Vijverhofschool Venlo
4. Gehandicapte scouting Hertog Reinoud Venlo
5. Passagiers welke van een van de genoemde instellingen af zijn en waarvan de zijspanrijder blijft aangeven met deze passagier te willen blijven rijden, ondergedeeld in de groep privé inschrijvingen.
De mensen met een beperking staan centraal binnen de keuzes van alle activiteiten. Wat ook een heel belangrijke doelstelling welke de organisatie van de M.A.-run hoog in zijn vaandel staan heeft is de koppeling van de mensen met een beperking met hun familie met de zijspanrijders met hun familie en de vrijwilligers. Het samen brengen van twee verschillende werelden, n.l. die van de mensen met een beperking en het ruige motorwereldje. De organisatie van de M.A.-run tracht zoveel mogelijk om mensen met een beperking samen aan zijn / haar vaste zijspanrijder/ster te koppelen wat als gevolg heeft dat heel veel mensen met een beperking al jaren samen rijden. Ook streeft de organisatie van de M.A.-run na om zoveel mogelijk vrijwilligers in dit hele evenement te betrekken.Ook hier zijn nog veel vrijwilligers welke al vanaf het eerste jaar mee werken nog steeds actief .In feite vinden wij iedereen die het organiseren van onze run mogelijk maakt belangrijk. Tijdens de feestactiviteiten zie je dan ook dat iedereen met iedereen bezig is. Kort gezegd iedereen binnen de M.A.-run vinden wij belangrijk, en dit moet ook zo blijven. Een verder belangrijk streven is dat wij onze run voor iedereen betaalbaar willen houden. Daarom wordt er geen entree of kampeer geld gevraagd. Ontbijt, middageten, avondeten en barbecue bieden wij dan ook gratis iedere deelnemer aan. Alleen voor de consumpties welke tijdens de avond feestactiviteiten genuttigd worden vragen wij per consumptie een bijdrage. Via een jaarlijkse “sponsoractie” benaderen wij het bedrijfsleven van Noord Limburg. Voornamelijk uit deze fondsen kunnen wij onze run realiseren. Sinds 1987

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Maria Auxiliatrix Run
Ook bekend als... Stichting Maria Auxiliatrix Run Venlo
Telefoonnummer 0630364986
E-mail secretaris@ma-run.nl
KvK nummer 41063497
RSIN/fiscaal nummer 852637561
Website www.ma-run.nl

Adres

Adres Aan het Broek 21 21
Postcode 5951NG
Plaats Belfeld

Postadres

Adres Aan het Broek 21
Postcode 5951 NG
Plaats Belfeld

Onze bestuurssamenstelling

R.W.J. Willemsen, Voorzitter
F. G.Verhaegh, Secretaris
G.A.J.A. Swinkels, Penningmeester
P.B.L. Dahmen, Bestuurslid

Beleidsplan

Zie doelstelling

Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst of in dienst gehad.
De bestuursleden genieten geen vergoeding voor werkzaamheden of vakantiegelden.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Het organiseren van een feest weekend in het derde weekend van september met diverse inter actieve activiteiten met als hoogtepunt de motorrun op zaterdag voor onze doelgroep, zie ons beleidsplan.

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

Financieel overzicht MA-Run 2019
Uitgaven Inkomsten
Diversen € 0,00 € 0,00
Aktiviteiten € 3.983,75 € 800,00
BBQ € 3.925,33 € 0,00
Vrijwilligers kosten € 428,45 € 0,00
Horeca € 5.743,88 € 13.196,04
Keuken € 841,76 € 0,00
Vergaderkosten € 109,00 € 0,00
Sponsoring € 0,00 € 8.158,62
Tent en Terrein € 10.017,28 € 0,00
Bank en verzekeringen € 343,73 € 0,00
Organisatie € 3.374,74 € 505,26
Professionele inzet € 3.426,80 € 0,00
T-Shirts € 2.807,97 € 360,00
Giften en Subsidie € 0,00 € 9.747,45
Stg. Mollie payments € 0,00 € 2.305,14
Totaal € 35.002,69 € 35.072,51
Opbrengst positief € 69,82

2018

2017

2016

2015

Baten en Lasten

Donatie folder 7.714,50
Donatie's anders 6.972,50
Inkomsten drank 9.289,19
Secretariaat kosten 1.540,55
Boekhoud kosten 224,83
Porto kosten 5.952,92
Vergader kosten 229,23
Organisatie kosten drukwerk, mailings etc. 1.353,03
Activiteiten kosten 4.456,01
Inkoop catering/drank 3.345,30
Barbecue kosten 2.802,91
Huisvesting kosten tenten toiletwagens etc 13.257,89
Investering inventaris 465,00

2014

Baten en Lasten

Donatie folder 7.070,--
Donatie's anders 13.480,13
Inkomsten drank 4.988,13
Secretariaat kosten 988,87
Boekhoud kosten 273,41
Porto kosten 3.965,72
Vergader kosten 240,17
Organisatie kosten drukwerk, mailings etc. 2.662,77
Activiteiten kosten 5.919,58
Inkoop catering/drank 3.243,22
Barbecue kosten 3.216,47
Huisvesting kosten tenten toiletwagens etc 11.562,41
Investering inventaris 2.566,18

2013

Baten en Lasten

Donatie folder 14.920,--
Donatie's anders 8.450,--
Inkomsten drank 13.515,26
Secretariaat kosten 815,93
Boekhoud kosten 335,10
Porto kosten 4.867,71
Vergader kosten 481,92
Organisatie kosten drukwerk, mailings etc. 5.878,15
Activiteiten kosten 7,933,45
Inkoop catering/drank 9.162,75
Barbecue kosten 2,827,04
Huisvesting kosten tenten toiletwagens etc 11.124,72
Investering inventaris 2.512,86

2012

Baten en Lasten

Donatie folder 19.025,--
Donatie's anders 11.488,50
Inkomsten drank 11.868,--
Secretariaat kosten 1.021,78
Boekhoud kosten 712,83
Porto kosten 4.974,56
Vergader kosten 311,46
Organisatie kosten drukwerk, mailings etc. 8.430,61
Activiteiten kosten 6.732,--
Inkoop catering/drank 9.830,30
Barbecue kosten 3.387,96
Huisvesting kosten tenten toiletwagens etc 11.967,--
Investering inventaris 3.307,64