Stichting Majesty, Ambassadeurs van Christus

Doel van de Stichting Majesty, ambassadeurs van Christus:
-Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus
-Het verspreiden van Gods Woord, de Bijbel
-Het verlenen van sociale, geestelijke en financiële hulp aan hen die deze hulp behoeven, zowel in binnen- als buitenland.
-En met al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk is of daarmede in verband staat.

Stichting Majesty, ambassadeurs van Christus tracht haar doel te bereiken door:
-Het houden van samenkomsten fysiek of digitaal(internet, radio,tv, smartphone,...)
-Het (doen) geven van onderwijs en het uitgeven en (doen) drukken van evangelische lectuur
-Het werven van fondsen en het houden van geldinzamelingen
-Het verlenen van diensten aan evangelische instellingen en stichtingen in de meest brede zin van het woord.
-Het verwerven en exploiteren van gebouwen met bijbehorende inventaris.
Daarbij behoort het ontwikkelen van activiteiten die met het vorenstaande verband houden of voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Majesty, Ambassadeurs van Christus
Ook bekend als... Majesty
Telefoonnummer 0207704298
E-mail stichtingmajesty@gmail.com
KvK nummer 34187397
RSIN/fiscaal nummer 814308119
Website www.studiomajesty.com

Postadres

Adres Snodenhoekpark 40
Postcode 1107VE
Plaats Amsterdam

Onze bestuurssamenstelling

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Gezamenlijk bevoegd:

Renold D. Burke; voorzitter
Stan R.S. Nok; Secretaris
Wensley H Faerber; penningmeester

Beleidsplan

ONZE VISIE EN MISSIE IS
DRAAGVLAK, DURF EN DAADKRACHT!

Draagvlak door het geven van trainingen het hele jaar door.
Voorbede Kracht Trainingen zijn gratis. Vrijwillige liefdegave is welkom.

De trainingen worden gegeven via o.a. Whatsapp voorbede groepen, LIVE stream Studio Majesty en Voorbede Campagnes en Conferenties in zalen en kerken.
Hierbij worden in geprinte versie de lessen aangeboden(lesmappen).

Durf en daadkracht slaat op het praktiseren wat geleerd is door:

Doopdiensten organiseren aan huis en overal waar mogelijk
Bedienen van zieken en hen die noden hebben.
Evangelisatie campagnes organiseren in NL

FINANCIËN
Deze activiteiten worden gefinancierd met de giften die Stichting Majesty ontvang van een handvol donateurs.

TEGENVALLENDE INKOMSTEN
De voorzitter heeft ook veel uit eigen zak en uit prive vermogen geinvesteerd om de doelen te verwezenlijken. De financiën vielen sinds het ontstaan van de stichting zwaar tegen. Zodanig zelfs dat de stichting veelal gratis gebruikt heeft gemaakt van de huisvesting, electra, water, prive-auto en PC.
Wel werden er in alle redelijkheid enkele van de bovengenoemde kosten vergoedt en heeft de stichting soms een bijdrage geleverd om de lasten te Snodenhoekpark te verlichten dan wel het gebruik van prive auto, PC, water, electra e.d.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers hebben een steentje bijgedragen door de catering te verzorgen en te helpen met folderen en schoonmaakwerkzaamheden.

VERMOGEN
De stichting heeft geen vermogen. Wel stond in voorgaande jaren een spaartegoed ter financiering van een studio microphone, broadcast mixer, DBX preamp, pro-kabels e.d.

ZIJN DE DOELEN BEREIKT
Alle doelen zijn bereikt en zelfs meer dan dat. Niet altijd met geld maar wel altijd met handen en voeten en grote passie.

Denk daarbij aan de vele doopdiensten waarbij sinds 2014 t/m 2017 meer dan 75 kandidaten gedoopt werden en honderden door de bediening werden gezegend en tot vrijheid en gezondheid kwamen.
Tijd en ruimte ontbreekt om te bewijzen hoevelen geïnspireerd werden om succesvol te zijn en dat ook daadwerkelijk zijn geworden.

BATEN EN LASTEN EN DETAILS
Donateurs die graag meer zouden willen weten over de precieze financiële gang van zaken kunnen gerust een jaaroverzicht van al deze baten en lasten inclusief alle af- en bijschrijvingen, ontvangen.
Die transparantie bied ik u hierbij aan.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen honorarium; vergoeding onkosten en een niet bovenmatige vacatiegeld. Voorzover dat mogelijk was.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

Voorbede Kracht Trainingen
Voorbede en Vasten periodes met veel uitzendingen en online trainingen
Voor de rest was dit een zwaar jaar.
Wij zijn weinig toegekomen aan persoonlijke activiteiten(face to face),
Veelal online en periodes van bidden en vasten incl. live uitzendingen.

2017

Voortzetting enkele doopdiensten dit jaar met voorbede kracht trainingen.
Niet zoveel doopdiensten als vorige jaren.
Vasten en voorbede
Ondersteuning armen met een boodschappenmandje;
Op zending in NL(gebedsseminars, conferenties).
Bij langere spreekbeurten buiten Amsterdam verblijf in nabijgelegen hotel. Spreekbeurten waren altijd intensief en duurden vaak tot laat in de avond.

2016

Voorzetting Doopdiensten met voorbede kracht training online en persoonlijk.
Inclusief doopdiensten(foto's van alle diensten gemaakt en ter inzage bij verzoek)
Ondersteuning armen met een boodschappenmandje;
Op zending in NL(gebedsseminars, conferenties)
Bij langere spreekbeurten buiten Amsterdam verblijf in nabijgelegen hotel. Spreekbeurten waren altijd intensief en duurden vaak tot laat in de avond.

2015

ACTIVITEITEN 2015
Geen Salto uitzendingen meer maar 24/7 Studio Majesty uitzendingen Live & On Demand, rechtstreeks vanuit Studio Majesty te Snodenhoekpark.

Kosten inzake aanschaf studioapparaten(mixer,microphone e.d.) Energiekosten en huisvesting kosten studio. Adobekosten en overige sofwareapplicaties. Alle activiteiten zijn verhuist van Salto studio naar het privé adres. Via het internet wordt onderwijs gegeven e.d. Studio Majesty Live uitzendingen, de online school van voorbede, gebedsconferenties en seminars. Nazorg gesprekken en het bezoeken van zieken en overige nooddruftigen.

Vele Doopdiensten (foto's van alle diensten gemaakt en ter inzage bij verzoek)
Op zending in NL(gebedsseminars, conferenties).
Bij langere spreekbeurten buiten Amsterdam verblijf in nabijgelegen hotel. Spreekbeurten waren altijd intensief en duurden vaak tot laat in de avond.

2014

ACTIVITEITEN 2014
Radio Bidstond Live uitzendingen, de online school van voorbede, gebedsconferenties en seminars in NL.
Bij langere spreekbeurten buiten Amsterdam verblijf in nabijgelegen hotel. Spreekbeurten waren altijd intensief en duurden vaak tot laat in de avond.
Nazorg gesprekken en het bezoeken van zieken en overige nooddruftigen.

ACTIVITEITEN in 2012
Radio Bidstond Live uitzendingen elke woensdagochtend en vrijdagochtend van 05:00-07:00 uur,

DOOPDIENSTEN
(foto's van alle diensten gemaakt en ter inzage bij verzoek)
Tientallen Doopdiensten aan huis(watergeld kosten).
Aanschaf doopkleding en waterpomp, doopvont en overige benodigheden. Vergoedingen benzine en ondersteuning overige kosten bij reis naar studio in centrum.

Financiële verantwoording (per jaar)

2018

Studio aan huis
Doopdiensten aan huis
Bijbelstudie aan huis
Gebedsamenkomsten aan huis

Maar ook:
Gebedsamenkomsten overig(elders)
Doopdiensten overig(elders)
Samenkomsten overig(elders)

Kosten:
Printkosten Office Centre, toners en overige kantoormiddelen
Aanschaf Bijbels
Website, domeinbeheer,
Electra, water, huisvesting Studio;
Sofware pakketten (Adobe, Upgrades broadcast applicaties)
Vervangen verouderde apparaten
Ondersteuning armen met mandje boodschappen
Liefdesgave(Kado) aan jarigen
Overige kosten

2017

Studio aan huis
Doopdiensten aan huis
Bijbelstudie aan huis
Gebedsamenkomsten aan huis

Maar ook:
Gebedsamenkomsten overig(elders)
Doopdiensten overig(elders)
Samenkomsten overig(elders)

Kosten:
Printkosten Office Centre, toners en overige kantoormiddelen
Aanschaf Bijbels
Website, domeinbeheer,
Electra, water, huisvesting Studio;
Sofware pakketten (Adobe, Upgrades broadcast applicaties)
Vervangen verouderde apparaten
Ondersteuning armen met mandje boodschappen
Liefdesgave(Kado) aan jarigen
Verblijfkosten bij lange of meerdere spreekbeurten buiten Amsterdam
Overige kosten

2016

Studio aan huis
Doopdiensten aan huis
Bijbelstudie aan huis
Gebedsamenkomsten aan huis

Maar ook:
Gebedsamenkomsten overig(elders)
Doopdiensten overig(elders)
Samenkomsten overig(elders)

Kosten:
Printkosten Office Centre, toners en overige kantoormiddelen
Aanschaf Bijbels
Website, domeinbeheer,
Electra, water, huisvesting Studio;
Sofware pakketten (Adobe, Upgrades broadcast applicaties)
Vervangen verouderde apparaten
Ondersteuning armen met mandje boodschappen
Liefdesgave(Kado) aan jarigen
Verblijfkosten bij lange of meerdere spreekbeurten buiten Amsterdam
Overige kosten

2015

Vaste kosten:
-Studio inrichting(isolatie)
-Studio apparatuur (dj console, dj mixer, microfoon, lampen, kastjes, statieven, standaards...
-Telefoonkosten
-Website en domeinnamen

Variabele kosten
-Reiskosten
-aanschaf 25 klapstoelen
-Aanschaf doopvont, doopkledij
-Printkosten inzake doopcertificaten, schoollessen en overig
-Majesty Youth Event samenkomsten
-Ondersteuning arme gezinnen met voedselpakket of kleine bijdrage €70 minimaal
-Financiële ondersteuning van Rescue Christian organisatie en MCWE en vele andere interkerkelijke organisaties die zich inzetten voor kostbare zielen
Verblijfkosten bij lange of meerdere spreekbeurten buiten Amsterdam

2014

Start van een nieuwe aanpak
Doopdiensten te Snodenhoekpark voornamelijk.
Kosten betrof watergeld, electra, eten en drinken en overigen.
Verblijfkosten bij lange of meerdere spreekbeurten buiten Amsterdam