Stichting Majesty, Ambassadeurs van Christus

Doel van de Stichting Majesty, ambassadeurs van Christus:
-Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus
-Het verspreiden van Gods Woord, de Bijbel
-Het verlenen van sociale, geestelijke en financiële hulp aan hen die deze hulp behoeven, zowel in binnen- als buitenland.
-En met al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk is of daarmede in verband staat.

Stichting Majesty, ambassadeurs van Christus tracht haar doel te bereiken door:
-Het houden van samenkomsten fysiek of digitaal(internet, radio,tv, smartphone,...)
-Het (doen) geven van onderwijs en het uitgeven en (doen) drukken van evangelische lectuur
-Het werven van fondsen en het houden van geldinzamelingen
-Het verlenen van diensten aan evangelische instellingen en stichtingen in de meest brede zin van het woord.
-Het verwerven en exploiteren van gebouwen met bijbehorende inventaris.
Daarbij behoort het ontwikkelen van activiteiten die met het vorenstaande verband houden of voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Majesty, Ambassadeurs van Christus
Ook bekend als... Majesty
Telefoonnummer 0207704298
E-mail stichtingmajesty@gmail.com
KvK nummer 34187397
RSIN/fiscaal nummer 814308119
Website www.studiomajesty.com

Postadres

Adres Snodenhoekpark 40
Postcode 1107VE
Plaats Amsterdam

Onze bestuurssamenstelling

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen honorarium; onkosten kunnen hun worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2015

Start met Studio aan huis. Alle activiteiten zijn verhuist van Salto studio naar het privé adres. Via het internet wordt onderwijs gegeven e.d. Studio Majesty Live uitzendingen, de online school van voorbede, gebedsconferenties en seminars. Nazorg gesprekken en het bezoeken van zieken en overige nooddruftigen.

2014

Radio Bidstond Live uitzendingen, de online school van voorbede, gebedsconferenties en seminars. Nazorg gesprekken en het bezoeken van zieken en overige nooddruftigen.

2013

Radio Bidstond Live uitzendingen, de online school van voorbede, gebedsconferenties en seminars. Nazorg gesprekken en het bezoeken van zieken en overige nooddruftigen.

2012

Radio Bidstond Live uitzendingen, de online school van voorbede, gebedsconferenties en seminars. Nazorg gesprekken en het bezoeken van zieken en overige nooddruftigen.

Financiële verantwoording (per jaar)

2015

Vaste kosten:
-Studio inrichting(isolatie)
-Studio apparatuur (dj console, dj mixer, microfoon, lampen, kastjes, statieven, standaards...
-Telefoonkosten
-Website en domeinnamen

Variabele kosten
-Reiskosten
-aanschaf 25 klapstoelen
-Aanschaf doopvont, doopkledij
-Printkosten inzake doopcertificaten, schoollessen en overig
-Majesty Youth Event samenkomsten
-Ondersteuning arme gezinnen met voedselpakket of kleine bijdrage €70 minimaal
-Financiële ondersteuning van Rescue Christian organisatie en MCWE en vele andere interkerkelijke organisaties die zich inzetten voor kostbare zielen