Stichting Leye Fonds

en werkwijze

Stichting Leye Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd, op 5 april 1995 door Karel Hubée en zijn echtgenote Boukje Ackerman en is gevestigd te Helvoirt.
Stichting Leye Fonds heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van levensbeschouwelijke, kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen alsmede het bijdragen aan de ontwikkeling van personen op de genoemde gebieden. De stichting beoogt niet het maken van winst.
In de praktijk hanteert de stichting de regel dat bij schenkingstoezeggingen, de ontvanger een relatie moet hebben met de regio rond Helvoirt, of, als tweede prioriteit de Provincie Noord Brabant. Pas in derde instantie zijn toezeggingen mogelijk buiten deze provincie.
De middelen van de stichting bestaan uit schenkingen door de oprichters. Schenkingen of legaten uit andere bronnen zijn in de toekomst niet uitgesloten zonder dat daar overigens om wordt gevraagd.
 

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Leye Fonds
E-mail info@leyefonds.nl
KvK nummer 41085756
RSIN/fiscaal nummer 803673668
Website Www.Leyefonds.nl

Adres

Adres Vughterstraat 251
Postcode 5211 GD
Plaats 's-Hertogenbosch

Onze bestuurssamenstelling

Mw. I.L. Verdult, penningmeester
Dhr P. Rijswijk, bestuurslid
Dhr J. Brenninkmeijer, vice-voorzitter
Mw. T.C. van der Sijs, voorzitter
Mw. A. van Huijgevoort, secretaris

Beleidsplan

Het beleidsplan is vernieuwd in mei 2022

Ons beloningsbeleid

Stichting Leye Fonds heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten, verder werken zij op vrijwillige basis mee.

Als bijlage hier tevens het privacy beleid van de stichting

KvK uittreksels