Waar doneer je voor

  
Kledingbank-Limburg is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Wanneer je organisatie subsidies of donaties ontvangt, dan willen zowel jij als de donerende partij dat deze geldenvolledig ten goede komen aan de doelgroep.
Daarom probeer je de organisatie- en projectkosten zo laag mogelijk te houden en werk je waarschijnlijk ook (deels) met vrijwilligers.
Hoe maak je het je donateurs zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk om te doneren? En hoe zorg je ervoor dat je overkomt als een degelijke en betrouwbare partij die verantwoord omgaat met de gedoneerde gelden?
Voorkom ‘weggegooid geld’
Het is jammer wanneer de belastingdienst je donaties of subsidie-inkomsten aanmerkt als omzet. Je bent dan namelijk verplicht om over dat bedrag BTW af te dragen en je hebt minder te besteden ten behoeve van je doelgroep. Een onwenselijke situatie voor zowel jou als de donerende of subsidiërende partij.
Kledingbank Limburg is aantrekkelijk met haar ANBI-Status!
Gelukkig heeft de Belastingdienst de ANBI-status in het leven geroepen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en deze status is inmiddels toegekend aan ca. 20.000 organisaties. Wanneer je deze status hebt dan hoef je over de geworven donaties en gelden geen BTW af te dragen.
Voor de donateur van een gift is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting. ANBI’s komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van erf- en schenkbelasting. En bovendien zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt jouw organisatie dus ook aantrekkelijk(ker) voor donateurs om aan te doneren!
Schenkingsverklaring voor de donateur
Elke donatie aan de Kledingbank Limburg wordt dan ook, met gebruik van een schenkingsverklaring, afgehandeld met de donateur.

Op zoek naar:


We zijn altijd op zoek naar tweedehands kleding, schoeisel of textiel. Alle soorten en maten zijn welkom! Ook accessoires zoals riemen, tassen, sjaals of sieraden kunnen we gebruiken om de klanten te laten stralen.
De tweedehands artikelen worden gesorteerd op kwaliteit. De beste kwaliteit komt in het uitgiftecentrum terecht. Mochten er artikelen worden ingeleverd die te gedragen zijn of versleten, dan verkopen we deze door aan een kledingsorteerbedrijf. Met het geld dat dit opbrengt, kopen we nieuw ondergoed en sokken voor onze klanten.
De Kledingbank Limburg is een organisatie zonder winstoogmerk. Lever daarom al U tweedehands artikelen in, alle opbrengst komt terecht bij de doelgroep!
U kunt uw donatie schoon en eventueel gestreken brengen naar onze inzamelpunten, maar ook naar de Kledingbank in Maasbracht.
Inlevertijden bij Kledingbank Maasbracht:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

 

Ook uw donatie op onze rekening is van harte welkom:

NL68 RABO 0115 8997 66

t.n.v. Stichting kledingbank Limburg