Management:                                               

Otto Veenendaal       Directeur                                                               

Marij Janssen           Secretaresse Management                               

Theo Bongers           Manager uitgifte / sorteren                                

Afdeling Administratie

Hubertine Bastings       Medewerkster administratie / afsprakenlijn

Carla Hendrikx               Medewerkster administratie / afsprakenlijn

Marlie Monsieur            Medewerkster boekhouding / administratie    

Mohamad Al Jaafari     Medewerker ICT

Michel Heijnen               Medewerker Financien / ICT

Afdeling Logistiek                                      

Rob Hustinx       Medewerker Logistiek                                              

Johan Poepjes   Medewerker Logistiek                                              

Mustafa Isawi    Medewerker Logistiek

Afdeling Uitgifte / Sorteren

Truus Nicolaes-Bongers  teamleidster sorteren

Gerdie Geurts                     Teamleidster uitgifte 

Coaching

Anne Lewerissa       Coach diverse opleiding trajacten

 

Bestuur

Twan Huijskens                         Voorzitter

Jan Willem Westra                    Secretaris            

Bernard Klootsma                     Penningmeester 

Martine Smeets-Evers             Bestuurslid 

Vivienne Gommers-Weijnen   Bestuurslid