Stichting Kledingbank Limburg

Het verstrekken van kleding, schoenen via ons uitgiftecentrum en op locatie tijdens kledingdagen georganiseerd in samenwerking met diverse gemeenten.
In 2018 hebben wij 9554 gezinnen en alleenstaanden geholpen met kleding en schoenen en of baby uitzetten.
In 2019 zien we een lichte daling van de uitgiften. namelijk 9457 uitgiften per jaar.
In 2020 zien we een sterke daling van het aantal cliënten in het totaal hebben we 4707 gezinnen geholpen.
Ook de corona heeft bij ons er goed ingehakt. In het voorjaar van 2020 zijn we een aantal maanden gesloten geweest. Kledingdagen werden afgelast.
Het 2de halfjaar hebben we een beetje goed kunnen maken. Er zijn weer kledingdagen georganiseerd, al werden deze minder bezocht dan in overige jaren.
Veel van onze activiteiten en projecten hebben we noodgedwongen moeten staken of op een heel laag pitje gezet.

Voor 2021 hopen we weer onze dienstverlening te hervatten. De kledingdagen en uitgiftecentrum weer geheel open te stellen.
Voor 2021 hopen we al onze vrijwilligers weer te kunnen begroeten.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Kledingbank Limburg
Ook bekend als... Stichting Kledingbank Limburg
Telefoonnummer 0475-436008
E-mail info@kledingbank-limburg.nl
KvK nummer 12059642
RSIN/fiscaal nummer 815664746
Website www.kledingbank-limburg.nl

Adres

Adres St Joosterweg 7
Postcode 6051 HE
Plaats Maasbracht

Postadres

Adres St Joosterweg 7
Postcode 6051 HE
Plaats Maasbracht

Onze bestuurssamenstelling

voorzitter : dhr. A.T.G. Huyskens
secretaris : dhr. J.W. Westra
penningmeester: dhr. B. Klootsema

bestuurslid: mv H.G.E. Smeets - Evers
bestuurslid : mv V.M.L. Gommers - Weijnen

Het bestuur bestaat in totaal uit 5 personen die allen op vrijwillige basis werken.

Beleidsplan

Het gratis verstrekken van kledingsteun aan mensen uit de doelgroep "stille armoede" die in het bezit zijn van een verwijzing van erkende instellingen/hulpverleners in de provincie Limburg.

Ons beloningsbeleid

120 vrijwilligers
12 parttime vakkrachten via eigen salarishuis
Vrijwilligers en bestuurders ontvangen reiskosten a 0.19 per km

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Organiseren van kledingdagen en kinderkledingdagen.
In 2019 is een lichte daling geweest van het aantal uitgiften.
Verder voor 2019 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Kledingdagen voor kinderen
- Voorlichtingsactiviteiten.
- Opleiden van statushouders MO1 en MO 2 nivo

2018

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Organiseren van kledingdagen en kinderkledingdagen.
Ook dit jaar is er weer een stijging te zien in het aantal uitgiften. in 2017 waren het er nog 9312 uitgiften in 2018 waren het er 9554 uitgiften.
Verder voor 2018 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Kledingdagen voor kinderen
- Voorlichtingsactiviteiten.
- Opleiden van statushouders MO1 en MO 2 nivo

2017

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Ook dit jaar is er weer een stijging te zien in het aantal uitgiften. in 2016 waren het er nog 9031uitgiften in 2017 waren het er 9312 uitgiften.
Verder voor 2017 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Kledingdagen voor kinderen
- Voorlichtingsactiviteiten.

2016

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Ook dit jaar is er weer een stijging te zien in het aantal uitgiften. in 2015 waren het er nog 8818 uitgiften in 2016 waren het er 9031 uitgiften.
Verder voor 2016 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Voorlichtingsactiviteiten.

2015

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Ook dit jaar is er weer een stijging te zien in het aantal uitgiften. in 2014 waren het er nog 8416 uitgiften in 2015 waren het er 8818 uitgiften.
Verder voor 2015 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Voorlichtingsactiviteiten

2014

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum.
Het verzorgen van kledingdagen op locatie. Locatie punten uitbreiden naar andere gemeenten. Baby kleding en speelgoed en persoonlijke verzorgingsartikelen.
Uitbreiding van kleding inzamelpunten in Limburg

2013

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum.
Het verzorgen van kledingdagen op locatie, inclusief speelgoed en persoonlijke verzorgingsartikelen.
Uitbreiding van inzamelpunten in Limburg

2012

Kleding verstrekken via uitgiftecentrum.
Het verzorgen van kledingdagen op locatie, inclusief speelgoed en persoonlijke verzorgingsartikelen

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

Het verkorte jaarverslag kunt u hier downloaden.

2018

Het verkorte jaarverslag kunt u hier downloaden.

2017

Het verkorte jaarverslag kunt u hier downloaden.

2016

Het verkorte jaarverslag kunt u hier downloaden.

2015

Het verkorte jaarverslag kunt u hier downloaden.

2014

Het verkorte jaarverslag kunt u hier downloaden.