Stichting Help Sierra Leone

Stichting Help Sierra Leone te Houten helpt lokale christelijke kerken bij de wederopbouw van dit West-Afrikaanse land na een langdurige burgeroorlog. De Stichting stelt zich ten doel hulp te bieden door kleinschalige projecten geestelijk, materieel en financieel te steunen. Wij werken vanuit christelijk perspectief samen met lokale kerken in Sierra Leone. Bij het werk worden voor zover mogelijk lokale arbeidskrachten en vrijwilligers betrokken.

Wat doet Stichting Sierra Leone?

- Financieel en materieel steun verlenen aan kleinschalige bouwprojecten
- Microkredieten verstrekken aan vrouwen
- Evangelisatiemateriaal en hulpgoederen toezenden

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Help Sierra Leone
Telefoonnummer (030) 63 76 86 8
E-mail info@stichtinghelpsierraleone.nl
KvK nummer 30164473
RSIN/fiscaal nummer 8090.98.362
Website www.stichtinghelpsierraleone.nl

Adres

Adres Stuiverslag 12
Postcode 3991 TX
Plaats Houten

Onze bestuurssamenstelling

Mevrouw M.L.C. van Helden-Wakker - secretaris -
De heer E. Hoekstra - Penningmeester -
De heer E.L.R. van der Zande - bestuurslid -
Mevrouw J. Kastelein-Beijer - bestuurslid -
De heer N.H.M. Kuster - bestuurslid -

Beleidsplan

Onder de kopjes 'Onze uitgeoefende activiteiten' vindt u de jaarverslagen waarin ook de beleidsplannen zijn toegevoegd.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2014

Jaarverslag, Doelstelling, Toelichting bij de jaarrekening en het financieel jaarverslag vindt u in het bijgevoegde Pdf.

2013

Jaarverslag, Doelstelling, Toelichting bij de jaarrekening en het financieel jaarverslag vindt u in het bijgevoegde Pdf.

2012

Jaarverslag, Doelstelling, Toelichting bij de jaarrekening en het financieel jaarverslag vindt u in het bijgevoegde Pdf.

Financiële verantwoording (per jaar)

2014