Stichting Hebeas Asten

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft als doel:

a. het beheren en in stand houden van het cultureel erfgoed van de gemeente Asten in zijn algemeenheid en meer specifiek de verzameling boeken, beelden, kunstvoorwerpen, sculpturen, klokken, wandkleden, tekeningen, batikken, prenten, foto's, ansichtkaarten, prentbriefkaarten en documentatiemateriaal van Henk Berkers, welke onderdeel uitmaken van dit culturele erfgoed.
De stichting zal de in haar bezit zijnde en de door haar beheerde verzameling waar nodig ter beschikking stellen aan personen, rechtspersonen en andere organisaties, die een charitatief, cultureel maatschappelijk of sociaal doel nastreven en haar bezit gebruiken voor het organiseren van exposities, lezingen en voordrachten alsmede het doen van publicaties van artikelen en boeken over collecties en activiteiten van de stichting.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Hebeas Asten
Ook bekend als... Stichting Hebeas Asten
E-mail hebeas@hetnet.nl
KvK nummer 17192818
RSIN/fiscaal nummer 8168.88.528
Website http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2304

Adres

Adres Mgr den Dubbeldenstraat 14-16
Postcode 5721AD
Plaats Asten

Postadres

Adres Mgr den Dubbeldenstraat 14-16
Postcode 5721AD
Plaats Asten

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter Henk Berkers.
Secretaris Fons van den Heuvel.
Penningmeester Stan Wilbers.
Leden:
Jan van Heugten
Sandu Niessen
Jan van der Heijden

Beleidsplan

Het beheren en in stand houden van het cultureel erfgoed van de gemeente Asten uit documentatiemateriaal van Henk Berkers.

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2018

- Transcribatie archief P.J.J. Hamilton

- Archief Stichting Hebeas verder bijgewerkt. In totaal zijn er nu 165 ordners met foto's, knipsels en wetenswaardigheden van en over de gemeente Asten.

- De geschiedenis van Janus Berkers, fotograaf en drukker (Berkers-Verbunt), uitgezocht en bewerkt.

- De geschiedenis van de parochie H. Maria Presentatie in 12 ordners verwerkt.

- Maandelijks een etalage ingericht met foto's van Asten, kunst en natuur.

- Diverse ontmoetingen met scholieren van het Varendonck College over de geschiedenis van Asten.

- De eerste contacten gelegd met RHC Einhoven voor publicatie van artikelen voor het tijdschrift "Prentbriefkaarten" over de geschiedenis van de firma Berkers-Verbunt welke volgend jaar gepubliceerd wordt.

- De geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog gerangschikt en opgeborgen.

- De kunstcollectie van de schilderijen en batikken van Henk Berkers geïndexeerd.

2017

· Twee studenten geholpen met scriptie over de Jodenvervolging in Asten en omstreken.

· Het boek “Geluiden” samengesteld over het muziektheater ‘Geluiden’. Dit evenement vond plaats in 1999 in Asten. Het evenement werd door de gemeente Asten uitgeroepen als grootste evenement van de 20e eeuw.

· Een verslag geschreven over de reis met de “Reizende beiaard” door Nederland, België, Franrijk naar Zwitserland 1949.

· Transcribatie van het archief van P. J. J. Hamilton over het gemeentearchief van de gemeente Asten. Hij is geboren te Brussel op 14 februari 1876 en is overleden in Nijmegen op 25 augustus 1950. Hij was klerk op het postkantoor, heeft gewerkt bij verschillende bedrijven in Asten en omstreken en was schrijver en journalist.

· Gegevens uitgezocht over de familie Bluijssen voor de Heemkundekring Asten.

· Start gemaakt met het concept voor een uitgebreid boek over Berkers-Verbunt.

· Gegevens verzameld over de Astens R.K. kerk in opdracht van het kerkbestuur.

· Schoolkinderen geholpen met een scriptie over het Astens verleden.

· Stamboom uitgezocht van de onderwijzer en kostschoolhouder Frans Hoebens. Geboren te Tilburg 13-02-1807 en overleden te Asten 05-06-1880.

· Gegevens uitgezocht voor een uitgave van een boekje over de klokkenroof in de Tweede Wereldoorlog in Oost- Brabant voor het museum Klok & Peel Asten.

· Elke maand een nieuwe etalage gemaakt in ons winkeltje over het Astens verleden, schilders uit Brabant, het Rijke Roomse Leven, etc.etc.

· Het Astens Archief geordend van o.a. H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat, Mgr. den Dubbeldenstraat en Burg. Wijnenstraat.

· Quiz-vragen opgesteld voor de dorpsquiz Asten.

· Foto’s ingescand van de familie Hoebens.

· Ordners met foto’s toegevoegd aan de collectie van het Astens Archief.

2016

Informatie- en artikelverstrekking voor o.a.
- Gemeente, instellingen, inwoners en regionale pers
- Begeleiden bij het vervaardigen van boeken

Expositie o.a.
- Maandelijks inrichten van een etalage over de verzamelingen van de stichting, Monsigneur den Dubbeldenstraat 14 te Asten

Uitbreiding huidige verzameling door o.a.
- Aankoop ansichtkaarten
- Aankoop boeken m.b.t. de geschiedenis van Asten

2015

Informatie- en artikelverstrekking voor o.a.
- Gemeente, instellingen, inwoners en regionale pers
- Begeleiden bij het vervaardigen van boeken

Expositie o.a.
- Maandelijks inrichten van een etalage over de verzamelingen van de stichting, Monsigneur den Dubbeldenstraat 14 te Asten

Uitbreiding huidige verzameling door o.a.
- Aankoop ansichtkaarten
- Aankoop boeken m.b.t. de geschiedenis van Asten