Stichting fonds Timmermans

Het financieel ondersteunen / helpen van mensen in nood en het financieel steunen en mogelijk maken van opleiding van jonge mensen die zonder die steun zouden blijven steken op een niveau dat duidelijk ligt beneden hun intellectuele of artistieke mogelijkheden.

Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting fonds Timmermans
Ook bekend als... Stichting fonds Timmermans
KvK nummer 18057509
RSIN/fiscaal nummer 8087.56.321

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: Mevrouw M.J. Timmermans
Secretaris: De heer P.A.C. Houtman
Penningmeester: De heer A.T. Reijnders

Beleidsplan

Middels directe aanvragen om hulp of middels verwijzingen van derden verlenen wij financiële steun op basis van de in de statuten genoemde uitgangspunten.
Wij werven niet actief geld. Sinds de oprichting van het fonds zijn er geen donaties geweest.
Het vermogen van de stichting wordt in liquiditeiten aangehouden.
Bij de besteding speelt het ontbreken van nieuwe donaties of het interen op het bestaande vermogen geen rol voor de toekenning van financiele hulp. Uiteraard binnen de grenzen van een positief vermogen van de stichting.

Ons beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen enkele vorm van beloning of onkostenvergoeding. Uitsluitend de kosten van de jaarlijkse bestuursvergadering (ca Eur. 250,00) wordt bij de Stichting in rekening gebracht.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2019

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 19.000,--
Waarvan:
- Eur. 5.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 8.000,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 6.000,-- Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys brengt kinderen met en zonder beperking met elkaar in contact. Taal- en spraakontwikkeling. Ontwikkeling expressieve vaardigheden. Ontwikkeling van creatief vermogen en sociale vaardigheden.

Onze donaties aan Rijvereniging de Hazelaar en aan Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys kwamen in aanmerking voor de zogenaamde Plusregeling van het NSGK. Dit betekent dat onze donatie van Eur. 5.000,00 aan de Rijvereniging de Hazelaar met Eur. 2.500,-- is verhoogd door het NSGK.
Onze donatie van Eur. 6.000,00 aan Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys met Eur. 2.500,00 is verhoogd door het NSGK.

2018

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 21.900,--
Waarvan:
- Eur. 7.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 8.000,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 4.400,-- Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys brengt kinderen met en zonder beperking met elkaar in contact. Taal- en spraakontwikkeling. Ontwikkeling expressieve vaardigheden. Ontwikkeling van creatief vermogen en sociale vaardigheden.
- Eur. 2.500,-- Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Steunen organisaties financieel met het wegnemen van hindernissen voor kinderen en jongeren met een handicap. Streven naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

Onze donaties aan Rijvereniging de Hazelaar en aan Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys kwamen in aanmerking voor de zogenaamde Plusregeling van het NSGK. Dit betekent dat onze donatie van Eur. 7.000,00 aan de Rijvereniging de Hazelaar met Eur. 3.500,-- is verhoogd door het NSGK.
Onze donatie van Eur. 4.400,00 aan Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys met Eur. 2.200,00 is verhoogd door het NSGK.

2017

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 17.475,--
Waarvan:
- Eur. 7.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 8.000,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 2.475,-- Van Putten e/o de Wit. Aankoop van een Keyboard ten behoeve van een Syrische vluchteling die hiermee in het taalinstituut zijn muzikaal talent benut en als vrijwilliger medestudenten amuseert en stimuleert.

2016

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 15.000,--
Waarvan:
- Eur. 7.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 8.000,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.

2015

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 17.000,--
Waarvan:
- Eur. 4.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 5.000,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 8.000,-- Stichting Betsey Perk voor de opleiding van jonge mensen die zelf niet over voldoende middelen beschikken dit te financieren.

2014

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 16.500,--
Waarvan:
- Eur. 4.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 4.500,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 8.000,-- Stichting Betsey Perk voor de opleiding van jonge mensen die zelf niet over voldoende middelen beschikken dit te financieren.

2013

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 17.000,--
Waarvan:
- Eur. 2.500,-- Als bijdrag in de studiekosten van Mirjam Koppe.
- Eur. 3.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 3.500,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 8.000,-- Stichting Betsey Perk voor de opleiding van jonge mensen die zelf niet over voldoende middelen beschikken dit te financieren.

2012

Geen donaties ontvangen.
Totaal aan donaties besteed: Eur. 16.500,--
Waarvan:
- Eur. 2.500,-- Donatie aan Stichting Marengo Para Equistrian Paralympic Dream voor dressuurruiter Yvette van Geenen-Overgoor.
- Eur. 3.000,-- Donatie Rijvereniging de Hazelaar ten behoeve van gehandicapte kinderen.
- Eur. 3.000,-- Stichting Leergeld Den Bosch voor kinderen van ouders met een inkomen rond het bestaansminimum.
- Eur. 8.000,-- Stichting Betsey Perk voor de opleiding van jonge mensen die zelf niet over voldoende middelen beschikken dit te financieren.

Financiële verantwoording (per jaar)

2019

Vermogenspositie per ultimo 2019
Liquide middelen:
- 615852807 328,55
- 615940072 40.732,36

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2019: 41.060,91

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 19.000,00

Algemene kosten: 447,82
Rentebaten: 14,81

Tekort in 2019 19.433,01

2018

Vermogenspositie per ultimo 2018
Liquide middelen:
- 615852807 307,37
- 615940072 60.144,06

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2018: 60.451,43

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 21.900,00

Algemene kosten: 378,00
Rentebaten: 57,30

Tekort in 2018 22.220,70

2017

Vermogenspositie per ultimo 2017
Liquide middelen:
- 615852807 185,37
- 615940072 82.220,28

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2017: 82.405,65

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 17.475,00

Algemene kosten: 392,90
Rentebaten: 323,78

Tekort in 2017 17.544,12

2016

Vermogenspositie per ultimo 2016
Liquide middelen:
- 615852807 353,27
- 615940072 99.116,85

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2016: 99.470,12

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 15.000,00

Algemene kosten: 432,70
Rentebaten: 803,43

Tekort in 2016 14.629,27

2015

Vermogenspositie per ultimo 2015
Liquide middelen:
- 615852807 285,97
- 615940072 113.092,57

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2015: 113.378,54

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 17.000,00

Algemene kosten: 442,20
Rentebaten: 1.524,28

Tekort in 2015 15.917,92

2014

Vermogenspositie per ultimo 2014
Liquide middelen:
- 615852807 8.228,28
- 615940072 129.000,00

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2014: 146.133,13

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 16.500,00

Algemene kosten: 463,96
Rentebaten: 1.662,93

Tekort in 2014 15.301,03

2013

Vermogenspositie per ultimo 2013
Liquide middelen:
- 560360347 474,99
- 404486797 130.592,57

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2013: 146.133,13

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 17.000,00

Algemene kosten: 397,04
Rentebaten: 2.556,42

Tekort in 2013 14.840,62

2012

Vermogenspositie per ultimo 2012
Liquide middelen:
- 560360347 365,28
- 404486797 160.601,72

Schulden: 0,00

Vermogen per ultimo 2012: 160.967,00

Staat van baten en lasten
Ontvangen donaties: 0,00
Aangewende middelen: 16.500,00

Algemene kosten: 302,90
Rentebaten: 3.808,33

Tekort in 2012 12.994,57