Stichting Eagles4Deventer

Eagles4Deventer

Voor organisaties en bedrijven is er de mogelijkheid om Eagles4Deventer te omarmen.
Eagles4Deventer draagt zorg voor een netwerkstructuur waarin partners zich achter de missie scharen om iedere inwoner uit Deventer en omgeving actief mee te laten doen aan de maatschappij.
Het is onze primaire taak sociaal-maatschappelijke activiteiten, die ten doel hebben de sociale participatie en integratie in Deventer en omgeving te verhogen, duurzaam te faciliteren en te laten scoren.
We kiezen voor een selectie van activiteiten met effectiviteitspotenties, de kwaliteit gaat boven de kwantiteit. Activiteiten worden geselecteerd op basis van de 4 pijlers waarop de stichting is gebouwd.

Ambitie Eagles4Deventer
Eagles4Deventer voor iedereen
Activiteiten zijn gericht op de participatie van iedereen, in het bijzonder zij die extra steun verdienen zoals sociale minima en mensen met een beperking.

Eagles4Deventer gaat voor gezond
Activiteiten zijn gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl, want wanneer je lekker in je vel zit presteer je beter.

Eagles4Deventer brengt buurten in beweging
Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van sociale cohesie in wijken en buurten, sportieve ontmoetingen brengen mensen dichter bij elkaar.

Eagles4Deventer laat talenten groeien
Activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen, want jong geleerd is oud gedaan.
Ambitie Eagles4Deventer


Algemene gegevens

Stichting gegevens

Naam Stichting Eagles4Deventer
Ook bekend als... Eagles4Deventer
Telefoonnummer 0570 621357
E-mail k.vanhoof@ga-eagles.nl
KvK nummer 41134513
RSIN/fiscaal nummer 804524889
Website www.eagles4deventer.nl

Adres

Adres Vetkampstraat 1
Postcode 7416 WK
Plaats Deventer

Postadres

Adres Postbus 184
Postcode 7400 AD
Plaats Deventer

Onze bestuurssamenstelling

Naam Fleskes, Josephus Johannes Theodorus
Geboortedatum en -plaats 01-07-1954, Arnhem
Datum in functie 10-05-2011 (datum registratie: 11-05-2011)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten

Naam Dommerholt, Hendrik
Geboortedatum en -plaats 07-08-1957, Deventer
Datum in functie 10-05-2011 (datum registratie: 19-07-2011)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van der Heyden, Anne Arnold Peter Antoine Marie
Geboortedatum en -plaats 11-11-1956, Utrecht
Datum in functie 10-05-2011 (datum registratie: 19-07-2011)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Vermue, Johannes Cornelis
Geboortedatum en -plaats 22-07-1958, Werkendam
Datum in functie 10-05-2011 (datum registratie: 11-05-2011)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Boot - van Oldeniel, Henrica Gerritdina Maria
Geboortedatum en -plaats 27-02-1958, Diepenveen
Datum in functie 10-05-2011 (datum registratie: 11-05-2011)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam de Jong, Jorrit Willem
Geboortedatum en -plaats 05-11-1955, Voorburg
Datum in functie 10-05-2011 (datum registratie: 11-05-2011)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden zijn op vrijwillige basis actief voor de stichting Eagles4Deventer en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

Onze uitvoerende activiteiten vinden plaats op projectbasis.
We werken met een jaarplanning.

Financiële verantwoording (per jaar)